Autoliiton lausunto: Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle laiksi sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta (VN/10498/2021)

11.6.2021, klo 00.00

Autoliitto on antanut liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon aiheesta: Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle laiksi sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta (VN/10498/2021).

Autoliitto kiittää mahdollisuudesta saada lausua tässä asiassa.

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta, jolla toimeenpannaan EETS-direktiivi.

EETS-direktiivi ei edellytä kansallisella tasolla tietullijärjestelmien ottamista käyttöön eikä Suomen kohdalla tällaiseen ole tarvetta. EU:n harvimmin asutussa maassa tieliikenne on sekä kansalaisten että elinkeinoelämän kannalta elintärkeää. Autoilu on jo valmiiksi erittäin korkeasti verotettua, Suomessa ei ole ruuhkia ja valtatieverkosto on rahoitettu jo nyt verovaroin, minkä takia tiemaksuja ei voida perustella tieverkon rakentamisella ja ylläpidolla.

EETS-direktiivin toimeenpanossa ei muuten ole juuri kansallista liikkumavaraa. Autoliitto haluaa kuitenkin painottaa, että yksityisyydensuojan ja tietosuojan toteutumista pitää vaalia erityisellä huolellisuudella, erityisesti kun suomalaisten ajoneuvojen ja niiden omistajien sekä haltijoiden tietoja luovutetaan ulkomaille.

EETS-direktiviin tavoitteena oleva tietullijärjestelmien yhteentoimivuus eri EU-maiden välillä on kannatettava ja hyvä tavoite. On tärkeää, että tietullien maksaminen on kustannustehokasta ja onnistuu yhdellä päätelaitteella tai mieluiten kokonaan ilman erillistä päätelaitetta matkustettaessa läpi Euroopan.

Kunnioittavasti,

Pasi Nieminen

Autoliitto Ry