Autoliiton lausunto hankintatuista

17.11.2021, klo 00.00

Autoliitto on antanut eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle lausunnon aiheesta ”Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta” (HE 215/2021 vp).

Autoliitto kiittää mahdollisuudesta saada lausua tässä asiassa.

Täyssähköautot ovat vielä perinteisiä teknologioita kalliimpia, vaikka markkinoille tuleekin jatkuvasti lisää uusia aiempaa edullisempia ja parempia sähköautomalleja. Lisäksi sähköautojen ominaisuudet, latausmahdollisuudet sekä muun muassa arvon aleneminen epäilyttävät edelleen monia kuluttajia. Näistä syistä hankintatuki on tärkeä kannustin sähköautojen määrän lisäämiseksi.

Täyssähköauton hankintaan esitetään samaa 2000 euron tukea, mikä on tälläkin hetkellä voimassa. Auton pitää lisäksi olla korkeintaan 50 000 euron hintainen, jotta tuki voidaan myöntää. Tuen suuruus on varsinkin kansainvälisesti vertaillen varsin alhaisella tasolla. Maissa, joissa nollapäästöisten ajoneuvojen hankintaa tuetaan suuremmalla summalla, tulokset ovat luonnollisesti myös parempia ja muun muassa sähköautot yleistyvät nopeammin autokannassa. Esimerkiksi Ruotsissa tuen määrä on lähes 7000 ja Saksassa jopa 9000 euroa.

Sähköautojen myyntimäärä kasvaa ilman tukiakin, mutta vaikka prosentuaalisesti kasvu on suurta, on se kappalemääräisesti varsin maltillisesta. Vielä tässä vaiheessa suurempi tuki olisi perusteltu sähköautojen määrän kasvattamiseksi nopeammin Suomen autokannassa. Sitä kautta sähköautojen tulisi enemmän myös käytettyjen autojen markkinoille. Osassa sähköautomalleissa on nähty nopeaa hintojen laskua, mikä lisää epävarmuutta kuluttajissa ja lykkää ostopäätöksiä. Korkeampi hankintatuki rohkaisisi kuluttajia tekemään hankintapäätöksiä, sillä se tasaisi mahdollista arvon alenemista.

Hollannissa tuetaan myös käytettyjen sähköautojen hankintaa ja sama käytäntöä pitäisi ottaa Suomessakin käyttöön. Suomessa tehdään yhtä uuden auton kauppaa kohden kuusi käytetyn auton kauppaa. Sähköautot ovat käytettynäkin edelleen huomattavasti polttomoottoriautoja kalliimpia. Ulottamalla tukea myös käytettyihin sähköautoihin, useammalla suomalaisella olisi mahdollista hankkia sähköauto joko kotimaan käytettyjen autojen markkinoilta tai tarjonnaltaan huomattavasti runsaammilta ulkomaiden markkinoilta sen sijaan, että käytettynä ostetaan polttomoottoriauto.

On erittäin hyvä asia, että hankinta- ja konversiotukien hakuprosessia on suoraviivaistettu lain luonnosehdotuksesta lausuntopalautteen ansiosta. Edelleen on huolehdittava siitä, että Traficomin resurssit riittävät hakemusten nopeaan käsittelyyn ja jäljellä olevasta määrärahasta on ajantasainen tieto. Missään tilanteessa ei saa käydä niin, että auton hankinnan tai muutostöiden jälkeen kuluttajalle selviää, että hän ei olekaan oikeutettu saamaan hankinta- tai konversiotukea. Tästä syystä myös tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yksiselitteiset niin autokaupalle, pitkäaikaisvuokrausta tarjoaville yrityksille kuin konversioita tekeville yrityksille, jotta asiakkaat saavat myös niiltä oikeaa tietoa.

Kunnioittavasti,

Pasi Nieminen