Autoliitto jätti eriävän mielipiteen fossiilittoman liikenteen työryhmän loppuraporttiin

27.10.2020, klo 14.21

Liikenne- ja viestintäministeriö julkisti tänään fossiilittoman liikenteen tiekartta -työryhmän loppuraportin. Raportin suurin ongelma on hyvin puutteelliset vaikutustenarvioinnit, jotka eivät anna tarpeeksi eväitä päätösten tueksi.

Liikenne- ja viestintäministeriön vetämä työryhmä on valmistellut Suomen tiekarttaa kohti fossiilitonta liikennettä viime vuoden lopulta alkaen. Työn loppuraportti julkaistiin tänään 27.10.2020. Autoliitto oli mukana työryhmässä, jossa oli lähes 30 jäsentä. Autoliitto jätti loppuraporttiin eriävän mielipiteensä 13.10.2020, jossa todettiin, että Autoliitto ei voi sitoutua tämän työryhmän suosituksiin tai johtopäätöksiin.

Keskeisin syy Autoliiton eriävään mielipiteeseen on puutteelliset vaikutustenarvioinnit. Ilman kattavaa vaikutustenarviointia eri toimenpiteitä ei voi asettaa keskinäiseen järjestykseen eikä niiden seurauksia kotitalouksien ja yritysten toimintaympäristöön ole selvitetty.

”Nyt on arvioitu ainoastaan eri keinojen päästövähennyspotentiaali, ja sitä, mitä vaikutuksia niillä on valtiontalouteen. Dynaamisia kokonaisvaikutuksia kansantalouteen ei ole juurikaan selvitetty”, Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen toteaa.

Toinen keskeinen syy eriävään mielipiteeseen on se, että samaan aikaan tämän työryhmän kanssa samojen asioiden parissa työskentelee valtiovarainministeriön verotyöryhmä ja parlamentaarinen Liikenne 12 -työryhmä. Kokonaistilanteen arviointi on mahdotonta, ellei näiden kaikkien työryhmien lopputulemia katsota yhtenä kokonaisuutena.

”Esimerkiksi tästä sopii tievero, josta tämä työryhmä toteaa ympäripyöreästi, ettei sen aika ole nyt, mutta samaan aikaan asiaa selvitetään valtiovarainministerin toimeksiannosta valtiovarainministeriön verotyöryhmässä”, Nieminen sanoo.

Keskeisiä keinoja siirtymässä fossiilittomaan liikenteeseen ovat biopolttoaineet, autokannan uudistumisen nopeuttaminen kannustimilla, latausinfran rakentamisen tukeminen, kaasu, vety ja synteettiset polttoaineet. Kaikissa niissä maissa, joissa on edistytty keskimääräistä nopeammin liikenteen päästöjen vähentämisessä, on taustalla merkittävä valtion suora- ja epäsuora taloudellinen tuki.

”Valtion täytyy itse arvioida ilmastonmuutoksen torjuntaan käytettävät resurssit ja hinta, minkä se on valmis maksamaan muutoksesta. Mikäli valtio pitää kiinni korkeasta liikenteen verotuksesta, niin kotitaloudet pitävät kiinni vanhoista autoistaan eikä päästötavoitteita ole mahdollista saavuttaa”, Nieminen toteaa.

Lue lisää:

Autoliiton näkemyksiä fossiilittoman liikenteen tiekarttaan www.autoliitto.fi/fossiilitonliikenne

Autoliiton eriävä mielipide www.autoliitto.fi/tiedote/eriava-mielipide-fossiilittoman-liikenteen-tiekartta-tyoryhman-loppuraporttiin