Miten Saksan vientikilvet hankitaan? | Autoliitto

Usein autokauppiaat hoitavat vientirekisteröinnin asiakkaan puolesta. Jos joutuu itse hoitamaan vientikilpien hankinnan, oheen on koottu tärkeimpiä neuvoja.

Saksasta ostettuun autoon, joka viedään pois maasta muualla rekisteröitäväksi, on periaatteessa Saksan lakien mukaan hankittava vientikilvet (Ausfuhrkennzeichen, Zollkennzeichen, Exportkennzeichen). Aluksi vain oman maan sisäisiin siirtoihin tai koeajoihin tarkoitettuja lyhytaikaisia kilpiä (Kurzzeitkennzeichen) on alettu käyttää yhä enemmän myös siirrettäessä ajoneuvoa ajaen toiseen EU-maahan. Lyhytaikaisten kilpien ongelma on se, ettei näille kilville annettu rekisteröintitodistus vastaa kansainvälisten sopimusten ulkomaan liikenteessä edellyttämiä ajoneuvopapereita. Lyhytaikaisia kilpiä voi tietyin varauksin käyttää toisessa EU-maassa, mikäli kohdemaa hyväksyy ne. Saksalla on tällä hetkellä sopimus lyhytaikaisten kilpien käyttämisestä vain Italian, Itävallan ja Tanskan kanssa. Vientikilven tunnistaa kilven oikeaan reunaan punaiselle pohjalle merkitystä voimassaoloajasta, kun taas lyhytaikaisen kilven oikean reunan palkki on keltainen.

Rekisterikilvet myöntää paikallinen rekisteröintiviranomainen (Kfz-Zulassungsbehörde/Strassenverkehrsamt). Kilpiin merkitään niiden voimassaoloaika, joka riippuu auton katsastuksen voimassaolosta (vain vientikilpiin liittyen, sillä lyhytaikaiset kilvet eivät vaadi katsastuksen voimassaoloa) ja vakuutuksista.

Vientikilvet voidaan myöntää vain autolle, jonka katsastus (Hauptuntersuchung) on voimassa. Mikäli katsastuksen voimassaoloaika on päättynyt tai päättyy vientikilpien haluttuna voimassaoloaikana, autolle on tehtävä tavallista katsastusta suppeampi vientikatsastus (vereinfachtes technisches Gutachten) paikallisella testiasemalla.

Vientikilpiin oikeuttavan liikennevakuutuksen (Kurzhaftpflichtversicherung) voi hankkia esimerkiksi Autoliiton sisarjärjestöltä ADAC:lta. ADAC myy ARISA Ausfuhrversicherung -vientivakuutusta, jonka voi ostaa vähintään 15 päiväksi (henkilöautoille 80 /moottoripyörälle 40 euroa) tai enintään yhdeksi vuodeksi (160/55 euroa kuukaudelta).

Sekä vienti- että lyhytaikaisille siirtokilville annettu vakuutus on voimassa myös muissa vihreän kortiin maissa. Mutta lyhytaikaisille kilville ei yleensä anneta vihreää korttia, paitsi sellaisessa tapauksessa, että lyhytaikaisen vakuutuksen ottaja rekisteröikin myöhemmin ajoneuvon pysyvästi Saksaan ja ottaa siinä tapauksessa normaalin saksalaisen liikennevakuutuksen (ikään kuin jatkosopimuksena lyhytaikaiselle vakuutussopimukselle).

Vientirekisteriin merkittävästä ajoneuvosta peritään Saksan ajoneuvoveroa (Kraftfahrzeug-Steuer). Veroa on maksettava siltä ajalta, jolle vientikilvet otetaan, kuitenkin vähintään kuukauden ajalta. Vientikilpien enimmäisvoimassaolo on 12 kuukautta. Jos ulkomaalaisella auton ostajalla ei ole suoraveloitukseen vaadittavaa tiliä Saksassa, täytyy hänen mennä maksamaan ajoneuvovero suoraan paikalliselle tullin maksutoimistolle (Zollzahlstelle, joka useimmiten sijaitsee kaupungin päätullivirastossa, eli Hauptzollamt).

Jos kaupan kohde on edelleen rekisteröitynä edellisen omistajan nimiin, ensin on tehtävä ilmoitus ajoneuvon poistamisesta rekisteristä (Ausserbetriebsetzung). Tämä tehdään paikkakunnasta riippuen liikennevirastossa (Verkehrsamt), kunnanvirastossa (Bürgeramt) tai suomalaista lääninhallitusta lähinnä vastaavassa Landesamtissa. Paikallinen automyyjä osaa opastaa oikeaan paikkaan.

Kun vakuutus ja katsastus ovat kunnossa, auto voidaan rekisteröidä. Rekisteröintitoimistoon kannattaa saapua ostettavalla ajoneuvolla. Näin viranomainen voi varmistaa, että asiapaperit koskevat nimenomaan kyseistä ajoneuvoa.

Rekisteröintiin tarvitaan rekisteröijän virallinen henkilötodistus, jos ostaja on yritys, tarvitaan kaupparekisteriote ja toimitusjohtajan tai nimenkirjoitusoikeuden haltijan henkilötodistus. Vakuutuksen, alkuperäisen katsastustodistuksen (TÜV-Protokoll, vain yli kolme vuotta vanhoilta autoilta) ja pakokaasumittaustodistuksen (AU-Protokoll - tämä on periaatteessa poistunut vuonna 2010, mutta sitä vaaditaan joskus edelleen) lisäksi tarvitaan auton rekisteröintitodistuksen osat I ja II (Zulassungsbescheinigung, Teil I ja Teil II, vanhemmissa autoissa Zulassungsschein ja Fahrzeugbrief (Kfz-Brief). Jos auto on poistettu rekisteristä jo aiemmin, tätä osoittava todistus (Ausserbetriebsetzung) on esitettävä virkailijalle.

Rekisteröinti ja uudet vientikilvet maksavat yhteensä noin 60 - 70 euroa, osavaltion mukaan vaihdellen. Jos kaikki paperit ovat kunnossa, rekisteröinnistä ja kilpien teettämisestä selviää saman päivän aikana. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että virastot ovat useimmiten auki vain aamupäivisin.

Viranomaiselta saa ensin mukaansa vain uuden rekisteröintitodistuksen I-osan. Tämän kanssa on mentävä lähimpään kilpivalmistamoon, joka sijaitsee usein ihan rekisteröintitoimiston vieressä. Uusien kilpien kanssa palataan rekisteröintitoimistoon, joka tarkastaa auton valmistenumeron ja kiinnittää punaiset (keltaiset) tunnisteet kilpiin. Sitten uudet kilvet voi kiinnittää autoon ja suunnata kotia kohti.

Jos autonhakumatkaan on yhdistetään autoloma Euroopassa, auton vakuutuksen ja vientikilpien hankkimiseen täytyy varata riittävästi aikaa. Pohjoiseen voi palata vientikilvillä Saksan läpi, vaikka autolla olisi käytykin välillä Saksan rajojen ulkopuolella. Lyhytaikaisilla siirtokilvillä ajaminen muussa kuin puhtaasti ”siirtotarkoituksessa” ei ole sallittua. Katso vientikilvistä kuitenkin yleinen huomautus kysymyksen ”Saanko ajaa Saksasta hankituilla vientikilvillä ulkomaan lomamatkalla esimerkiksi Espanjaan ja sieltä kotiin Suomeen?” kohdalta.

Muistilista asiapapereista:

- henkilöllisyystodistus tai passi

- kaupparekisteriote saksaksi (jos ostaja on yritys)

- sähköinen todistus liikennevakuutuksesta, eVB-numero

- rekisteröintitodistus, osat I ja II (Zulassungsbescheinigung, Teil I/II,
ennen 1.10.2005 rekisteröidyissä autoissa Zulassungsschein ja Fahrzeugbrief)

- katsastustodistus (TÜV-Protokoll tai Hauptuntersuchungsprotokoll). Vaikka pakokaasumittaustodistus (AU-Protokoll eli Abgasuntersuchungsprotokoll) on poistunut käytöstä - 1.1.2010 jälkeen, silti sitäkin voidaan vaatia.

- todistus rekisteristä poistamisesta (Ausserbetriebsetzung)

- mahdolliset vanhat rekisterikilvet

- vientikilpiä varten tarvittava Saksan ajoneuvoveron maksaminen

Erilaisia Saksan rekisterikilpiä voi tutkia verkossa osoitteessa http://de.wikipedia.org/wiki/Kfz-Kennzeichen_%28Deutschland%29

Rekisteröintitoimistot

Rekisteröinti tapahtuu paikallisessa rekisteritoimistossa (Zulassungsstelle). Suomalaista Liikenteen turvallisuusvirastoa Trafia vastaava virasto on lähinnä Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), joka sijaitsee Flensburgissa. KBA pitää yllä rekisteritoimistojen verkostoa. Luettelon Saksan rekisteritoimistoista löytää verkosta KBA:n sivuilta www.kba.de ja otsikko Zentrale Register / Zentrales Fahrzeugregister / Verzeichnis der Zulassungsbehörden.

Rekisteröintiin liittyvä verkkoportaali www.kfz-zulassungsportal.de/zulassungs_behoerden.htm voi myös olla hyödyllinen.

Rekisteritoimistoja ja niiden sivukonttoreita on Saksassa yli 600. Rekisteritoimistojen aukioloajat vaihtelevat. Joissain palvellaan vain klo 12 asti, mutta joissain pitempäänkin.