Autoliiton lausunto luontoisetujen laskentaperusteista

19.10.2021, klo 00.00

Autoliitto on antanut Verohallinnolle lausunnon aiheesta ”Verohallinnon päätös vuodelta 2022 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista, 17.3 §:n muuttaminen ”.

Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausunto tässä asiassa.

Muistiossa on esitetty kaikki olennaiset asiaan vaikuttavat aineistot ja selvitykset. Muiltakin osin Autoliitto on pääosin muistiossa esitettyjen asioiden kannalla.

Vertailulaskelmissa kuitenkin päädytään sähköä ja bensiiniä käyttävän lataushybridin kohdalla 0,0489 €, sähköä ja dieseliä käyttävän lataushybridin kohdalla 0,0447 € ja metaania käyttävän auton kohdalla 0,531 € vähennettäväksi jäävään määrään. Uudessa määräyksessä ollaan päädytty käyttämään kaikille mainituilla käyttövoimille 0,04 €/km vähennystä tai 60 € kuukaudessa. Kun otetaan huomioon, että esimerkiksi vuoden 2020 alusta alkaen laskettuna dieselhybridien osuus näiden kolmen käyttövoiman kokonaisrekisteröinneistä on ollut 3 %, niin käyttövoimien vähennyksen tulisi olla ennemminkin 0,05 €/km tai 75 €/kk.

Kunnioittavasti,

Pasi Nieminen

Autoliitto Ry