Suomessa alue- ja mestaruus-kilpailuihin osallistuu vuosittain noin tuhat lasta. Euroopan-laajuisesti Fillarimestari koskettaa yli 2 miljoonaa lasta vuosittain. Kilpailuja on järjestetty jo vuodesta 1986, Suomessa vuodesta 2003 alkaen.

Autoliitto tukee suomalaiskoulujen liikennekasvatustyötä Fillarimestari-kilpailuilla: liikennesääntöjen ja turvallisen liikennekäyttäytymisen omaksumiseen tarvitaan kokemusta ja ymmärrystä, joka syntyy käytännön harjoittelun avulla. Tähän Fillarimestari antaa hyvät eväät.

Kilpailu koostuu sekä ajotaitotehtävistä että liikennetietoutta mittaavasta kirjallisesta osuudesta. Joukkueen muodostavat neljä 10−12-vuotiasta lasta (2 tyttöä ja 2 poikaa).

Kilpailukausi alkaa syyskuussa viikolla 37 aluekilpailuilla. Viikko 37 on Opetushallituksen liikenneturvallisuusviikko, jonka tavoitteena on tuoda lasten liikenneturvallisuuden kehittämistä eri tapahtumien kautta esille. Viikon ohjelma löytyy osoitteesta www.edu.fi.

Aluekilpailuiden parhaimmat koulut kutsutaan seuraavan kevään toukokuussa pidettäviin mestaruus-kilpailuihin. Mestaruuden voittaneen joukkueen lapset edustavat Suomea syksyllä pidettävissä EM-kilpailuissa.

Kouluille toiminta (aluekilpailut, mestaruuskilpailu ja edustusmatka oppilaille) on ilmaista: Autoliitto vastaa joukkueen ja yhden joukkueenjohtajan matkoista, majoituksista ja ruokailuista aluekilpailuissa ja Suomen mestaruuskilpailussa sekä lasten kustannuksista EM-kilpailuissa.

Joukkue

Koulun tulee valita oman koulunsa joukkue. Joukkue voi muodostua eri luokkien (3 -5 lk) oppilaista. Joukkueeseen kuulu kaksi (2) tyttöä ja kaksi (2) poikaa, joiden ikä on 12 vuotta tai alle. 2016 syksyn aluekilpailuista alkavalla jaksolla ( 2016-2017) joukkueen jäsenten syntymävuosi voi olla joko 2005, 2006 tai 2007. Joukkueelle tulee nimetä  yhteyshenkilö, joka toimii huoltajana, valmentajana jne.

Menestyäkseen joukkueen jäsenten tulee hallita polkupyöräänsä tarkkuutta vaativissa tehtävissä sekä osata liikennemerkkejä ja - sääntöjä.

 

Lisätietoja:

Autoliitto ry

 Taina Kytäjä-Roimu

PL 35, 00551 Helsinki

 taina.kytaja-roimu(at) autoliitto.fi

09-725 84 400

www.autoliitto.fi/fillarimestari