Dieselin veroedun poiston vaikutukset arvioitu

11.2.2020, klo 15.34

Pellervon taloustutkimus PTT arvioi, että dieselpolttoaineen verotuen poistaminen olisi tehokas ohjauskeino päästöjen vähentämiseksi. Kuluttajalle se tarkoittaisi käyttövoimaveron poistumista ja dieselpolttoaineen hinnan roimaa korotusta.

Valtioneuvosto on teettänyt Pellervon taloustutkimuksella tutkimuksen, jossa on arvioitu dieselin verotuen vaikutuksia. Verotuella tarkoitetaan dieselin energiasisältöveron alennusta, jonka suuruus on nykyisin 25,95 senttiä litraa kohden. Sen tarkoituksena on tukea vientiteollisuutta ja hyötyliikennettä. Dieselautojen yksityiskäyttäjiltä peritään käyttövoimaveroa, jotta he eivät hyötyisi alennuksesta.

Verotuesta luopumista arvioitiin kolmessa eri skenaariossa, joista jokaiseen sisältyi käyttövoimaveron poistaminen. Yhdessä skenaariossa polttoaineen hinnankorotusta kompensoitaisiin lisäksi tuloveron alennuksilla ja toisessa tulonsiirroilla.

Tutkimuksen lopputulemana on se, että verotuen poisto todennäköisesti pienentäisi dieselin kulutusta ja laskisi päästöjä. Tutkimuksen mallinnuksella saavutetaan noin kolmen prosentin päästöjen vuotuinen vähenemä. Verotuen poisto heikentäisi vientiteollisuuden kustannuskilpailukykyä, mutta verrattain vähän.

Autoliiton laskelmien mukaan verotuesta luopuminen nostaisi dieselpolttoaineen kuluttajahintaa reilulla 32 sentillä litralta, sillä energiaveron päälle tulee 24 prosentin arvonlisävero. Jos uudistus toteutettaisiin, niin esimerkiksi kuuden litran keskikulutuksella ja 20 000 kilometrin vuotuisilla ajokilometreillä polttoainekulut nousisivat vajaalla 390 eurolla. Kun samalla käyttövoimaverosta luovuttaisiin, niin keskimääräisellä dieselautolla vaikutus olisi suurin piirtein kustannusneutraali.

Dieselautoilla ajetaan kuitenkin usein keskimääräistä enemmän, joten moni dieselautoilija joutuisi maksumieheksi. Esimerkiksi 35 000 kilometrin ajoilla polttoainekulut nousisivat liki 680 euroa ja 50 000 kilometrin suoritteella ollaan jo 965 euron lisäkustannuksessa.

Lue Moottorin artikkeli aiheesta

Lehdistötiedote tutkimuksesta sekä tutkimusraportti