My Car My Data | Autoliitto

Olet täällä

My Car My Data

Kuka omistaa autosi datan?

Autoliitto on käynnistänyt yhdessä FIA alue 1:n ja eurooppalaisten sisarjärjestöjensä kanssa My Car My Data -kampanjan (www.mycarmydata.eu), jonka tavoitteena on vahvistaa kuluttajien asemaa yhteydessä olevien autojen (connected car) yleistyessä. Kampanja vaatii huomion kiinnittämistä tietosuojaan, kuluttajien valinnanvapauteen sekä vapaan ja reilun kilpailun varmistamiseen eri palveluntarjoajien välillä.

Mitä tietoja auto kerää ja välittää?

Nykyaikaiset autot keräävät runsaasti tietoa niiden käytöstä ja tätä tietoa on mahdollista hyödyntää monin tavoin. Harva autoilija kuitenkaan tietää, mitä kaikkea dataa oma auto tallentaa ja välittää eteenpäin. Kansainvälisen autoliitto FIA:n alue 1, joka edustaa eurooppalaisia autoilijoita, selvitti esimerkin omaisesti kahdesta uudesta autosta, mitä kaikkea tietoa ne keräävät.

Sijaintitietoja ja vikamuistin lukua

Autot tallentavat muun muassa ajoneuvon paikkatietoja, matkojen pituuksia ja matkapuhelinten yhteystietoja ja pystyvät välittämään näitä eteenpäin autonvalmistajalle. Muistiin jäävät myös muun muassa turvavyön esikiristimen toiminta, joka viittaa äkkijarrutuksiin, navigaattorin viimeisimmät kohdetiedot, moottorin suurimmat käyntinopeudet ja sitä kautta mahdolliset väärinkäytökset, mittarilukemat, sijainnit missä esimerkiksi sähköautoa on ladattu ja viimeisimmät paikat, missä auto on pysäköity. Vikatiedot luonnollisesti tallentuvat ja ne on mahdollista välittää eteenpäin autonvalmistajalle.

Haluatko omistaa tietosi?

Tietojen tallentuminen ja verkon välityksellä yhteydessä olevat autot mahdollistavat monien autoilijaa hyödyttävien palveluiden tarjoamisen, mutta asiaan liittyy myös sudenkuoppia. Esimerkiksi tällä hetkellä vain autonvalmistajilla ja heidän valtuuttamillaan toimijoilla on suora pääsy ajoneuvojen keräämään dataan. Kuluttajille jää myös epäselväksi, mitä kaikkea tietoa heidän autonsa keräävät, käsittelevät, tallentavat ja välittävät eteenpäin.

Minun autoni, minun tietoni

Autot, joissa on antureita sekä paikannus- ja viestintälaitteita, pystyvät lähettämään yhä enemmän tietoja kuljettajista, mm. heidän ajokäyttäytymisestään ja -tavoistaan. Huomisen autot pystyvät viestimään ajomieltymyksistäsi ja parantamaan turvallisuutta, kestävyyttä ja mukavuutta.

Nyt saatavilla olevat verkotetut ajoneuvojärjestelmät voivat auttaa pelastuspalveluja pelastamaan sinut onnettomuuden jälkeen, räätälöidä kaupallisia tarjouksia matkaasi varten tai varoittaa sinua autosi huoltotarpeista. Tiedot ajoneuvon tilasta, matkustajien määrästä ja sinun autonkäyttötavoistasi antavat yrityksille mahdollisuuden tarjota sinulle yksilöllisesti räätälöityjä palveluja.

Kuluttajan saatava päättää

Meidän mielestämme tietoihin sinun liikkumistavoistasi saisi päästä käsiksi vain sinun täysin tietoisella suostumuksellasi. Meidän mielestämme sinun pitäisi olla se, joka päättää mitä tietojasi jaetaan ja kenelle. Niin saisit vapauden valita haluamasi palvelut autoosi.

90 % eurooppalaisista ajattelee, että he omistavat oman ajoneuvonsa tiedot ja että autoilijoiden pitäisi lähtökohtaisesti saada itse valita, jaetaanko niitä vai ei. Tarvitaan markkinat, joilla palveluntarjoajat voivat kilpailla vapaasti tarjotakseen sinulle suurimman lisäarvon jaetuista tiedoista. Eurooppalaisilla pitää olla täysi vapaus valita, kenen kanssa jakaa ajoneuvotiedot tulevaisuudessa, ellei laki muuta vaadi. EU-komission ja Euroopan parlamentin tulee luoda puitteet palveluntarjoajien kilpailulle, jotta taataan vapaa, tietoinen verkotettujen ajoneuvopalvelujen valinta.

My Car My Data -kampanja pyrkii siihen, että kuluttajille annetaan vapaus valita, jakaako ajoneuvotietojaan vai ei, ja että palveluntarjoajat saavat vapaasti kilpailla tarjotakseen sinulle eniten lisäarvoa tiedoista, jotka haluat jakaa.

Sinun pitäisi olla täysin vapaa valitsemaan, kenelle haluat välittää ajoneuvosi tietoja

Esimerkkejä ajoneuvotietoa hyödyntävistä sovelluksista

Kysymyksiä ja vastauksia

Kuluttajaperiaatteet

Tietosuoja

Lainsäädännön tulee varmistaa tietoinen suostumus pääsyyn käsiksi auton tietoihin. Tämä tarkoittaa, että kuluttajat tarvitsevat täydelliset tiedot siitä, mitä tietoja lähetetään ja missä tarkoituksessa. Autoilijoilla tulee olla omistusoikeus autonsa tuottamiin tietoihin ja valta päättää niiden käytöstä niin kauan, kuin ajoneuvo on heidän omistuksessaan.

Vapaa valinta

Autoilijoilla pitäisi olla oikeus valita mieleisensä palveluntarjoaja ja valita oikeat tuotteet ja palvelutaso tarpeidensa mukaan. Oikeus valita useiden turvallisten tuotetoimintojen joukosta pitää turvata. Palveluntarjoajia täytyy voida myös vaihtaa ajoneuvon elinkaaren aikana ilman hallinnollista lisärasitusta.

Reilu kilpailu

Useilla palveluntarjoajilla tulee olla oikeus kehittää tuotteita ja toimintoja autotietoja varten niin, että turvataan reilu kilpailu avoimilla markkinoilla. Silloin autoilijat voivat valita mieleisensä palveluntarjoajan käsittelemään ajoneuvotietoja ja tarjoamaan niihin liittyviä toiminnallisuuksia avoimen, suojatun telematiikka-alustan kautta.