Eurovaalit vaikuttavat suomalaisten liikkumiseen

18.5.2024, klo 10.06

Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Niemisen näkökulma Moottorin numerossa 5/2024.

Euroopan unionissa järjestetään vaalit 6.–9. kesäkuuta 2024. Vaaleilla valitaan Euroopan parlamenttiin 720 edustajaa. Suomesta parlamenttiin pääsee 15 edustajaa. Vaalien lopputulos näkyy myös niiden pohjalta valittavan EU:n komission kokoonpanossa ja ohjelmassa.

Liikenteen ja liikkumisen osalta EU:lla on merkittävä rooli, sillä asiantuntija-arvioiden mukaan yli 80 prosenttia sitä koskevasta sääntelystä on EU:sta lähtöisin.

Ajokorttilainsäädäntö määrittelee millä ajokorteilla mitäkin ajoneuvoja saa ajaa. Se määrittelee myös vaatimukset erilaisten ajokorttien suorittamiseksi kansallisen päätöksentekovallan supistuessa uuden ajokorttidirektiivin myötä.

Ajoneuvolainsäädäntö määrittelee puolestaan sen, minkälaisia autoja saa rekisteröidä liikennekäyttöön EU:ssa. Parhaillaan EU:ssa pohditaan kuinka korkealle Kiinasta tuotavien autojen nykyinen kymmenen prosentin tuontitulli pitäisi nostaa EU:n oman tuotannon suojaamiseksi.

Unionin lainsäädäntö määrittelee myös sen, minkälaisia polttoaineita saa käyttää liikennekäytössä ja miten niitä pitää vähimmäistasolla verottaa. EU ohjaa rahoituksellaan sitä, miten liikenteen käyttövoimamuutosta edistetään ja mihin päätieverkossa sähköautojen latausasemia rakennetaan. Suurten ja rajat ylittävien liikennehankkeiden rahoitusta ohjataan myös EU:n kautta. EU:lla on sormensa pelissä myös liikennevakuutusta koskevissa asioissa ja sen ammattiliikennettä koskeva pykäläviidakko on omaa luokkaansa.

Eurooppalaisilla autojärjestöillä on yhteinen oma edunvalvontatoimisto Brysselissä. Sen tehtävänä on vaikuttaa EU:n lainsäädäntöön ja varmistaa se, että toimialan keskeisimmän lainsäätäjän päätöksenteossa kuuluu myös heidän jäsentensä ääni. Autoliitolla on puolestaan Kansainvälisen autoliiton FIA:n sisäisissä vaaleissa valittu edustaja Brysselin toimintojen hallituksessa. EU:n vaaleissa keskeisimpiä teemoja ovat esimerkiksi liikenteen sähköistyminen ja sen aikataulu sekä autojen keräämän datan käyttöoikeus. Oleellista on myös se, että EU:n kansalaisten näkökulma tulee kuulluksi ja uudet asetettavat vaatimukset ovat kansalaisille ja yrityksille taloudellisesti saavutettavissa.

EU:n vaaleilla on siis keskeinen vaikutus siihen kuka, miten, missä ja millä Suomessa liikkuu tulevaisuudessa. Tästäkin syystä on tärkeää, että edustajiksi valitaan henkilöitä, jotka ymmärtävät suomalaista arkea, olosuhteita ja liikkumistarpeita. Äänestämällä kesäkuun vaaleissa voit vaikuttaa näihin sinunkin arkeasi koskettaviin asioihin.