Autoliiton lausunto autoveron poistamisesta sähköautoilta

26.10.2021, klo 00.00

Autoliitto on antanut eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle lausunnon aiheesta ”Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain 10 §:n ja liitteen sekä ajoneuvoverolain 10 §:n muuttamisesta” HE 176/2021 vp.

Kiitämme mahdollisuudesta tulla kuulluksi tässä asiassa.

Hallituksen esitys poistaa autovero henkilö- ja pakettiautoilta, joiden ajonaikainen ominaishiilidioksidipäästö on nolla gramma kilometriltä, on kannatettava asia. Autovero poistettaisiin ajoneuvoilta, jotka on otettu käyttöön 1.10.2021 tai sen jälkeen. Autoveron poisto on oikeansuuntainen toimenpide kannustaa kuluttajia hankkimaan päästöttömiä autoja sekä tekemään hankinnasta taloudellisesti mahdollista suuremmalle joukolle kotitalouksia. Samalla autoveron poistaminen vaikuttaa yritysten hankintoihin sekä autoetuautojen verotusarvoon.

Autoveron poisto pyritään tekemään veroneutraalisti siten, että samaan aikaan nollapäästöisten autojen ajoneuvoveron perusveroa korotetaan 65 eurolla. Korotus tarkoittaa sitä, että esimerkiksi sähköautojen perusvero kiristyy yli 120 prosentilla. Tämän lisäksi sähköautoista maksetaan kokonaispainon mukaan määräytyvää käyttövoimaveroa. Ajoneuvoveron korotuksen on määrä astua voimaan 1.10.2022 alkaen nollapäästöisiltä autoilta, jotka on rekisteröity 1.10.2021 tai sen jälkeen.

Sähköautoista tällä hetkellä kannettava autovero on esityksen mukaan keskimäärin 1200 euroa, mutta vaihteluväli on karkeasti pienempien ja edullisempien sähköautojen kohdalla kannettavasta noin 500 eurosta aina kalliimpien mallien 4000 euroon. Ajoneuvoveron korotus on tarkoitus kantaa kuitenkin samansuuruisena autoverohyödyn suuruudesta riippumatta. Tästä on seurauksena se, että edullisemman sähköauton hankkija maksaa suhteessa selvästi enemmän ajoneuvoveron korotuksena verrattuna autoverossa saamaansa hyötyyn.

Ajoneuvoveron perusvero lisää autoilun kustannuksia ja kannustaa esityksen mukaan vähäpäästöisen auton valintaan. Vaikka autoveron poisto lisää sähköauton hankinnan houkuttelevuutta, esitetty ajoneuvoveron perusveron korotus vähentää positiivisia vaikutuksia. On totta, että kuluttaja ei yleensä huomioi täysimääräisesti tulevia kustannuksia autoa hankkiessa ja siten päästöohjauksessa ajoneuvovero on autoveroa tehottomampi. Perusveron noston myötä kasvavat käyttökustannukset heikentävät kuitenkin kotitalouksien ostovoimaa, vaikka kustannusten nousua ei olisi ostopäätöstä tehdessä huomioitu. Tämä ostovoiman heikennys on suhteessa suurempi edullisempia sähköautoja hankkivien keskuudessa.

Jos ajoneuvoveroa päädytään nostamaan 1.10.2021 ja sen jälkeen rekisteröidyiltä nollapäästöisiltä autoilta, pitää tulevissa veropäätöksissä huomioida se, että ennen 1.10.2021 rekisteröityjen nollapäästöisten ajoneuvojen ajoneuvoveron perusveron on säilyttävä jatkossakin alemmalla tasolla.

Suomella on Euroopan kunnianhimoisimmat päästötavoitteet tieliikenteen osalta ja näihin tavoitteisiin pääseminen vaatii laajoja toimenpiteitä. Valtion täytyy itse arvioida ilmastonmuutoksen torjuntaan käytettävät resurssit ja hinta, minkä se on valmis maksamaan muutoksesta. Fiskaalisista tavoitteista kiinni pitäminen ja autokannan vauhdikas uudistaminen eivät kulje käsi kädessä. Nyt täytyisikin vakavasti harkita, voidaanko tieliikenteestä kerätä yhtä paljon veroja kuin ennen. Näin ollen Autoliitto ei kannata nollapäästöisen ajoneuvojen ajoneuvoveron perusveron korottamista.

Kunnioittavasti,

Pasi Nieminen

Autoliitto Ry