Autoliiton lausunto kevytautoista (LiV)

13.11.2018, klo 00.00

Autoliitto on antanut eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle lausunnon aiheesta hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvolain ja ajokorttilain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta (HE 173/2018 vp).

Autoliitto kiittää mahdollisuudesta saada lausua tässä asiassa.

Hallituksen esitys on hyvä ja kannatettava. Kevytautojen tuominen yhdeksi uudeksi vaihtoehdoksi olemassa olevien vaihtoehtojen rinnalle mahdollistaa monipuolisemmin perheiden ja nuorten erilaiset liikkumisen valinnat.

Kevytautojen käyttöönotto lisäisi turvallisuutta paremman koriturvallisuuden ja paremman aktiivisen turvatekniikan johdosta. Uusien autojen kolariturvallisuutta testaava Euro NCAP, jossa Autoliittokin on mukana, on testannut henkilöautojen lisäksi myös mopoautoja ja ero kolariturvallisuudessa on merkittävä. (Esimerkkivideo mopoauton kolaritestistä https://youtu.be/vHaACZdeBk8). Tämän lisäksi talvirenkaiden käyttöpakko parantaisi turvallisuutta verrattuna mopoautoihin.

Markkinoilla kevytauto kilpailisi mopoautojen, mopojen ja traktoriluokan mönkijöiden kanssa. Traktoriluokan mönkijöissä suurimmat sallitut nopeudet ovat osassa ajoneuvoja nykyään 60 km/h:ssa T-kortilla ja 80 km/h:ssa B-kortilla. Kevytautojen ajettavuus ja muut ominaisuudet ovat aivan eri luokkaa näihin verrattuna. Liikenteen sujuvuuden näkökulmasta kevytautojen maksiminopeudeksi tulisi säätää 60 km/h:ssa esitetyn 45 km/h:ssa sijaan.

Liikenteessä kevytautot tulisi merkitä nykyisin käytössä olevalla hitaan ajoneuvon merkillä, kuten mopoautotkin merkitään.

Muilta osin Autoliitto pitää perusteltuna asiasta säätämistä hallituksen esityksen mukaisesti.

Kunnioittavasti,

Pasi Nieminen

Autoliitto Ry