Autoliiton lausunto hankintatuista

6.10.2022, klo 00.00

Autoliitto on antanut eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle lausunnon aiheesta ”Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta” HE 171/2022 vp.

Autoliitto kiittää mahdollisuudesta saada lausua tässä asiassa.

EU on asettanut Suomelle tiukat päästövähennystavoitteet, jotka koskettavat erityisesti tieliikennettä. Lisäksi Suomessa tehdään vielä EU:n vaatimuksiakin kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa.

Erityisesti henkilöautojen päästövähennystavoitteet ovat riippuvaisia sähköautojen määrän voimakkaasta lisäämisesti autokannassa. Vaikka sähköautojen osuus uusien autojen rekisteröinnistä on noussut, ollaan liikenteen sähköistymisessä vasta lähtöruudussa. Autokannasta vasta hyvin pieni osa on ladattavia henkilöautoja ja vielä merkittävästi pienempi osa niin sanottuja täyssähköautoja, joiden ainoa käyttövoima on akkuihin ladattava sähkö.

Sähköautojen hinnat eivät ole alentuneet odotetussa tahdissa ja näin ollen ladattavan auton hankinta ei ole realismia suurimmalle osalle suomalaisista. Autoalan mukaan hintaero keskimääräisen polttomoottoriauton ja sähköauton välillä on jopa 20 000 euroa. Se, että tällä hetkellä kysyntä ylittää tarjonnan, ei johdu siitä, että kysyntää olisi liikaa, vaan siitä, että autojen tuotannossa on ollut maailmanlaajuisia ongelmia muun muassa komponenttipulan takia.

Autokannan uudistuminen edellyttäisi Suomessa vähintään 150 000 uuden auton rekisteröintiä vuodessa. Euroopassa autokantaa eniten uudistaneet maat ovat jo pitkään käyttäneet Suomea korkeampia hankintatukia käyttövoimamuutoksen ohjaamiseen ja jatkavat päästöttömien autojen hankinnan tukemista myös tulevina vuosina. Nyt hallitus esittää, että Suomessa luovuttaisiin henkilöautojen hankintatuesta tilanteessa, jossa meillä rekisteröidään vain 100 000 uutta henkilöautoa vuodessa ja täyssähköautoja henkilöautokannasta on alle 1,5 %.

Yleinen taloustilanne on kääntynyt negatiiviseen suuntaan ja tässä tilanteessa hankintatuella on entistä suurempi vaikutus investointipäätöksiä tehtäessä. Tässäkään suhteessa nyt ei ole oikea aika luopua hankintatuista.

Autoliitto esittää, että sähköautojen hankinnan tukemista jatketaan vielä tulevien vuosien ajan, kunnes sähköautojen hinnat ovat huomattavasti lähempänä perinteisten käyttövoimien uusien autojen hintatasoa ja siten autoja hankkivien suomalaisten budjettia. Komponenttipulan aiheuttamien autonvalmistajien tuotanto-ongelmien helpottaessa autojen saatavuus paranee ja tukien vaikuttavuus olisi aiempaakin parempi. Myös määrärahojen ennenaikaisen loppumisen aiheuttama epävarmuus on omalta osaltaan vaikuttanut hankintapäätöksiin. Kuluttajille pitäisi olla selkeää, mihin hintaan autoa on ostamassa ja kuinka kauan tukea on saatavilla.

Myöskään sähköautojen latausverkoston rakentamisen tukemiseen osoitettuihin määrärahoja ei pidä vähentää, vaan niitä tulisi lisätä. Jos sähköautoakannalle asetetut tavoitteet halutaan saavuttaa, niin kattava ja tarkoituksenmukainen latausverkosto on siinä avainasemassa yhdessä autokannan kanssa. Erityisesti tulisi kehittää mahdollisuuksia lataamiseen kaupunkien katuverkon varrella. Markkinoille ei tule sähköautoja, jos niille ei ole riittävän sujuvaa latausmahdollisuutta.

Kunnioittavasti,

Pasi Nieminen

Autoliitto Ry