Autoliiton lausunto kaupunkiliikenteen kehystä koskevasta tiedonannosta

23.2.2022, klo 00.00

Autoliitto on antanut eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle lausunnon aiheesta E 137/2021 vp Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n uudesta kaupunkiliikenteen kehyksestä.

Autoliitto kiitää mahdollisuudesta tulla kuulluksi tässä asiassa.

Kaupunkiliikenteen kehittäminen sujuvammaksi, turvallisemmaksi ja päästöttömäksi on tärkeää. Erityisen tärkeää se on eurooppalaisissa suurkaupungeissa, joissa kaupungit ovat osin jo hyvin ruuhkautuneita. Suomessa edes pääkaupunkiseudulla ei varsinaisia ruuhkia ole kuin poikkeustapauksissa, kuten pääteiden onnettomuustilanteissa tai joukkoliikenteen häiriötilanteissa.

Kestävien liikkumismuotojen, kuten kävelyn ja pyöräilyn osuutta tulee kasvattaa niiden olosuhteita parantamalla. Kannatettavaa on, että kaupunkirakentamisessa huomioidaan reittien jatkuvuus, esteettömyys sekä kevyen liikenteen tapauksessa myös riittävät ja turvalliset säilytysmahdollisuudet kulkuneuvoille. Tämä poistaa esteitä näiden kulkumuotojen käytöltä.

On kuitenkin tärkeää ottaa huomioon se, että Suomen sää- ja keliolosuhteet heikentävät tulevaisuudessakin pyöräilyn ja kävelyn suosiota tiettyinä vuodenaikoina suosiollisemmissa olosuhteissa sijaitsevia maita enemmän. Tämä vaikuttaa myös tiedonannossa mainittuun siirtymään jakeluliikenteessä tavarapyörien käyttöön. Kevyen liikenteen edellytyksiä parantamalla ja muun muassa sähköpyörien hintojen laskiessa yhä useammalla on kuitenkin mahdollisuus lihasvoimalla liikkumiseen kaupungeissa.

Suomalaisten kaupunkien kaupunkirakenne on hyvin hajanainen ja niissä tehokas joukkoliikenne on vaikea ja kallis järjestää. Se näkyy jopa Helsingissä, jossa keskustaan pääsee tehokkaasti joukkoliikenteellä, mutta poikittaisliikenteessä on pitkät matka-ajat. Muun muassa sujuvan joukkoliikenteen ansiosta henkilöautoliikenne ei Helsingin keskusta-alueella ole lisääntynyt 1980-luvun alun jälkeen. Vastaavan palvelutason joukkoliikenne kaikkiin suuntiin kaupunkialueella tulisi kohtuuttoman kalliiksi.

Matka-ajoilla on iso merkitys, minkä takia monelle kaupungeissakin asuville henkilöauto on ainoa todellinen vaihtoehto saada työssäkäynti ja muut arjen askareet hoidetuksi. Todellisten ruuhkien puuttuessa autolla matka-ajat ovat usein reilusti lyhyempiä kuin joukkoliikenteellä. Päättäjien on huolehdittava, että ratkaisuksi näissä tapauksissa ei saa muodostua autolla liikkumisen haittaaminen, vaan arvioinnissa on huomioitava myös kaupunkialueilla liikkumisen sujuvuus matkaketjuissa, matka-ajat ja saavutettavuus.

Henkilöautoista on tulossa erittäin nopealla tahdilla päästöttömiä sähköautojen yleistymisen myötä. Suomen suurimmassa kaupungissa kehitys on vielä nopeampaa kuin muualla Suomessa, sillä Uudellamaalla ajetaan uusimmilla autoilla. Liikenteen sähköistyminen on huomioitava myös kaupungeissa siten, että sähköautoille on tarjolla riittävän paljon latauspaikkoja niin vierailijoille kuin asukkaille. Sähköautojen toiminta perustuu yön yli lataamiseen kotona, joten kaupunkien asukkaille on oltava tarjolla latausinfrastruktuuria myös julkisessa katuverkossa.

Kaupunkeihin tullaan asioimaan ja töihin kehyskunnista ja kauempaa. Kaupunkivierailujen tulee olla sujuvia ja kohtuuhintaisia. Esimerkiksi liityntäpysäköintipaikkoihin tulee panostaa ja ne tulee laskea osaksi joukkoliikennettämuun muassa hinnoittelussa.

Multimodaalisuus on isossa roolissa EU:n tiedonannossa. Suomen ohuissa liikennevirroissa multimodaalisuus tarkoittaa kuitenkin usein ainakin autoilijalle matka-aikojen pidentymistä. Liikennemuotojen yhdistämisestä tulee kuitenkin tehdä helpompaa panostamalla digitaalisiin palveluihin, joissa reittien suunnittelu, aikataulujen reaaliaikainen seuranta ja matkalippujen hankinta tehdään helpoksi myös satunnaiselle vierailijalle.

Lopuksi

EU:n tiedonannossa uudesta kaupunkiliikenteen kehyksestä on paljon hyviä ja tavoiteltavia asioita liikenteen sujuvuuden, turvallisuuden ja päästöttömyyden edistämiseksi. Suomen on pystyttävä poimimaan sieltä meille parhaiten soveltuvat asiat, mutta maan erityispiirteet sää- ja keliolosuhteineen sekä harvaan asuttuine kaupunkialueineen on otettava huomioon. Tiedon kerääminen ja vaihtaminen eurooppalaisten kaupunkien kesken on kannatettavaa, mutta esimerkiksi Oulua ja Pariisia ei kuitenkaan pidä verrata keskenään.

Kunnioittavasti,

Pasi Nieminen

Autoliitto Ry