Autoliitolta työkaluja lasten liikennekasvatukseen

3.5.2023, klo 09.12

Autoliitto on julkaissut ensimmäiset alakoululaisille suunnatut Fillarimestari-sarjan videot. Ne käsittelevät pyöräilijän ja autoilijan välisiä väistämissääntöjä sekä pyöräileville lapsille tyypillisiä vaaratilanteita.

Liikennesääntöjen opettelu pitäisi aloittaa mahdollisimman varhain lapsena. Esimerkki asenteisiin ja käyttäytymismalleihin saadaan kotoa, mutta liikennekasvatuksella pitäisi olla suurempi rooli myös kouluissa.

Autoliitto järjesti vuosien ajan alakoululaisten Fillarimestari-kilpailua, jossa testattiin koululaisten polkupyöränhallintaa sekä liikennesääntöjen tuntemusta. Nyt Autoliitto on alkanut tuottaa Fillarimestari-videoita, jotka toimivat liikennekasvatuksen tukena lasten vanhemmille sekä alakoulujen opettajille.

”Haluamme videoiden avulla helpottaa liikennekasvatuksen ottamista osaksi opetusta. Videoita voi katsoa esimerkiksi oppitunnilla ja sitten keskustella niiden sisällöstä”, Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen kertoo.

Fillarimestari-sarjasta on julkaistu nyt kolme videota, jotka on tehty, kohderyhmä huomioiden, pyöräilevän lapsen näkökulmasta. Yksi videoista käsittelee pyöräilijän ja autoilijan välisiä väistämissääntöjä. Tälle videolle on koottu tyypillisimmät liikennetilanteet, joita lapsi kohtaa pyöräillessään koulu- ja harrastusmatkoja.

”Videolla opetetaan väistämissäännöt niin kuin ne on tieliikennelakiin kirjoitettu. Ohjeissa painotetaan myös sitä, että kaikki tekevät liikenteessä virheitä. Tämän takia omasta ajovuorosta on syytä luopua, jos onnettomuus on sillä vältettävissä. Tämä koskee autoilijoiden ohella kaikkia liikenteessä”, Vesalainen toteaa.

Tyypillisiä vaaratilanteita

Väistämissääntövideon lisäksi Autoliitto on julkaissut kaksi videota, joissa käsitellään pyöräileville alakoululaisille tyypillisiä vaaratilanteita ja opetetaan lapsia välttämään niitä. ”Yllättävä muutos ajoreittiin” -videossa pyöräilijä kääntyy yllättäen ajoradan yli nähdessään kaverinsa toisella puolella tietä. ”Tarkkana tienylityksessä” -videossa taas vasemmalta lähestyvän henkilöauton kuljettaja antaa pyöräilijälle tietä, mutta oikealta lähestyvän ei.

Kaikki Fillarimestari-sarjan videot löytyvät Autoliiton YouTube -kanavalta. Fillarimestari-sarjaan kuvataan lisää videoita jo tulevana kesänä.

Fillarimestarin väistämissäännöt

skip_embed

Videon näyttämiseen vaaditaan, että hyväksyt sivuston evästeet.

Yllättävä muutos ajoreittiin

skip_embed

Videon näyttämiseen vaaditaan, että hyväksyt sivuston evästeet.

Tarkkana tienylityksessä

skip_embed

Videon näyttämiseen vaaditaan, että hyväksyt sivuston evästeet.