Saanko ajaa Saksasta hankituilla vientikilvillä ulkomaan lomamatkalla esimerkiksi Espanjaan ja sieltä kotiin Suomeen? | Autoliitto

Olet täällä

Saanko ajaa Saksasta hankituilla vientikilvillä ulkomaan lomamatkalla esimerkiksi Espanjaan ja sieltä kotiin Suomeen?

Periaatteessa kyllä, sillä Saksan voimassaolevin vientikilvin varustetulle ajoneuvolle otettu liikennevakuutus on voimassa kaikissa vihreän kortin maissa. Ongelmana on se, ettei vientikilvistä tai muistakaan tilapäisistä kilvistä ole sitovaa lainsäädäntöä, vaan jokainen maa saa itse määritellä, miten se suhtautuu vientikilpiin.

EU on antanut aiheesta jo pariin kertaan ns. neuvovan tiedonannon, mutta ei direktiiviä. Tuorein tiedonanto on vuodelta 2007 (2007/C 68/04). Se löytyy verkosta osoitteesta: :  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2007/068...

Tiedonannon mukaan moottoriajoneuvo on aiemmin rekisteröity toisessa jäsenvaltiossa, jos sille on myönnetty viranomaisen lupa, joka oikeuttaa ottamaan ajoneuvon käyttöön liikenteessä ja josta ajoneuvo tunnistetaan ja jossa sille annetaan rekisteröintinumero. Tiedonanto koskee myös moottoriajoneuvoja, jotka on rekisteröity tilapäisesti tai lyhytaikaisesti tai joille on annettu erityinen elinkeinonharjoittajille suunnattu rekisteröinti.

”Alkuperäjäsenvaltion olisi lisäksi sallittava alueellaan myös määränpäänä olevan jäsenvaltion antamien väliaikaisten rekisterikilpien ja todistusten käyttö.
Väliaikaisilla rekisterikilvillä ja todistuksella varustetun ajoneuvon vapaa kulku voidaan estää vain liikenneturvallisuussyistä (esim. kuljettajan ajokunto, paikallisten liikennesääntöjen noudattaminen tai ajoneuvon kunto) tai jos ajoneuvoa on syytä epäillä varastetuksi taikka jos valvontaviranomaisilla on perusteltu syy epäillä todistuksen pätevyyttä.”
Mutta edellä oleva tiedonanto on siis vain suositus, ei sitova määräys.

Suomeen voi ajaa Saksan vientikilvillä Saksan läpi, vaikka autolla olisi käytykin välillä Saksan rajojen ulkopuolella.
Jos vientikilpien ja liikennevakuutuksen voimassaolo on päättynyt ja ajetaan Saksassa, on kyse useammasta rikosoikeudellisesta rikkeestä (mm. vakuutusrikkomus, rekisteröintirikkomus ym.) ja seurauksena on tulojen mukaan määräytyvät päiväsakot.