Jos käytettynä Saksasta ostetussa autossa on vikoja, mitkä ovat ostajan oikeudet Saksassa? | Autoliitto

Jos käytettyyn ajoneuvoon ilmaantuu vika ajoneuvon oston jälkeen, sovelletaan lakisääteistä virhevastuulakia, jos kyseessä on yrityksen yksityiselle kuluttajalle myymä ajoneuvo.

Ensin määritellään, onko todella kyse virheestä tuotteessa vai onko kyseessä normaali kuluminen.

Koska on ostettu käytetty ajoneuvo eikä uutta, on ostajan hyväksyttävä se tosiasia, että ajoneuvossa näkyy käytön jälkiä, eikä ostaja voi oitis vaatia virhevastuulain perusteella oikeuksiaan. Kyseessä ei yleensä ole tuotteessa oleva virhe silloin, kun havaitaan vain tavanomaisia kulumisen ja käytön jälkiä. Ongelmallisia tapauksia sen sijaan ovat kulutukselle alttiiden osien rikkoutumiset. Näiden osalta pitää jokaisessa tapauksessa erikseen hankkia yleensä asiantuntijan lausunto ja tutkia, onko kyseessä virhe vai kuluminen. Rajanveto on tehtävä yksittäistapausten perusteella, eikä yleisiä suuntaviivoja voi antaa. Kulutukselle alttiita osia katsotaan olevan:
- pakoputkisto (pakoputki sekä äänenvaimennin)
- sytytystulpat
- kytkin
- jarrulevyt, jarruhihnat, jarrupalat
- akut
- renkaat
- lamput
- tuulilasinpyyhkijät

Toinen osien ryhmittely koskee sellaisia osia, joille niiden valmistaja antaa tietyt huolto- tai vaihtovälit. Tällaisia osia voivat olla:
- suodattimet
- hammashihnat ja hihnojen kiristimet
- vesipumput
- sytytystulpat
Jos ajoneuvon omistaja on noudattanut ohjeiden mukaisia huolto- ja vaihtovälejä, mutta osa menee silti rikki, voi omistajalla olla oikeutus vaatia korjausta virhevastuun perusteella.

Virhevastuun kannalta on tärkeää, että virheestä ilmoitetaan myyjälle viipymättä. Myyjälle on annettava tilaisuus korjata virhe - vähintään kaksi kertaa. Mikäli korjauttaa itse ajoneuvon jollain muulla korjaamolla, ei voi esittää myyjälle mitään vaatimuksia, paitsi jo myyjä on etukäteen antanut korjauksiin (mieluiten kirjallisen) luvan. Sitä paitsi liian hätäisen korjauttamisen tuloksena saattavat tärkeät todisteet kadota. Tämän jälkeen on mahdotonta enää selvittää tai todistaa, mistä syystä vika alunperin aiheutui.

Mitkä ovat yksityishenkilön vastuut, kun hän myy käytetyn auton?

Yksityishenkilöiden välistä kauppaa varten on olemassa kauppakirjalomakkeita, joihin on valmiiksi kirjattu virhevastuun poissulkeminen – yksityisen myyjän oikeussuojan takaamiseksi (esimerkkinä ADAC:n laatima kauppalomake).

Jos kauppakirjasta puuttuu virhevastuun poistolauseke, vastaa yksityishenkilökin myyjänä kaikista ajoneuvossa olevista virheistä, jotka ajoneuvossa on ollut luovutushetkellä, lukuunottamatta normaalia ajoneuvon ikään perustuvaa kulumista tai käytön jälkiä.

Jos myyjä kirjaa käsin kauppasopimukseen virhevastuun poiston, pitäisi se laatia seuraavaa sanamuotoilua käyttäen:
„Ajoneuvo myydään virhevastuu poissulkien.“ (Siis ilman virhevastuuta.)

Silloin, kun kauppasopimukseen on kirjattu virhevastuun poissulkemislauseke, vastaa yksityishenkilö myyjänä vain nimenomaisesti erikseen lupaamistaan seikoista, tai jos voidaan todistaa hänen toimineen petos mielessään.

Kauppasopimuksen ei tulisi kirjata sellaisia sanamuotoja kuin „myyty sellaisena kuin on nähty“ (gekauft wie besichtigt) tai „kuten nähty ja koeajettu“ (wie besichtigt und Probe gefahren)! Näillä sanakäänteillä voi sulkea virhevastuun pois vain sellaisten teknisten vikojen osalta, jotka ostaja olisi havainnut ajoneuvoa itse tutkaillessaan ja joihin ei olisi tarvittu asiantuntijan lausuntoa.

Voiko yksityishenkilöltä vaatia mitään, jos tämä on sulkenut pois virhevastuun kauppakirjassa?

Jos yksityinen myyjä on kirjannut kauppasopimukseen lauseen, jonka mukaan hän sulkee pois virhevastuun, mutta on toisaalta kirjannut sopimukseen jonkin lupauksen, vastaa hän tällaisesta lupauksestaan. Myyjän antama takuulupaus on silloin olemassa, kun hän nimenomaisesti on määritellyt tietyn ominaisuuden olemassaolon ja antanut takuunsa sille, että jos tuo ominaisuus puuttuu tai on virheellinen, hän vastaa seurauksista. On vaikeaa tulkita, millaiset sanakäänteet kauppasopimuksissa todella tarkoittavat myyjän antamaa takuuta, vai onko kyseessä vain yleisluontoinen myytävän tuotteen kehuminen (esimerkiksi ”Auto 100 % kunnossa.”) Voidaan tulkita jopa niin, että myynti-ilmoituksissa annetut tiedot tai kaupassa myyntilappuihin merkityt tiedot olisivat merkki myyjän antamasta takuusta. Oikeuden antamista tuomioista ei saa apua tähän asiaan, sillä jokainen tapaus ratkaistaan yksilöllisesti.

Edellä mainitun lisäksi myyjä vastaa petosmielessä kertomatta jättämistään virheistä. Petollisuudesta on kyse, kun myyjä on tietoinen ajoneuvossa olevasta virheestä tai kun hän olettaa ajoneuvossa olevan virheen, mutta ei kerro siitä ostajalle mitään. Myyjän on kerrottava ostajalle kaikki tiedossaan olevat olennaiset virheet (esimerkiksi onnettomuusvahingot) ilman, että ostaja kysyy näitä.

Yrityksen/autokaupan vastuu käytetyn auton myynnissä

Kun kuluttaja on ostanut ajoneuvon yritykseltä, on kyseessä ns. kulutustavaran kauppa (Verbrauchsgüterkauf). Tällöin virhevastuuta ei voi kokonaan sulkea pois, sen voi vain rajata olemaan voimassa vain yhden vuoden ajan.

Yritykseksi ei katsota vain käytettyjen autojen kauppaliikkeitä! Yrityksestä on kyse, jos itsenäisen ammatinharjoittaja myy ajoneuvonsa harjoittaessaan liiketoimintaansa. Esimerkiksi itsenäinen käsityöammatin harjoittaja, lääkäri, asianajaja tai arkkitehti voi myydä käytetyn ajoneuvonsa.

Kun on todettu kyseessä olevan kulutustavaran kauppa, pätevät muutamat erikoiset oikeudet.

Tärkein oikeus kuluttajan kannalta on, että myyjän on vastattava ajoneuvossa luovutushetkellä olleesta virheestä vähintään yhden vuoden ajan.

Toinen erikoisuus on, että käytetään käänteistä todistustaakkaa yksityishenkilönä olleen ostajan hyväksi: jos ajoneuvossa ilmenee vika ensimmäisten 6 kuukauden aikana luovutushetkestä, lähdetään laissa siitä, että ajoneuvossa on ollut virhe jo luovutushetkellä. Myyjällä on todistamisvelvoite, jos hän väittää toisin. Kuuden kuukauden jälkeen todistamisvelvoite kääntyy toisin päin: ostajan on todistettava, että ajoneuvossa oli virhe jo ajoneuvon luovutushetkellä.

Kulutustavaraa koskevat kauppasäännökset ovat niin sitovia, ettei niitä pysty kiertämään. Laitonta on esimerkiksi käyttää välikäden myyjänä yksityishenkilöä, joka myy ajoneuvon jonkun yrityksen nimissä ja kirjaa kauppasopimukseen virhevastuun poissulkemislausekkeen.

Käytetyn auton kauppias vastaa ajoneuvoon kuntoon liittyvistä sopimusvelvoitteisista takuista ja erikseen lupaamistaan asioista.

Lähde: ADAC