Älä pysäköi Ahvenanmaalla vastavirtaan

30.6.2022, klo 09.41

Ahvenanmaalla on oma, Manner-Suomen lainsäädännöstä joiltain osin poikkeava tieliikennelainsäädäntönsä. Ahvenanmaalla vaaditaan myös asiakirjoja, joita mantereen puolella ei tarvita.

Suomalaiset hahmottavat pääsääntöisesti hyvin sen, että ulkomailla tieliikennelainsäädäntö voi poiketa Suomen lainsäädännöstä. Sen sijaan harva Ahvenanmaalle lähtevä mannersuomalainen tulee ajatelleeksi, että Ahvenanmaalla eivät pädekään välttämättä samat lait kuin Manner-Suomessa. Ahvenanmaalla on muun muassa oma tieliikennelakinsa, joka joiltain osin poikkeaa Manner-Suomen lainsäädännöstä.

”Esimerkiksi tulosuunnasta katsottuna vasempaan reunaan pysäköinti kaksisuuntaisella kadulla ei ole sallittua Ahvenanmaalla, vaikka Manner-Suomen taajamissa se sallitaan. Edellä mainitusta pysäköintivirheestä onkin näin lomakaudella kirjoitettu Maarianhaminassa runsaasti pysäköintivirhemaksuja Manner-Suomesta saapuneille turisteille”, Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen kertoo.

Turistien on hyvä huomioida myös se, että vaikka Suomessa pysytäänkin, niin Ahvenanmaalle mentäessä pitää olla mukana valtakirja auton omistajalta, jos omistaja ei ole mukana. Esimerkiksi osamaksulla ostetun tai pitkäaikaisvuokratun auton haltijan tulee hankkia valtakirja rahoitusyhtiöltä tai vuokrauksesta vastaavalta yhtiöltä.

”Lisäksi mukana pitää olla rekisteröintitodistuksen osa 1 paperiversiona, vaikka mantereen puolella sitä ei ole vaadittu enää vuosiin”, Vesalainen muistuttaa.