Autoliiton lausunto hankintatuista

21.9.2021, klo 00.00

Autoliitto on antanut liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon aiheesta ”Hallituksen esitysluonnos laiksi sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta ja kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta”.

Autoliitto kiittää mahdollisuudesta saada lausua tässä asiassa.

Esitys sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuen sekä autojen kaasu- ja etanolikäyttöisiksi muuttamisen tukien jatkamisestä katkeamattomana vuoden loppuun saakka on kannatettava. Koska hankintatuelle suunnitellaan jatkoa myös tuleville vuosille, aiheuttaisi tuen katkeaminen kuukaudeksi turhan markkinahäiriön ja hidastaisi lähipäästöttömien sähköautojen sekä vähäpäästöisten konversioiden yleistymistä.

Esityksen toteuttamiselle ei ole myöskään valtiontaloudellista estettä, koska tukiin vuosiksi 2018–2021 budjetoidusta 24 miljoonan euron määrärahasta on edelleen käyttämättä noin 13 miljoonaa euroa. Määrärahasta jää kuukauden jatkoajankin jälkeen arviolta 8–9,2 miljoonaa euroa.

Täyssähköautot ovat vielä perinteisiä teknologioita kalliimpia, vaikka markkinoille tuleekin jatkuvasti lisää uusia aiempaa edullisempia ja parempia sähköautomalleja. Lisäksi sähköautojen ominaisuudet, latausmahdollisuudet sekä muun muassa arvon aleneminen epäilyttävät edelleen monia kuluttajia. Se, että jopa yli puolet sähköautojen hankintojen tukemiseen osoitetuista määrärahoista on jäänyt käyttämättä, on merkki siitä, että yksittäisen tuen määrä on ollut liian alhainen tai myöntämisperusteet ovat olleet liian tiukat. Päästötavoitteiden saavuttamisen vauhdittamiseksi olisi tärkeää, että koko määräraha tulisi käytetyksi.

Kunnioittavasti,

Pasi Nieminen

Autoliitto Ry