Auton osuus viime kesän lomamatkoilla oli noin 80 prosenttia

3.3.2021, klo 08.00

Autoliitto selvitti yhdessä seitsemän eurooppalaisen sisarjärjestönsä kanssa koronapandemian vaikutuksia ihmisten työssäkäynti- ja lomamatkojen liikkumiseen.

Kahdeksan eurooppalaista autojärjestöä seitsemästä eri maasta selvitti vuosien 2020 ja 2019 välisiä ihmisten liikkumistapamuutoksia. Suomen lisäksi kyselytutkimuksessa olivat mukana autojärjestöt Ranskasta (ACA), Italiasta (ACI), Portugalista (ACP), Espanjasta (RACC ja RACE), Unkarista (MAK) ja Sveitsistä (TCS).

Tutkimuksen mukaan henkilöauton merkitys työssäkäyntimatkojen kulkumuotona kasvoi. Henkilöistä, jotka kävivät kodin ulkopuolella töissä tai opiskelemassa, 74 prosenttia taittoi matkansa henkilöautolla edellisvuoden 69 prosenttiin verrattuna. Suomessa henkilöauton käytön osuus kasvoi 49 prosentista 56 prosenttiin. Joukkoliikenteen osuus puolestaan aleni mukana olleissa maissa yhteensä 14:stä vajaaseen seitsemään prosenttiin ja Suomessa 24:sta noin 16 prosenttiin.

Suomi osoittautui tutkimuksessa muita mukana olleita maita edistyksellisemmäksi etätyömaaksi, sillä täällä lähes joka neljäs vastanneista työntekijöistä tai opiskelijoista ilmoitti työskennelleensä vuonna 2020 etänä. Edellisvuonna vastaava luku oli viisi prosenttia. Muut maat mukaan lukien vain seitsemän prosenttia vastanneista oli pandemiasta huolimatta vuonna 2020 etätöissä, mikä sekin on viisi prosenttiyksikköä edellisvuotta enemmän.

Lomamatkat tehtiin autolla kotimaassa

Vielä voimakkaammin koronapandemia näkyi ihmisten lomamatkoissa. Suomessa ja kaikissa tutkimuksen maissa noin 40 prosenttia vastanneista ilmoitti, että ei tehnyt kesällä 2020 lainkaan lomamatkaa. Vuotta aiemmin lomamatkan jätti väliin vain joka viides.

Suomessa kyselyyn osallistuneista henkilöistä, jotka tekivät lomamatkan, 88 prosenttia matkusti viime kesänä kotimaassa. Edelliskesänä vain 52 prosenttia heistä teki kotimaanmatkan. Kaikissa tutkimuksen maissa yhteensä osuudet olivat 87 ja 64 prosenttia. Kotimaanmatkailun volyymin kasvu ei ollut kuitenkaan yhtä kova, sillä matkustamattomien määrä oli viime vuonna niin suuri.

Auton osuus lomamatkojen kulkuneuvona kasvoi huomattavasti vuodesta 2019. Kun lomamatkan tehneistä suomalaisista noin 46 prosenttia matkusti vuonna 2019 henkilö- tai matkailuautolla, oli auton osuus viime kesän lomamatkoilla noin 80 prosenttia. Kaikki tutkimuksen maat huomioiden auton osuus lomamatkoilla nousi 66 prosentista 84 prosenttiin.

”Kaukomatkailun romahtaminen lisäsi luonnollisesti auton osuutta, mutta myös kotimaassa auto oli entistä suositumpi vaihtoehto. Autolla matkustettaessa kontaktit oman perheen tai muun lähipiirin ulkopuolisiin henkilöihin on mahdollista välttää. On luonnollista, että ihmiset suosivat itselleen kaikkein turvallisinta kulkumuotoa”, Autoliiton viestintäpäällikkö Jukka Tolvanen toteaa.

Seitsemässä maassa tehtyyn kyselytutkimukseen osallistui yhteensä noin 30 000 vastaajaa, joista tuhat Suomessa. Tutkimus toteutettiin 9–12/2020 välisenä aikana. Suomessa tutkimuksen toteutti Autoliitto ry:n toimeksiannosta Tietoykkönen Oy.