Usein kysytyt kysymykset jäsenyyksien Tiepalvelusta

Täältä löydät vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin koskien Plus-, ePlus-, Premium- ja ePremium-jäsenyyksien Tiepalvelua.

Usein kysytyt kysymykset

Plus- ja ePlus-jäsenyys, Tiepalvelun ehdot 1.1.2024 alkaen

Palveluntuottajat

Autoliitto ry (jatkossa Autoliitto) tai sen valtuuttamat yhteistyökumppanit tuottavat näissä ehdoissa yksilöidyt Plus-jäsenyyteen sisältyvät matkanjatkamispalvelut ehdoissa mainituilla edellytyksillä.

Palveluun oikeutettu henkilö (jatkossa Plus-jäsen)

Tiepalvelun käyttö edellyttää voimassa olevaa Autoliiton Plus-jäsenyyttä (henkilöjäsenyys), tai Perhe Plus-jäsenyyttä. Perhe Plus-jäsenen osalta Tiepalvelun käyttö edellyttää myös voimassa olevaa pääjäsenen Plus-jäsenyyttä. Muut Autoliiton jäsenlajit, joihin Plus–jäsenyyden Tiepalvelut voidaan lisämaksusta liittää, ovat: ainaisjäsen, kutsujäsen, toimitusjohtajajäsen, kunniajäsen sekä kunniapuheenjohtaja.

Perhe Plus-jäseneksi voi liittyä pääjäsenen kanssa samassa taloudessa asuva perheenjäsen. Mikäli perhejäsenyyden peruste muuttuu jäsenkauden aikana, Autoliitolla on oikeus muuttaa perhejäsenyys pääjäsenyydeksi, ja lähettää siitä lasku. Muuttaessaan pois pääjäsenen osoitteesta perhejäsen samalla menettää oikeutensa Perhe Plus -jäsenyyden Tiepalveluun.

Plus-jäsenyyteen kuuluvaa Tiepalvelua on oikeutettu käyttämään kuljettajana tai matkustajana oleva henkilö, jonka Plus-jäsenyys on voimassa matkustettaessa palvelun piiriin kuuluvassa, avustettavassa ajoneuvossa. Jäsenen on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä palvelun voimassaolon varmistamiseksi.

Vuotuinen Plus-jäsenmaksu

Plus–jäsenyyden vuotuinen jäsenmaksu on 129 €. Autoliiton ainaisjäsenen, kutsujäsenen, toimitusjohtajajäsenen, kunniajäsenen ja kunniapuheenjohtajan osalta maksu on 64 €/12 kk. Perhe Plus-jäsenyyden osalta vuotuinen jäsenmaksu on 43 €/hlö/12 kk.

Maksettua jäsenmaksua jäljellä olevalta jäsenkaudelta ei palauteta muulloin kuin irtisanottaessa Plus-jäsenyys ehtomuutoksen perusteella.

Voimassaolon alkaminen ja päättyminen

Plus-jäsenyys on määräaikainen ja sen voimassaolo alkaa jäsenmaksun maksupäivää seuraavan vuorokauden alusta. Plus-jäsenyyden voimassaolo päättyy jäsenkorttiin merkittynä päivänä klo 24.00.

Autoliitto lähettää laskun uudelle kaudelle ennen nykyisen jäsenkauden päättymistä. Plus-jäsenyys jatkuu automaattisesti, kun jäsenmaksu maksetaan eräpäivään mennessä.

Palvelun piiriin kuuluvat ajoneuvot

Plus-jäsenyyteen sisältyvä Tiepalvelu ovat voimassa Plus-jäsenen liikkuessa Suomeen yksityiskäyttöön rekisteröidyllä henkilö-, paketti- tai kevytkuorma-autolla, mopoautolla, moottoripyörällä (myös kevytmoottoripyörä) tai matkailuautolla, jonka kokonaismassa on enintään 4000 kg. Palvelu ei ole kuitenkaan voimassa linja-autoksi rekisteröidyssä ajoneuvossa. Palvelu kattaa myös palvelun piiriin kuuluviin ajoneuvoihin laillisesti kytketyt perävaunut (tällöin yhdistelmän massa voi ylittää painorajan). Perävaunu hinataan samaan paikkaan kuin auto, johon se on ollut kytkettynä vahingon sattuessa. Mikäli vika on perävaunussa, siirretään perävaunu lähimpään asianmukaiseen korjaamoon.

Voimassaoloalueella ulkomailla Tiepalvelu koskee Suomessa yksityiskäyttöön rekisteröityjä ajoneuvoja, jotka on ensimmäisen kerran otettu käyttöön alle 15 vuotta sitten (ensirekisteröintipäivä alle 15 vuotta sitten).

Suomeen rekisteröitynä ei pidetä ajoneuvoa, jossa on koenumerokilvet tai siirtomerkit.

Tiepalvelu ei ole voimassa osallistuttaessa ajoneuvolla kilpailuun tai sen harjoitteluun.

Voimassaoloalue

Tiepalvelu on voimassa yleisillä teillä, yleisesti käytettävissä olevilla yksityisteillä, taajamien katuverkostolla ja pysäköintialueilla, edellyttäen että kohteeseen on pääsy avustavalla ajoneuvolla.

Tiepalvelu on voimassa Suomen lisäksi seuraavissa Euroopan maissa:
Alankomaat, Andorra, Belgia, Bulgaria, Espanja (myös Kanariansaaret), Gibraltar, Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Italia (myös San Marino ja Vatikaani), Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Monaco, Montenegro, Norja, Puola, Portugali (myös Madeira ja Azorit), Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Serbia, Slovakia, Slovenia, Sveitsi (myös Liechtenstein), Tanska, Tsekki, Turkki (sekä Euroopan että Aasian puoli), Unkari ja Viro.

Katettavat kustannukset ja niiden enimmäismäärä

Suomessa

Jos Tiepalvelun piiriin kuuluvan ajoneuvon käyttö estyy teknisen vian, vaurioitumisen, tieltä suistumisen, polttoaineen loppumisen, väärän polttoaineen tankkaamisen tai rengasrikon vuoksi matkan varrella, määränpäässä tai kotipihalla, Plus-jäsenyys kattaa jäljempänä yksilöitävien peruspalveluiden kustannukset. Lisäksi jäljempänä yksilöidyistä lisäpalveluista aiheutuvat kustannukset avustustapahtumaa kohden enintään 500 € saakka, sis. alv 24 % edellyttäen, että palvelut on tilannut ajoneuvossa mukana matkustanut Plus-jäsen Autoliiton Plus-jäsenten palvelukeskuksesta tai sen luvalla.

Voimassaoloalueella ulkomailla

Jos Tiepalvelun piiriin kuuluvan ajoneuvon käyttö estyy teknisen vian, vaurioitumisen, tieltä suistumisen, polttoaineen loppumisen, väärän polttoaineen tankkaamisen tai rengasrikon vuoksi lähtöpaikalla, matkan varrella tai määränpäässä, Plus-jäsenyys kattaa jäljempänä yksilöitävien peruspalveluiden kustannukset sekä lisäksi jäljempänä yksilöidyistä lisäpalveluista aiheutuvat kustannukset avustustapahtumaa kohden enintään 1.900 € saakka, sis. alv edellyttäen, että palvelut on tilannut ajoneuvossa mukana matkustanut Plus-jäsen Autoliiton Plus-jäsenten palvelukeskuksesta tai sen luvalla.

Yleiset ehdot katettavista kustannuksista

Plus-jäsenyys on voimassa myös liikennevahingoissa. Plus-jäsenyys ei kata kustannuksia, jotka aiheutuvat ilkivallasta, palosta, varkaudesta tai vioista asuntovaunujen ja asuntoautojen lämmityslaitteissa tai asumistekniikassa eikä kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet siitä, että viranomainen on estänyt ajoneuvon käytön (esimerkiksi verot/katsastus).

Autoliitolla on oikeus olla maksamatta sopimusehtojen mukaisia kustannuksia, jos ajoneuvon käyttö estyy uudelleen sellaisen teknisen vian vuoksi, josta syntyneet kustannukset Plus-jäsenyys on kattanut, eikä ajoneuvoa ole kehotuksesta huolimatta korjautettu kohtuullisessa ajassa (esimerkiksi toistuva apuvirta).

Plus-jäsenyys ei kata muita kuin näissä ehdoissa mainittuja kustannuksia eikä esimerkiksi välillisiä kustannuksia. Matkanjatkamisessa muulla kuin omalla ajoneuvolla ei palvelu korvaa normaalista poikkeavien matkatavaroiden kuljetus-, siirto- tai varastointikuluja eikä mahdollisesti mukana olevien kotieläinten aiheuttamia lisäkustannuksia. Autoliitto ei vastaa avustettavassa ajoneuvossa olevan omaisuuden vahingoittumisesta tai pilaantumisesta.

Plus-jäsen voi käyttää palvelua maksimissaan 4 kertaa jäsenkauden (12 kk) aikana (rajoitus ei koske teknisen neuvonnan puheluja).

Mikäli avustettavassa ajoneuvossa on omavastuuton ja bonuksiin vaikuttamaton autopalveluvakuutus, pyritään ensisijaisesti käyttämään sitä.

Kustannusten hyvittäminen jälkikäteen

Silloin, kun palvelusta ei ole mahdollista lähettää laskua suoraan Autoliitolle, Autoliitto hyvittää Plus-jäsenen maksamat kustannukset alkuperäisen maksukuitin mukaan, kuitenkin enintään ehdoissa määriteltyyn enimmäismäärään saakka. Palvelu on kuitenkin tilattava Autoliiton Plus-jäsenten palvelukeskuksesta. Korvaushakemus.

Tiepalveluun sisältyvät peruspalvelut

Korjaus tapahtumapaikalla

Tapahtumapaikalla tapahtuva ajoneuvon korjaus silloin, kun työn ennakkoon arvioitu kesto on enintään 1 tunti. Plus-jäsenyys kattaa työn ja korjaajan matkakulujen osuuden. Plus-jäsen maksaa varaosat ja tarvikkeet.

Polttoaineen tuonti

Polttoaineen tuonti, kun polttoaine on loppunut. Plus-jäsen maksaa polttoaineen.
Sähköauton sähkön loppuminen rinnastetaan polttoaineen loppumiseen ja ajoneuvo kuljetetaan silloin lähimmälle latausasemalle.

Renkaanvaihto

Vaihtotyö renkaan hajotessa edellyttäen, että ajoneuvossa on mukana asianmukainen vararengas, vararenkaan kiinnittämiseen sopivat kiinnityspultit ja työhön mahdollisesti tarvittavat erikoistyökalut. Mikäli rengasta ei ole mahdollista vaihtaa tapahtumapaikalla, Plus–jäsenyys kattaa ajoneuvon hinauksen lähimmälle Autoliiton palvelukeskuksen määrittelemälle asianmukaiselle korjaamolle.

Hinaus

Hinaus lähimmälle Autoliiton palvelukeskuksen määrittelemälle asianmukaiselle korjaamolle. Korjaamolaskut asiakas maksaa itse.

Apuvirta

Muu kuin toistuva kylmäkäynnistykseen annettava apuvirta.

Akkupalvelu

Uuden akun toimitus ja vaihtotyö vahinkopaikalle tai kotiosoitteeseen alueellisen saatavuuden mukaan (vaihtotyö edellyttää palvelun kautta hankittua akkua, sekä sitä, että akku on vaihdettavissa ilman erikoistyökaluja ja/tai korjaamo-olosuhteita). Plus-jäsen maksaa ainoastaan akun hinnan sekä toimitus- ja palvelumaksun 20 € (sis. alv 24 %). Koskee henkilö-, paketti- ja matkailuautojen sekä kevytkuorma-autojen akkuja (12V). Ei koske hybridi- ja täyssähköautojen ns. ajoakkuja.

Tiepalveluun sisältyvät lisäpalvelut

Sijaisauto

Autoliiton palvelukeskus järjestää sijaisauton ja korvaa sen vuokrauskustannukset korjauksen aikana enintään 3 vuorokaudeksi. Sopimus sijaisautosta on asiakkaan ja vuokrausyhtiön välinen.

Sijaisauton saaminen edellyttää Suomessa voimassa olevaa ajokorttia ja vuokraamon ehtojen täyttymistä sekä vakinaisen asunnon osoitetta järjestelmässämme.

Sijaisautosta syntyvät vuokrauskustannukset korvataan, kun:

 • Plus-jäsen tai muu avustettavassa ajoneuvossa mukana matkustanut auton vuokraava henkilö täyttää autovuokraamon sopimusehtojen ikää, ajokorttiluokkaa, luottokorttia tms. seikkoja koskevat edellytykset
 • sijaisauto kuuluu kokoluokkaan A-B
 • se on normaalein hallintalaittein varustettu
 • matka keskeytyy vähintään 40 km:n päässä kotoa, eikä ajoneuvoa saada kuntoon 8 tunnin kuluessa avustuspyynnöstä
 • Plus-jäsen ei käytä muuta korvaavaa kuljetusta tai majoituspalvelua

Plus-jäsen maksaa sijaisauton käytöstä aiheutuvat muut kuin vuokrauskustannukset (esim. mahdolliset auton siivouskustannukset) sekä lisäksi omavastuun poistomaksun ja muut vuokraukseen liittyvät vapaaehtoiset maksut.

Muu korvaava kuljetus

Autoliiton palvelukeskus järjestää tarvittaessa korvaavan kuljetuksen kotiin tai määränpäähän Plus-jäsenelle ja hänen mukanaan avustettavassa ajoneuvossa matkustaville.

Autoliiton palvelukeskus järjestää tarvittaessa korvaavan kuljetuksen ulkomailta Suomeen Plus-jäsenelle ja hänen mukanaan avustettavassa ajoneuvossa matkustaville. Kustannuksista korvataan lennot turistiluokassa tai muulla tarkoituksenmukaisella kuljetusvälineellä, jonka käytöstä aiheutuvat kustannukset eivät ylitä lennon kustannuksia.

Majoituspalvelut

Plus-jäsenyys kattaa matkan keskeytymisen vuoksi välittömästi aiheutuneet ylimääräiset majoituskulut vähintään 40 km:n päässä kotoa Plus-jäsenelle ja hänen mukanaan matkustaville korkeintaan kahden yön ajalta palvelukeskuksen määrittelemässä keskitason hotellissa, mikäli Plus-jäsen ei käytä sijaisautoa tai muuta korvaavaa kuljetusta.

Ajoneuvon nouto korjaamolta korjauksen jälkeen

Suomessa: Ajoneuvon nouto korjaamolta sisältyy Plus-jäsenyyteen, mikäli Plus-jäsen ei käytä sijaisautoa. Kustannuksista korvataan yhdelle henkilölle bussi- tai junalippu. Mikäli bussi- tai junamatka kestäisi yli 6 tuntia, korvataan turistiluokan lento.

Ulkomailla: Ajoneuvon nouto korjaamolta sisältyy Plus-jäsenyyteen. Kustannuksista korvataan yhdelle henkilölle lennot turistiluokassa tai muulla tarkoituksenmukaisella kuljetusvälineellä, jonka käytöstä aiheutuvat kustannukset eivät ylitä lennon kustannuksia.

Palveluiden maakohtaiset rajoitukset

Palvelu toteutetaan kunkin maan lainsäädännön sallimissa rajoissa, eikä Autoliitto vastaa mahdollisista lainsäädännöstä johtuvista rajoituksista palvelun sisällössä.

Tiepalvelun voimassaolon rajoitus

Plus-jäsenyyteen kuuluvat matkanjatkamispalvelut eivät ole voimassa silloin, jos

 • ajoneuvo on katsastuksen tai viranomaisvaatimusten laiminlyönnin vuoksi käyttökiellossa
 • ajoneuvo ei ole lakien tai asetusten edellyttämässä kunnossa rakenteiden tai varusteiden osalta
 • tapahtuma on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella
 • ajoneuvon kuljettajan veren alkoholipitoisuus oli ajon aikana tai sen jälkeen yli tapahtumamaan lain asettamien rajojen
 • ajoneuvon kuljettaja on aiheuttanut vahingon kuljettaessaan ajoneuvoa muun huumaavan aineen kuin alkoholin vaikutuksen alaisena taikka alkoholin ja muun huumaavan aineen yhteisvaikutuksen alaisena niin, että hänen kykynsä virheettömiin suorituksiin oli tuntuvasti huonontunut
 • ajoneuvon kuljettajalla ei ollut kyseisen ajoneuvoluokan kuljettamiseen edellytettävää ajo-oikeutta
 • palveluun kuuluvat neljä avustuskertaa per jäsenkausi (12 kk) on käytetty. Neljän kerran jälkeen palvelukeskus palvelee kuitenkin edelleen ja saat avustukset jäsenhintaan
 • ajoneuvo ei ole rekisteröity Suomeen. Suomeen rekisteröitynä ei pidetä ajoneuvoa, jossa on koenumerokilvet tai siirtomerkit.

Autoliiton vastuun rajoitus

Autoliitto ei vastaa kolmannen osapuolen aiheuttamasta avustustapahtumaan liittyvästä vahingosta.

Force majeure

Autoliitto ei ole velvollinen tuottamaan näissä ehdoissa määriteltyä Tiepalvelua, jos siihen on olemassa ylivoimainen este, kuten sotatila, luonnonmullistus tai yleisen liikenteen keskeytys.

Plus-jäsenyyden irtisanominen ja maksettujen kustannusten takaisinperiminen

Autoliitolla on oikeus irtisanoa kirjallisesti Plus-jäsenyys päättymään kesken jäsenkauden 14 vuorokauden irtisanomisajalla, jos Plus-jäsen on antanut Autoliitolle vilpillisesti vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä Autoliiton näissä sopimusehdoissa määriteltyjen velvollisuuksien arvioimisen kannalta. Tällöin jo maksettua jäsenmaksua ei käyttämättä jääneeltä jäsenkaudelta palauteta.

Autoliitolla on oikeus periä takaisin maksamansa kustannukset, jos henkilö on antanut vilpillisesti vääriä tai puutteellisia tietoja, joiden perusteella Autoliitto on maksanut kustannuksia ilman näihin sopimusehtoihin perustuvaa velvollisuutta.

Ehtojen muuttaminen

Autoliitolla on oikeus muuttaa Plus-jäsenyyden ehtoja. Muutokset astuvat voimaan välittömästi. Plus-jäsenellä on saatuaan tiedon ehtojen muutoksesta oikeus irtisanoa jäsenyys päättymään 14 vuorokauden irtisanomisajan kuluttua. Tällöin hänelle palautetaan jäljellä olevan jäsenkauden jäsenmaksu.

Tiepalvelun ehdot

Plus- ja ePlus-jäsenyyden Tiepalvelun ehdot voit tulostaa tai tallentaa tästä myös PDF-muodossa.

Ehdot PDF-muodossa
Autoliiton tiepalvelu työssään