Usein kysytyt kysymykset jäsenyyksien Tiepalvelusta

Täältä löydät vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin koskien Plus-, ePlus-, Premium- ja ePremium-jäsenyyksien Tiepalvelua.

Usein kysytyt kysymykset

Premium- ja ePremium-jäsenyys, Tiepalvelun ehdot 1.5.2024

Palveluntuottajat

Autoliitto ry (jatkossa Autoliitto) tai sen valtuuttamat yhteistyökumppanit tuottavat näissä ehdoissa yksilöidyn Premium-jäsenyyteen sisältyvän Tiepalvelun ehdoissa mainituilla edellytyksillä.

Palveluun oikeutettu henkilö (jatkossa Premium-jäsen)

Tiepalvelun käyttö edellyttää voimassa olevaa Autoliiton Premium-jäsenyyttä (henkilöjäsenyys), tai Perhe Premium -jäsenyyttä. Perhe Premium -jäsenen osalta Tiepalvelun käyttö edellyttää myös voimassa olevaa pääjäsenen Premium-jäsenyyttä. Autoliiton jäsenlaji, johon Premium-jäsenyyden Tiepalvelu voidaan lisämaksusta liittää: toimitusjohtajajäsen.

Perhe Premium -jäseneksi voi liittyä pääjäsenen kanssa samassa taloudessa asuva perheenjäsen. Mikäli perhejäsenyyden peruste muuttuu jäsenkauden aikana, Autoliitolla on oikeus muuttaa perhejäsenyys pääjäsenyydeksi ja lähettää siitä lasku. Muuttaessaan pois pääjäsenen osoitteesta perhejäsen samalla menettää oikeutensa Perhe Premium -jäsenyyden Tiepalveluun.

Premium-jäsenyyteen kuuluvaa Tiepalvelua on oikeutettu käyttämään kuljettajana tai matkustajana oleva henkilö, jonka Premium-jäsenyys on voimassa matkustettaessa palvelun piiriin kuuluvassa, avustettavassa ajoneuvossa.

Jäsenen on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä palvelun voimassaolon varmistamiseksi.

Vuotuinen Premium-jäsenmaksu

Premium-jäsenyyden vuotuinen jäsenmaksu on 209 €/12 kk. Toimitusjohtajajäsenen osalta jäsenmaksu on 112 €/12kk. Perhe Premium -jäsenyyden osalta vuotuinen jäsenmaksu on 68 €/hlö/12 kk.

Maksettua jäsenmaksua jäljellä olevalta jäsenkaudelta ei palauteta muulloin kuin irtisanottaessa Premium-jäsenyys ehtomuutoksen perusteella.

Voimassaolon alkaminen ja päättyminen

Premium-jäsenyys on määräaikainen ja sen voimassaolo alkaa jäsenmaksun maksupäivää seuraavan vuorokauden alusta. Premium-jäsenyyden voimassaolo päättyy jäsenkorttiin merkittynä päivänä klo 24.00.

Autoliitto lähettää laskun uudelle kaudelle ennen nykyisen jäsenkauden päättymistä. Premium-jäsenyys jatkuu automaattisesti, kun jäsenmaksu maksetaan viimeistään eräpäivänä.

Palvelun piiriin kuuluvat ajoneuvot

Premium-jäsenyyteen sisältyvä Tiepalvelu on voimassa Premium-jäsenen liikkuessa Suomeen yksityiskäyttöön rekisteröidyllä henkilö-, paketti- tai kevytkuorma-autolla, mopoautolla, moottoripyörällä (myös kevytmoottoripyörä ja kolmipyöräinen yli 50 cm3 ajoneuvo) tai matkailuautolla, jonka kokonaismassa on enintään 4000 kg. Palvelu ei ole kuitenkaan voimassa linja-autoksi rekisteröidyssä ajoneuvossa. Palvelu kattaa myös palvelun piiriin kuuluviin ajoneuvoihin laillisesti kytketyt perävaunut (tällöin yhdistelmän massa voi ylittää painorajan). Perävaunu hinataan samaan paikkaan kuin auto, johon se on ollut kytkettynä vahingon sattuessa. Mikäli vika on perävaunussa, siirretään perävaunu lähimpään asianmukaiseen korjaamoon.

Voimassaoloalueella ulkomailla Tiepalvelu koskee Suomessa yksityiskäyttöön rekisteröityjä ajoneuvoja, joiden ensimmäisen käyttöönottopäivä on alle 15 vuotta sitten. Suomessa ajettaessa ajoneuvoilla ei ole ikärajoitusta.

Suomeen rekisteröitynä ei pidetä ajoneuvoa, jossa on koenumerokilvet tai siirtomerkit.

Tiepalvelu ei ole voimassa osallistuttaessa ajoneuvolla kilpailuun tai sen harjoitteluun.

Voimassaoloalue

Tiepalvelu on voimassa yleisillä teillä, yleisesti käytettävissä olevilla yksityisteillä, taajamien katuverkostolla ja pysäköintialueilla, edellyttäen että kohteeseen on pääsy avustavalla ajoneuvolla.

Tiepalvelu on voimassa Suomen lisäksi seuraavissa Euroopan maissa:

Alankomaat, Andorra, Belgia, Bulgaria, Espanja (myös Kanariansaaret), Gibraltar, Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Italia (myös San Marino ja Vatikaani), Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Monaco, Montenegro, Norja, Puola, Portugali (myös Madeira ja Azorit), Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Serbia, Slovakia, Slovenia, Sveitsi (myös Liechtenstein), Tanska, Tsekki, Turkki (sekä Euroopan että Aasian puoli), Unkari ja Viro.

Katettavat kustannukset ja niiden enimmäismäärä

Suomessa 

Jos Tiepalvelun piiriin kuuluvan ajoneuvon käyttö estyy teknisen vian, vaurioitumisen, tieltä suistumisen, polttoaineen loppumisen, väärän polttoaineen tankkaamisen tai rengasrikon vuoksi matkan varrella, määränpäässä tai kotipihalla, Premium-jäsenyys kattaa jäljempänä yksilöitävien peruspalveluiden kustannukset sekä lisäksi jäljempänä yksilöidyistä lisäpalveluista aiheutuvat kustannukset avustustapahtumaa kohden enintään 500 € saakka (sis. alv 24 %) edellyttäen, että palvelut on tilannut ajoneuvossa mukana matkustanut Premium-jäsen Autoliiton Premium-jäsenten palvelukeskuksesta tai sen luvalla.

Voimassaoloalueella ulkomailla 

Jos Tiepalvelun piiriin kuuluvan ajoneuvon käyttö estyy teknisen vian, vaurioitumisen, tieltä suistumisen, polttoaineen loppumisen, väärän polttoaineen tankkaamisen tai rengasrikon vuoksi lähtöpaikalla, matkan varrella tai määränpäässä, Premium-jäsenyys kattaa jäljempänä yksilöitävien peruspalveluiden kustannukset sekä lisäksi jäljempänä yksilöidyistä lisäpalveluista aiheutuvat kustannukset avustustapahtumaa kohden enintään 1.900 € saakka (sis. alv) edellyttäen, että palvelut on tilannut ajoneuvossa mukana matkustanut Premium-jäsen Autoliiton Premium-jäsenten palvelukeskuksesta tai sen luvalla.

Yleiset ehdot katettavista kustannuksista  

Premium-jäsenyys on voimassa myös liikennevahingoissa. Premium-jäsenyys ei kata kustannuksia, jotka aiheutuvat ilkivallasta, palosta, varkaudesta tai vioista asuntovaunujen ja asuntoautojen lämmityslaitteissa tai asumistekniikassa eikä kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet siitä, että viranomainen on estänyt ajoneuvon käytön (esimerkiksi verot/katsastus).

Autoliitolla on oikeus olla maksamatta sopimusehtojen mukaisia kustannuksia, jos ajoneuvon käyttö estyy uudelleen sellaisen teknisen vian vuoksi, josta syntyneet kustannukset Premium-jäsenyys on kattanut, eikä ajoneuvoa ole kehotuksesta huolimatta korjautettu kohtuullisessa ajassa (esimerkiksi toistuva apuvirta).

Premium-jäsenyys ei kata muita kuin näissä ehdoissa mainittuja kustannuksia eikä esimerkiksi välillisiä kustannuksia. Matkanjatkamisessa muulla kuin omalla ajoneuvolla ei palvelu korvaa normaalista poikkeavien matkatavaroiden kuljetus-, siirto- tai varastointikuluja eikä mahdollisesti mukana olevien kotieläinten aiheuttamia lisäkustannuksia. Autoliitto ei vastaa avustettavassa ajoneuvossa olevan omaisuuden vahingoittumisesta tai pilaantumisesta.

Premium-jäsen voi käyttää palvelua maksimissaan 5 kertaa jäsenkauden (12 kk) aikana (rajoitus ei koske teknisen neuvonnan puheluja).

Mikäli avustettavassa ajoneuvossa on omavastuuton ja bonuksiin vaikuttamaton autopalveluvakuutus, pyritään ensisijaisesti käyttämään sitä.

Kustannusten hyvittäminen jälkikäteen 

Silloin, kun palvelusta ei ole mahdollista lähettää laskua suoraan Autoliitolle, Autoliitto hyvittää Premium-jäsenen maksamat kustannukset alkuperäisen maksukuitin mukaan kuitenkin enintään ehdoissa määriteltyyn enimmäismäärään saakka. Palvelu on kuitenkin tilattava Autoliiton Premium-jäsenten palvelukeskuksesta. Korvaushakemus.

Tiepalveluun sisältyvät peruspalvelut

Korjaus tapahtumapaikalla

Tapahtumapaikalla tapahtuva ajoneuvon korjaus silloin, kun työn ennakkoon arvioitu kesto on enintään 1 tunti. Premium-jäsenyys kattaa työn ja korjaajan matkakulujen osuuden. Premium-jäsen maksaa varaosat ja tarvikkeet.

Polttoaineen tuonti  

Polttoaineen tuonti, kun polttoaine on loppunut. Premium-jäsen maksaa polttoaineen. Sähköauton sähkön loppuminen rinnastetaan polttoaineen loppumiseen ja ajoneuvo kuljetetaan silloin lähimmälle latausasemalle.

Renkaanvaihto  

Vaihtotyö renkaan hajotessa edellyttäen, että ajoneuvossa on mukana asianmukainen vararengas, vararenkaan kiinnittämiseen sopivat kiinnityspultit ja työhön mahdollisesti tarvittavat erikoistyökalut. Mikäli rengasta ei ole mahdollista vaihtaa tapahtumapaikalla, Premium-jäsenyys kattaa ajoneuvon hinauksen lähimmälle Autoliiton palvelukeskuksen määrittelemälle ammattitasoiselle korjaamolle.

Hinaus  

Hinaus lähimmälle Autoliiton palvelukeskuksen määrittelemälle ammattitasoiselle korjaamolle. Premium-jäsen maksaa korjaamolaskut.

Mikäli ajoneuvoa ei sen teknisten ominaisuuksien (esim. sähköinen ajoakusto) ja/tai harvinaisuuden vuoksi saada ajokuntoiseksi määritellyllä korjaamolla, vaan se pitää hinata maahantuojan määrittelemään merkkiliikkeeseen tai erikoiskorjaamoon, Autoliitto kattaa hinauskustannuksista osuuden, jonka se olisi korvannut kuljetuksesta palvelukeskuksen määrittelemälle korjaamolle. Ylimenevät kustannukset laskutetaan Premium-jäseneltä ja/tai ajoneuvon haltijalta. Samoin menetellään, jos ajoneuvo halutaan hinattavaksi Premium-jäsenen määrittelemään paikkaan, esimerkiksi kotiin.

Apuvirta 

Muu kuin toistuva kylmäkäynnistykseen annettava apuvirta.

Akkupalvelu 

Uuden akun toimitus ja vaihtotyö vahinkopaikalle tai kotiosoitteeseen alueellisen saatavuuden mukaan. Vaihtotyö sisältyy palveluun, mikäli akku on hankittu palvelun kautta ja se on vaihdettavissa ilman erikoistyökaluja ja/tai korjaamo-olosuhteita. Premium-jäsen maksaa ainoastaan akun hinnan sekä toimitus- ja palvelumaksun 20 € (sis. alv 24 %). Koskee henkilö-, paketti- ja matkailuautojen sekä kevytkuorma-autojen akkuja (12V). Ei koske hybridi- ja sähköautojen ns. ajoakkua.

Tiepalveluun sisältyvät lisäpalvelut

Sijaisauto  

Autoliiton palvelukeskus järjestää sijaisauton ja korvaa sen vuokrauskustannukset korjauksen aikana enintään 3 vuorokaudeksi. Sopimus sijaisautosta on asiakkaan ja vuokrausyhtiön välinen.

Sijaisauton saaminen edellyttää Suomessa voimassa olevaa ajokorttia ja vuokraamon ehtojen täyttymistä.

Sijaisautosta syntyvät vuokrauskustannukset korvataan, kun:

 • Premium-jäsen tai muu avustettavassa ajoneuvossa mukana matkustanut auton vuokraava henkilö täyttää autovuokraamon sopimusehtojen ikää, ajokorttiluokkaa, luottokorttia tms. seikkoja koskevat edellytykset
 • sijaisauto kuuluu kokoluokkaan A–B
 • se on normaalein hallintalaittein varustettu
 • kun ajoneuvoa ei saada kuntoon 2 tunnin kuluessa avustuspyynnöstä
 • Premium-jäsen ei käytä muuta korvaavaa kuljetusta tai majoituspalvelua

Premium-jäsen maksaa sijaisauton käytöstä aiheutuvat muut kuin vuokrauskustannukset (esim. mahdolliset auton siivouskustannukset) sekä lisäksi omavastuun poistomaksun ja muut vuokraukseen liittyvät vapaaehtoiset maksut.

Muu korvaava kuljetus  

Autoliiton palvelukeskus järjestää tarvittaessa korvaavan kuljetuksen kotiin tai määränpäähän Premium-jäsenelle ja hänen mukanaan avustettavassa ajoneuvossa matkustaville.

Autoliiton palvelukeskus järjestää tarvittaessa korvaavan kuljetuksen ulkomailta Suomeen Premium-jäsenelle ja hänen mukanaan avustettavassa ajoneuvossa matkustaville. Kustannuksista korvataan lennot turistiluokassa tai muulla tarkoituksenmukaisella kuljetusvälineellä, jonka käytöstä aiheutuvat kustannukset eivät ylitä lennon kustannuksia.

Majoituspalvelut  

Jos matka keskeytyy vähintään 20 km:n päässä kotoa, Premium-jäsenyys kattaa matkan keskeytymisen vuoksi välittömästi aiheutuneet ylimääräiset majoituskulut Premium-jäsenelle ja hänen mukanaan matkustaville korkeintaan kahden yön ajalta palvelukeskuksen määrittelemässä keskitason hotellissa, mikäli Premium-jäsen ei käytä sijaisautoa tai muuta korvaavaa kuljetusta (edellyttää vakinaisen asunnon osoitetta järjestelmässämme).

Ajoneuvon nouto korjaamolta korjauksen jälkeen 

Suomessa: Ajoneuvon nouto korjaamolta sisältyy Premium-jäsenyyteen, mikäli Premium-jäsen ei käytä sijaisautoa. Kustannuksista korvataan yhdelle henkilölle bussi- tai junalippu. Mikäli bussi- tai junamatka kestäisi yli 6 tuntia, korvataan turistiluokan lento.

Ulkomailla: Ajoneuvon nouto korjaamolta sisältyy Premium-jäsenyyteen. Kustannuksista korvataan yhdelle henkilölle lennot turistiluokassa tai muulla tarkoituksenmukaisella kuljetusvälineellä, jonka käytöstä aiheutuvat kustannukset eivät ylitä lennon kustannuksia.

Palveluiden maakohtaiset rajoitukset

Palvelu toteutetaan kunkin maan lainsäädännön sallimissa rajoissa, eikä Autoliitto vastaa mahdollisista lainsäädännöstä johtuvista rajoituksista palvelun sisällössä.

Tiepalvelun voimassaolon rajoitus

Premium-jäsenyyteen kuuluva Tiepalvelu ei ole voimassa silloin, jos

 • ajoneuvo on katsastuksen tai viranomaisvaatimusten laiminlyönnin vuoksi käyttökiellossa
 • ajoneuvo ei ole lakien tai asetusten edellyttämässä kunnossa rakenteiden tai varusteiden osalta
 • tapahtuma on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella
 • ajoneuvon kuljettajan veren alkoholipitoisuus oli ajon aikana tai sen jälkeen yli tapahtumamaan lain asettamien rajojen
 • ajoneuvon kuljettaja on aiheuttanut vahingon kuljettaessaan ajoneuvoa muun huumaavan aineen kuin alkoholin vaikutuksen alaisena taikka alkoholin ja muun huumaavan aineen yhteisvaikutuksen alaisena niin, että hänen kykynsä virheettömiin suorituksiin oli tuntuvasti huonontunut
 • ajoneuvon kuljettajalla ei ollut kyseisen ajoneuvoluokan kuljettamiseen edellytettävää ajo-oikeutta
 • ajoneuvo ei ole rekisteröity Suomeen. Suomeen rekisteröitynä ei pidetä ajoneuvoa, jossa on koenumerokilvet tai siirtomerkit.
 • palveluun kuuluvat viisi avustuskertaa per jäsenkausi (12kk) on käytetty. Viiden kerran jälkeen palvelukeskus palvelee kuitenkin edelleen, ja saat avustukset jäsenhintaan.

Autoliiton vastuun rajoitus

Autoliitto ei vastaa kolmannen osapuolen aiheuttamasta avustustapahtumaan liittyvästä vahingosta.

Force majeure

Autoliitto ei ole velvollinen tuottamaan näissä ehdoissa määriteltyä Tiepalvelua, jos siihen on olemassa ylivoimainen este, kuten sotatila, luonnonmullistus tai yleisen liikenteen keskeytys.

Premium-jäsenyyden irtisanominen ja maksettujen kustannusten takaisinperiminen

Autoliitolla on oikeus irtisanoa kirjallisesti Premium-jäsenyys päättymään kesken jäsenkauden 14 vuorokauden irtisanomisajalla, jos Premium-jäsen on antanut Autoliitolle vilpillisesti vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä Autoliiton näissä sopimusehdoissa määriteltyjen velvollisuuksien arvioimisen kannalta. Tällöin jo maksettua jäsenmaksua ei käyttämättä jääneeltä jäsenkaudelta palauteta.

Autoliitolla on oikeus periä takaisin maksamansa kustannukset, jos henkilö on antanut vilpillisesti vääriä tai puutteellisia tietoja, joiden perusteella Autoliitto on maksanut kustannuksia ilman näihin sopimusehtoihin perustuvaa velvollisuutta.

Ehtojen muuttaminen

Autoliitolla on oikeus muuttaa Premium-jäsenyyden ehtoja. Muutokset astuvat voimaan välittömästi. Premium-jäsenellä on saatuaan tiedon ehtojen muutoksesta oikeus irtisanoa jäsenyys päättymään 14 vuorokauden irtisanomisajan kuluttua. Tällöin hänelle palautetaan jäljellä olevan jäsenkauden jäsenmaksu.

Tiepalvelun ehdot

Premium- ja ePremium-jäsenyyksien Tiepalvelun ehdot voit tulostaa tai tallentaa myös PDF-tiedostona.

Lataa PDF
Tiepalvelu vaihtaa rengasta autoon