Auton siirto Ruotsissa, tulo Suomeen ja vakuutukset | Autoliitto

Helpoin tapa saada Ruotsista ostettu käytetty auto tuoduksi Suomeen on siirrätyttää auto Ruotsissa laivasatamaan ilman, että joutuu hakemaan ruotsalaista tilapäisrekisteröintiä (Avregistrering genom tillfällig registrering)  tai poistattamaan auton ruotsalaisesta ajoneuvorekisteristä ulkomaille vientiä varten (Avregistrering genom export).  

Omistajanvaihdos on Ruotsissa tehtävä alkuperäiseen rekisteröintitodistukseen (= keltaiseen II-osaan). Ilmoitukset omistajanvaihdoksista on Ruotsissa lähetettävä/toimitettava sikäläiselle liikennehallitukselle eli Transportstyrelsenille (Swedish Transport Agency) Örebrohon.

1)  Auton siirto Ruotsissa ilman ruotsalaista tilapäisrekisteröintiä tai vientitarkoitusta varten tehtyä rekisteristäpoistoa

Ostajan kannalta kaikkein helpoin ratkaisu Ruotsista ostetun auton saamiseksi sikäläiseen laivarantaan on pyytää myyjää toimittamaan auto satamaan. Myyjälle siirrosta koituvat kustannukset voi sopia osaksi kauppahintaa. Jos auto ostetaan autoliikkeestä, on myyjäliikkeellä todennäköisesti keinonsa toimittaa auto toivottuun osoitteeseen.

Jos myyjälle sopii, voi auton ajaa ostopaikasta laivarantaan myös itse. Käytännössä laivarantaan siirron aikana autossa on silloin oltava ruotsalaiset rekisterikilvet ja myyjän vakuutus vielä voimassa tai suomalainen liikennevakuutus, jos  suomalainen vakuutusyhtiö myöntää vakuutuksen.

Kun auto on tavalla tai toisella saatu ruotsalaiseen satamaan, voi myyjä tehdä liikennekäytöstä poiston (avställning) internetissä Transportstyrelsenin e-palvelua käyttäen ja lopettaa siten oman vakuutuksensa ja vuotuisen ajoneuvoveron.  Ruotsalaiskilvissä aiemmin olleen verotarran (kontrollmärke) käyttö päättyi vuoden 2010 alusta alkaen.

Auton voi hakea Ruotsista myös autonkuljetustrailerilla, jollaisen voi vuokrata Ruotsissa huolto-asemalta tai vuokraamosta (noin 50 - 70 €/vrk). Kun vuokraa perävaunun Ruotsista, ei tarvitse maksaa perävaunun hintaa autolautalla Suomesta Ruotsiin. Vetoautolta vaaditaan tietenkin yhdistelmään riittävä vetokyky ja kuljettajalta riittävä ajokortti. Trailerilla hakemalla Ruotsin rekisterikilvet voi jättää jo ostopaikassa myyjälle.

2)  Auton siirto Ruotsissa ruotsalaisella tilapäisrekisteröinnillä tai vientitarkoitusta varten tehdyllä rekisteristäpoistolla

Mikäli myyjä ei suostu 1-vaihtoehdon menettelyihin, on ryhdyttävä asioimaan Ruotsin Transportstyrelsenin kanssa, jotta saataisiin ajoneuvo poistettua ruotsalaisesta ajoneuvorekisteristä.

Vaihtoehto 2.1.  Rekisteristäpoisto tilapäisrekisteröinnillä (Avregistrering genom tillfällig registrering)

Jos ruotsalainen myy käytetyn ajoneuvon henkilölle, jonka pysyvä asuinpaikka on ulkomailla, suosittelee Transportstyrelsen, että myyjä ryhtyy toimenpiteisiin tilapäisrekisteröintiä varten. Myyjän on tällöin tehtävä ilmoitus ajoneuvon rekisteristä poistamisesta ja ostajan on samaan aikaan tehtävä hakemus tilapäisrekisteröinnistä. Ostajan pysyvän asuinpaikan on oltava ulkomailla, muutoin tilapäisrekisteröintiä ei voi saada.

Transportstyrelsen ei myönnä tilapäisrekisteröintiä, jos

-          Ajoneuvoa ei saa käyttää maksamattomien verojen tai maksujen vuoksi tai

-          Ajoneuvo on käyttökiellossa lakisääteisen katsastuksen laiminlyömisen vuoksi (toisin sanoen ajoneuvon katsastuksen on oltava voimassa koko sen ajan, jolle tilapäisrekisteröintiä haetaan).

Tätä menettelyä käytettäessä on otettava huomioon, että ulkomaalaisen auton ostajan on pakko ilmoittaa joku ruotsalainen osoite (esimerkiksi jonkun ystävän tai sukulaisen luona), koska Transportstyrelsen lähettää vientirekisterikilvet (tillfälliga registreringsskyltar) ilmoitettuun ruotsalaisosoitteeseen.  Prosessiin on varattava useampia päiviä, jopa viikon verran aikaa, sillä sekä hakemus että todistus voimassa olevasta liikennevakuutuksesta pitää lähettää Transportstyrelsenille alkuperäisinä, ja lisäksi hakemuksen käsittelylle pitää varata aikaa.  Näiden lisäksi myös postin kulku vie oman aikansa. Mikäli auton ostaja on Ruotsissa vain yhden päivän eikä hänellä ole antaa mitään ruotsalaista osoitetta, ei tätä menettelytapaa voi soveltaa. Katso vaihtoehtoa 2.2.

Vaihtoehto 2.2.  Poisto ajoneuvorekisteristä ulkomaille vientiä varten (Avregistrering genom export).

Jos ruotsalainen myy ajoneuvon henkilölle, jonka asuinpaikka on jossain muussa maassa, mutta joka ei pysty käyttämään vaihtoehtoa 2.1., sisältyy kaupantekoon enemmän vastuunottoa ruotsalaiselle myyjälle. Näin on siitä syystä, että tällöin autokauppa katsotaan vientimenettelyksi eikä ruotsalaiseksi omistajanvaihdokseksi. Jotta ajoneuvo saadaan poistetuksi ruotsalaisrekisteristä, pitää myyjän lähettää Transportstyrelsenille Örebrohon seuraavat asiapaperit ja kilvet:

Ilmoitus rekisteristäpoistosta vientitarkoitusta varten. Ilmoitus tulee tehdä ajoneuvon rekisteröintitodistuksen II-osaan, tai käyttäen ilmoituslomaketta ”Anmälan om avregistrering vid export av svenskregistrerat fordon inom EU/EES”.
(Ilmoituslomaketta saa käyttää vain, jos ajoneuvo viedään EU- tai ETA-maahan.  Jos ajoneuvo viedään johonkin muuhun maahan, on aina käytettävä rekisteröintitodistusta.)

Myyjän on ilmoitettava, että ajoneuvo halutaan poistaa rekisteristä ulkomaille viennin vuoksi. Koska ajoneuvoa ei rekisteröidä uudelle omistajalle (eli ei ole kyse ruotsalaisesta omistajanvaihdoksesta) sen perusteella, ettei ostajalla ole ruotsalaista henkilötunnusta, ei ole välttämätöntä ilmoittaa ostajan nimeä tai pyytää hänen allekirjoitustaan rekisteröintitodistukseen. Tästä huolimatta ostajan tiedot on hyvä merkitä rekisteröintitodistukseen, sillä ne auttavat Transportstyrelseniä mahdollisissa asiaan liittyvissä selvittelyissä.
Todiste, joka yksiselitteisesti todistaa, että ajoneuvo on viety pois Ruotsista. Tällainen todiste voi olla esimerkiksi:

- kopio rekisteröintitodistuksesta, jonka on myöntänyt ajoneuvon ostajan kotimaan rekisteriviranomainen tai

- ostajan kotimaan rekisteriviranomaisen antama kirjallinen vahvistus siitä, että ajoneuvo on rekisteröity kyseisessä maassa tai

- kopio ostajan kotimaan tullin antamasta asiakirjasta, josta selvästi ilmenee, että kyseisestä ajoneuvosta on tehty tulliselvitys tai

- virallisen kuljetusliikkeen antama todistus, josta ilmenee, että ajoneuvo on viety pois Ruotsista todistuksessa nimeltä mainittuun muuhun maahan.
Ajoneuvon molemmat rekisterikilvet (yksi kilpi riittää, jos ajoneuvossa, kuten moottoripyörässä, traktorissa, mopedissa, maastoajoneuvossa, lumikelkassa tai perävaunussa on vain yksi kilpi).

Kun kaikki kolme yllämainittua ovat saapuneet Transportstyrelseniin, ajoneuvo poistetaan ruotsalaisrekisteristä.  Jos joku vaaditusta kolmesta puuttuu, ajoneuvo pysyy rekisteröitynä Ruotsiin ja auton myyjä säilyy auton omistajana niin kauan kunnes kaikki kolme vaadittua todistetta ovat saapuneet Transportstyrelseniin.  
On syytä varautua siihen, että aikaa kuluu ennen kuin auton uusi ostaja pystyy rekisteröimään auton kotimaassaan ja saa rekisteröintitodistuksen. Vaikeutena ja aikaavievänä hidasteena voi myös olla se, että ajoneuvoa on korjattava tai muunnettava ennen sen rekisteröintiä uudessa kotimaaassaan.  

Viime kädessä myyjä on vastuussa siitä, että kaikki edellä mainitut ja vaaditut kolme todistetta tulevat lähetetyiksi Transportstyrelsenille.  Myyjän on syytä myös muistaa, että hänellä säilyy ajoneuvoveron maksuvelvollisuus sekä liikennevakuutusvelvollisuus niin kauan kunnes ajoneuvo on poistettu ruotsalaisrekisteristä.

Lisätietoa englanniksi: www.transportstyrelsen.se/en/road/Vehicles/Export-and-temporary-registra...

3) Tuontitoimenpiteet Suomessa

Suomalaisessa satamassa tuontiauto ajetaan tulliin ja tehdään käyttöönottoilmoitus.  Ajoneuvon voi ajaa kotiin, jos ajoneuvo on yhä rekisteröitynä toiseen ETA-maahan, rekisterikilvet ovat ajoneuvossa kiinni ja sillä on Suomessa voimassaoleva liikennevakuutus.
Muussa tapauksissa ajoneuvon siirtämistä varten tarvitaan siirtolupa.

Autoon saa tullista siirtoluvan (ns. tarrakilvet) ja ajoluvan jolla voi ajaa Suomessa enintään kolme kuukautta. Viimeistään tullissa otetaan autoon myös liikennevakuutus merkitsemällä siirtolupa-anomukseen vakuutusyhtiön nimi. Mahdollista on myös ottaa siirtolupaan liittyvä siirtovakuutus, joka maksaa 10 euroa ensimmäiseltä päivältä ja 6 euroa lisäpäiviltä.

Käyttöönottoilmoituksen päivämäärästä lähtien verovelvollisella on viisi päivää aikaa tehdä autoveroilmoitus lähimpään tullin autoverotoimipaikkaan. Rekisteröintikatsastuksen aloittamiselle ei ole asetettu määräaikaa eikä se ole edellytys ajoneuvon verottomalle käytölle. Rekisteröintikatsastuksessa tarkistetaan, että ajoneuvo täyttää sen ensimmäisenä käyttöönottoajankohtana Suomessa voimassa olleet tekniset vaatimukset.  Rekisteröintikatsastuksessa  tarkastetaan ajoneuvon vaatimustenmukaisuus ajoneuvosta esitettävien dokumenttien ja ajoneuvon perusteella.

Suomalaisessa rekisteröintikatsastuksessa tarvitaan rekisteröintitodistuksen tekninen osa (I-osa) ja ilmoitusosa (II-osa).  Jos ruotsalainen myyjä ei ole luovuttanut ilmoitusosaa, voi katsastustoimisto auttaa tarvittavien tietojen hankinnassa Ruotsin viranomaisilta. Periaatteena on, että jos ulkomaisesta kaksiosaisesta rekisteröintitodistuksesta puuttuu II osa, ajoneuvon rekisteröintikatsastus voidaan hyväksyä, jos aikaisemman rekisteröintivaltion viranomaiselta (Ruotsissa siis Transportstyrelseniltä) saadaan tieto siitä, ettei ajoneuvon rekisteröinnille Suomeen ole estettä.

Rekisteröinnin edellytyksenä on maksettu autovero, voimassa oleva liikennevakuutus ja hyväksytty rekisteröintikatsastus. Tulli lähettää verovelvolliselle laskun autoverosta ja maksettu vero näkyy myös katsastustoimipaikan tietojärjestelmässä. Veron määrä määräytyy vastaavan ikäisen ja mallisen auton yleisen markkinahinnan (yleisen vähittäismyyntiarvon) mukaan. Veroprosentti on yksilöllinen ja määräytyy verotaulukosta ilmenevien hiilidioksidipäästöjen mukaan. Veroprosentilla on kuitenkin laissa säädetty alaraja. Henkilöautojen osalta veroprosentti muuttui CO2 -pohjaiseksi 1.1.2008 ja pakettiautojen osalta 1.4.2009.  Mikäli verotettavasta autosta ei ole tiedossa valmistajan ilmoittamia hiilidioksidipäästöjä, autoon sovellettava veroprosentti määräytyy auton kokonaismassan ja käyttövoiman perusteella verotaulukon mukaisesti.

Hiilidioksidipäästöstä riippuen autoveron osuus yleisestä vähittäismyyntiarvosta vaihtelee 31.3.2012 saakka 12,2 ja 48,8 prosentin välillä.  Autoverolain 1.4.2012 voimaantuleva muutos koskee verotaulukkoa. Uudessa taulukossa veroprosentin alaraja on 5 % ja yläraja 50 %. Verotusarvon määritys ei muutu. Muutoksessa veroprosentti pienenee alle 110 g/km hiilidioksidipäästöillä ja nousee päästön ollessa tätä suurempi.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi lähettää kuukausittain tiedon Suomeen rekisteröidyistä ajoneuvoista Trafia Ruotsissa vastaavalle viranomaiselle eli Transportstyrelsenille. Transportstyrelsen poistaa Suomeen rekisteröidyt ajoneuvot rekisteristä Trafin ilmoituksen perusteella, jos ajoneuvoa ei ole jo poistettu ruotsalaisen myyjän toimesta.

4) Tuontiauto ja vakuutukset

Usein on mahdollista hankkia liikennevakuutus Suomesta jopa ennen asiakkaan lähtöä ulkomaille.  

Suosittelemme ottamaan yhteyttä omaan vakuutusyhtiöön ennen auton tuomista Suomeen ja varmistamaan liikenne- ja kaskovakuutuksen myöntäminen tuontiautolle.

Käytännöt vaihtelevat vakuutusyhtiöittäin siten, että jotkin vakuutusyhtiöt myöntävät liikennevakuutuksen vasta siitä eteenpäin, kun autosta on tehty käyttöönottoilmoitus tulliin. Tämän vuoksi kannattaa tarkistaa omasta vakuutusyhtiöstä, missä vaiheessa suomalainen liikennevakuutus on mahdollista saada.

Ulkomailta ostetulle autolle on laivamatkan ajaksi myös mahdollista ottaa kuljetusvakuutus suomalaisesta vakuutusyhtiöstä, jos auto tulee esimerkiksi ilman kuljettajaa laivarahtina toiselta mantereelta.

Suomen ajoneuvorekisterissä ja liikennekäytössä olevan auton ostajalla on kauppakirjan päivämäärästä lukien seitsemän päivää aikaa ottaa autolle oma liikennevakuutuksensa.
Jos tämän viikon aikana sattuu vahinko ennen kuin ostaja on ottanut autolle oman vakuutuksensa, tapahtuu mahdollinen vahingonkorvaus myyjän liikenne- tai kaskovakuutuksesta. Bonuksia ei tässä tapauksessa kuitenkaan vähennetä myyjältä.