Vapepa ja liikenteenohjaus

Autoliitto Oulun osasto ry:n Vapepa (Vapaaehtoinen pelastuspalvelu) toimikunta järjestää toimintaa jäsenilleen aktiivisesti, 1-2 kertaa kuukaudessa. Toiminta keskittyy toistaiseksi tieliikennehäiriötilanteiden hallintaan liikenteenohjauksen muodossa. Kokoontumiset pitävät sisällään aiheeseen liittyen runsaasti harjoituksia ja teoriaakin, että myös mielenkiintoisia vierailuja ajankohtaisiin ja tarpeellisiin kohteisiin unohtamatta koulutuksia.Väliin mahtuu myös mukavaa yhdessä oloa vaikka nuotion äärellä makkaraa paistellen.

 

Mikäli koet houkutusta Vapepa -toimintaan ja tienpäällä auttamiseen mukavassa porukassa, ota yhteyttä toimikunnan vetäjiin ja tule mukaan!

 

Vapepan ja Liikenteenohjauksen koordinaattori

Aulis Karppinen

auliskarpp@gmail.com

040 0209 602