Hallituksen esittämät työmatkavähennyksen muutokset hyödyntäisivät vain pientä osaa autoa tarvitsevista

18.2.2022, klo 12.10

Hallitus on esittänyt tänään muutoksia työmatkavähennyksiin keinona helpottaa polttoaineiden hinnannousun vaikutuksia autonkäyttäjiin. Työmatkavähennyksen muutokset kohdistuvat kuitenkin huonosti monien omalla autolla työmatkaa tekevien kustannusnousuun.

Suomessa on 2,2 miljoonaa palkansaajaa, joista työmatkavähennystä on saanut viime vuosina noin 700 000 veronmaksajaa. Merkittävä osa näistä vähennykseen oikeutetuista kulkee julkisella liikenteellä ja saa korvauksen sen taksojen mukaisesti. Myös henkilöautolla kulkevista vähennykseen oikeutetuista suuri osa on oikeutettu vähennykseen vain julkisen liikenteen matkalippujen mukaisilla taksoilla. Heidän tosiasialliset oman autonsa käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat merkittävästi tätä suuremmat.

Edellä mainituista syistä myös sinänsä hyvä toimenpide nostaa vähennykseen oikeutettujen ajokilometrien arvoa 0,25 eurosta 0,30 euroon tavoittaa vain osan omalla autolla työmatkaa tekevistä

Sinänsä tarpeellisessa työmatkavähennyksen maksimin korottamisessa etuuden saajien määrä jää erittäin pieneksi. Vuonna 2020 vähennyksen maksimäärään eli 7000 euroon oikeutettuja veronmaksajia oli 26 000. Myös näistä henkilöistä merkittävä osa oli julkisen liikenteen käyttäjiä tai olivat oman auton käyttäjinä oikeutettuja vähennykseen vain julkisen liikenteen taksojen perusteella.

Työssään omaa autoa käyttävien kilometrikorvausta ei myöskään nyt olla muuttamassa, joten heidän osaltaan kustannusten nousu jää omasta kukkarosta maksettavaksi. Työsuhdeautojen osalta käyttöetuautojen kustannusten nousu työnantajan työajoja ajettaessa jää nyt myös huomioimatta ja autoedun saajan itsensä maksettavaksi.

Työmatkavähennyksen ulkopuolelle jää suuri joukko arjessaan autoa tarvitsevia. Nyt tehty ratkaisu ei huomioi esimerkiksi opiskelijoita, eläkeläisiä tai pienituloisia osa-aikatyöntekijöitä, joilla monilla on kuitenkin tarve autonkäytölle, ja joihin kustannustennousu vaikuttaa erityisen voimakkaasti.

Oikeudenmukaisin ja parhaiten kohdentuva helpotus olisi vaikuttaa polttoaineiden hintoihin polttoaineveroa tai arvonlisäveroa alentamalla. Viimeisin polttoaineveronkorotus tuli voimaan elokuussa 2020, jolloin bensiinin verotus kiristyi 5,7 ja dieselin 6,46 snt/l. Arvonlisäveroineen korotukset olivat noin seitsemän ja kahdeksan senttiä litraa kohden. Tämä oli samalla 2000-luvun kovin korotus lukuun ottamatta dieselin polttoaineveron korotusta 2012, jolloin samalla alennettiin käyttövoimaveroa 18 prosentilla.