Mistä saan luotettavan saksalaisen autokauppasopimuksen? | Autoliitto

Ostettaessa käytettyä ajoneuvoa voi välttyä oikeusriidoilta, kun ostaja ja myyjä tekevät keskenään selkeät kirjalliset sopimukset. Jos tästä huolimatta syntyy riita, helpottaa kirjallinen sopimus, koska sitä voidaan käyttää todistemateriaalina.

Saksassa virhevastuulaki tuli voimaan 1.1.2002. Sen mukaan kaupanteko on jaettu kahteen eri luokkaan: 1) tuotteiden kauppa kuluttajille ja 2) muut kauppasopimukset.

1) Tuotteiden kauppaaminen kuluttajille tarkoittaa sitä, että yritys myy yksittäiselle kuluttajalle.

2) Muut kauppasopimukset tarkoittavat sitä, että yksityishenkilöt solmivat kauppasopimuksia keskenään tai yritykset myyvät yrityksille.

Jako on tärkeä, koska 1-kohdan mukaisessa kaupanteossa, eli yritysten myydessä tuotteita yksityisille kuluttajille, myyvällä yrityksellä on virhevastuu myymästään tuotteesta.
Sen sijaan, jos yksityishenkilö myy käytetyn ajoneuvon toiselle yksityishenkilölle, voi virhevastuun sulkea pois sopimuksesta.
HUOM!
Yrityksiksi ei lasketa vain käytettyjen autojen myyntiliikkeitä! Esimerkiksi vapaan ammatin harjoittajat ja toiminimen haltijat, jotka myyvät työsuhdekäytössään ollutta käytettyä ajoneuvoa, katsotaan yrittäjiksi. Tällaisia voivat olla esimerkiksi erilaisten käsityöläisammattien harjoittajat, lääkärit, lakimiehet, arkkitehdit jne.

Saksan autojärjestö ADAC on laatinut verkkosivuilleen www.adac.de / Info, Test & Rat / Musterkaufverträge & Musterformulare erilaisia kauppasopimuslomakkeita. Ensimmäisinä on ladattavissa yleiset kauppasopimukset kuluttajakauppaa ja muita kaupantekomalleja varten. ADAC:n mallilomakkeissa on myös erikseen kauppasopimukset matkailuautolle, matkailuvaunulle tai moottoripyörälle.