Autoliiton lausunto jakeluvelvoitelaista

2.6.2022, klo 00.00

Autoliitto on antanut eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle lausunnon aiheesta HE 85/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta.

Autoliitto kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi tässä asiassa.

Suomessa on tällä hetkellä Euroopan unionin kallein bensiini ja diesel sekä sen päälle suunnitelmissa EU:n kunnianhimoisimmat päästövähennystavoitteet, jotka vaikuttavat erityisen voimakkaasti tieliikenteen kustannuksiin. Euroopan harvimmin asutussa maassa vaihtoehdoton oman auton käyttö ja liikkumisen hinta on ajautunut kustannuskriisiin, jolla on merkittäviä vaikutuksia kansalaisten toimeentuloon ja elämänlaatuun.

Tämän lisäksi harjoitettu veropolitiikka johtaa inflaation kiihtymiseen eli kaikkien suomalaisten ostovoiman heikkenemiseen. Toisin kuin monissa muissa merkittävissä jäsenmaissa, Suomessa on sanottu, ettei valtiolla ole varaa alentaa polttoaineverotusta edes määräaikaisesti. Jos asiaa katsotaan kansalaisten näkökulmasta, nousee esiin kysymys siitä, miten heillä nähdään olevan varaa maksaa ennätyskorkeat liikkumiskustannuksensa?

Nyt esitetty jakeluvelvoitteen määräaikainen alentaminen 7,5 prosenttiyksiköllä 19,5 prosentista 12 prosenttiin on oikeansuuntainen toimenpide, mutta se ei yksin ole riittävä. Kuljetusalalle eli raskaalle liikenteelle onkin lupailtu myös muita toimia kustannusten nousun aiheuttamien ongelmien helpottamiseksi.

Tämän lisäksi tavallisten suomalaisten toimeentulo ja työssäkäyntimahdollisuudet tulisi turvata alentamalla liikkumiskustannuksia. Polttoaineverojen alentaminen kohdistuisi tasaisemmin kaikkiin polttoainelaatuihin ja toisi helpotusta myös bensiiniautoilijoille.

Jakeluvelvoitteen alentaminen johtaa valtion polttoaineverotulojen kasvuun. Tässä esityksessä on arvioitu verotulojen kasvavan noin 75 miljoonalla eurolla. Tämä ylimääräinen kertymä tulisi käyttää polttoaineverojen alentamiseen.

Polttoaineveron alentaminen olisi nyt myös ”edullisempaa”, sillä jakeluvelvoitteen määräaikaisen alentamisen on arvioitu hallituksen esityksessä kasvattavan valmisteverotuloja 75 miljoonalla eurolla.

Jakeluvelvoitteen nostamista nopeutetulla tahdilla määräajan jälkeen ei pidä tehdä liian nopeasti tämän lain vaikutusten päättymisen jälkeen. Kukaan ei voi arvioida nyt, mikä on oikea ajankohta päättää hinnannousun hillitsemistä edistävät toimet, saati päättää hintaa nostaviin toimenpiteisiin ryhtymisestä. Tällä hetkellä on epäselvää mihin fossiilisten liikennepolttoaineiden ja biopolttoaineiden hintataso on asettumassa markkinoilla, joten johtopäätöksiä eri toimenpiteiden ajoituksista ei voi vielä tehdä. Nyt on tärkeintä huolehtia kohtuullisesta hintatasosta ja varmistaa kotitalouksien ja yritysten toimeentulon edellytykset

Kunnioittavasti,

Pasi Nieminen

Autoliitto Ry