Pohjois-Savon osasto

Tervetuloa osastomme sivuille

Osastomme järjestää erilaisia alueellisia tapahtumia läpi vuoden. Aktiivisia tekijöitä otetaan mielellään mukaan toimintaan.  Ota siis rohkeasti yhteyttä!

.

AL:n Pohjois-Savon osasto toimii laajalla alueella Pohjois-Savon maakunnassa, poislukien Varkauden osaston alue.

.

Jäseniä on yli 4000

..

 

Osaston immeisiä yhdistää myöskin yhteiset harrastuksemme joista tunnetuimpia ovat Mikroautoilu ja Tiepalvelu, pienoissähköautoilijoista puhumattakaan. AL:n FK-kerho Kuopio järjestää jo tunnettua ja perinteeksi muodostunutta äitienpäivän ajoa ja lisäksi pitää kunnia-asianaan 4:n Savocup:in ja 2:n kansallisen kilpailun järjestelyä vuotta kohden. Toki FK-kerho kouluttaa myös uusia ja nuoria ajajalupauksia myös itse.

AL:n PSA-kerho kilpailee hyvällä menestyksellä kansallisissa ja kansainvälisissä kilpailuissa Suomen rajojen sisä- ja ulkopuolella, mm. Suomen mestaruus luokassa G7.

Lisäksi järjestämme vuosittain Savon Pihistys-taloudellisuuajokilpailun.

Tiepalvelumiehillä on alueellamme oma yhdistyksensä (AL:n Pohjois-Savon Tiepalveluyhdistys ry.) kokoavana voimana. Tiepalvelua saamme kiittää heidän antamastaan avusta kaikenlaisissa tapahtumissa, olemmehan tottuneet näkemään heitä järjestämissämme yleisötapahtumissa liikenteenohjaajina, järjestyksenvalvojina, pimeänajon koulutuksissa ja taitoajon alkukokeiden järjestelyissä (vain muutamia mainitakseni). Tiepalveluyhdistys kokoaa voimansa yhteen laajalta alueelta, Varkauden eteläpuolelta Iisalmen pohjoispuolelle saakka.

Mittee myö tehhään

Osasto järjestää vuosittain tapahtumia, joista tunnetuin lienee Auton Päivä.

Osaston puitteissa on oltu järjestyksenvalvojina rallikilpailuissa, vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa, auto- ja liikennekilpailuissa, järjestetty autonpäivää, asiantuntijoina radiossa, liukkaankelin- ja pimeänajokurssin järjestäjinä ym… nautinnollista yhdessä oloa unohtamatta.

.

Osaston pankkitili: FI98 5600 5350 0130 84

Pohjois-Savon osasto

Yhteystiedot

Osaston sähköposti

al.pohjoissavo@gmail.com

Puheenjohtaja

Hannes Happonen

al.pohjoissavo@gmail.com

045 1679 799

Sihteeri

Aku Asikainen

al.pohjoissavo@gmail.com

Osaston hallitus

 • Hallituksen kokoonpano tällä hetkellä:

  Puheenjohtaja Hannes Happonen 045 1679 799

  Vara pj. Jyrki Knuutinen 0400 375 155

  Sihteeri Aku Asikainen

  Rahastonhoitaja Henry Charouita

  henry.autoliittops@gmail.com

  Aulis Räsänen

  Ritva Lampainen 044-5280496 (naisjäsenet)

  Urpo Räsänen

  Kari Kuokkanen

  Tomi Räisänen

  Varajäsenet:

  Henry Charouita

  Jukka Martikainen

  Osaston puheenjohtajien sähköposti: al.pohjoissavo@gmail.com

  Osoitteeseen voi laittaa kaikkea osastoa koskevaa postia.

Tietosuojaseloste

 • Autoliiton Pohjois-Savon Osasto ry

  Hallikkalantie 120

  71330 Räsälä

   

  Toimimme henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön mukaisena rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita keräämme omista jäsenistämme taikka muista sellaisista rekisteröidyistä, joilla on toimintaamme muu asiallinen yhteys. Rekisterinpitäjänä olemme vastuussa näistä meille annetuista henkilötiedoista ja niiden käsittelystä. Tietosuojassa on kyse luottamuksesta, ja yksityisyytesi sekä henkilötietojesi suojaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Sen vuoksi keräämme henkilötietojasi vain niissä määrin, kuin tarvitsemme niitä ylläpitääksemme ja hoitaaksemme jäsensuhdettamme taikka muuta asiallista suhdettamme. Tässä tietosuojaselosteessa määritellään periaatteet, joita noudatamme henkilötietoja käsitellessämme.

   

  Osasto ja Autoliitto ry toimivat yhteisrekisterinpitäjinä suhteessa jäseniinsä. Osasto vastaa rekisterinpitäjänä jäsentensä henkilötietojen käsittelystä omassa toiminnassaan ja Autoliitto ry omassa toiminnassaan. Tässä tietosuojaselosteessa informoidaan jäsenten ja muiden rekisteröityjen henkilötietojen käsittelystä osaston oman toiminnan yhteydessä. Osaston käsitellessä muiden rekisteröityjen (esimerkiksi AL kilpailuihin osallistuvien henkilöiden tietoja) kuin jäsentensä henkilötietoja, Osasto toimii yksin rekisterinpitäjänä.

   

  1. Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa

  Jyrki Knuutinen

  al.pohjoissavo@gmail.com

  0400 375155

   

  2. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet ja käyttötarkoitukset

  Käsittelemme jäsenten henkilötietoja jäsensuhteen taikka muun asiallisen yhteyden perusteella, jolloin henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

  Tarvittaessa käsittelemme henkilötietoja myös rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen – taikka rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella.

  Käsittelemme jäsenten tai muiden rekisteröityjen henkilötietoja seuraavia käyttötarkoituksia varten:

   

  Jäsensuhteen ylläpitämiseksi
  Tapahtumien järjestämiseksi ja toteuttamiseksi
  Harrastustoiminnan toteuttamiseksi
  AL kilpailujen järjestämiseksi ja toteuttamiseksi
  AL kilpailutulosten tilastoimiseksi ja julkaisemiseksi
  Markkinoinnin toteuttamiseksi
  Oman toiminnan kehittämiseksi.
  Ratamaksujen seuraamiseksi.

   

  3. Käsiteltävät henkilötietojen ryhmät

  Käsittelemme rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietojen ryhmiä:

  Nimi, yhteystiedot ja syntymäaika
  Autoliitto ry:n jäseneksi liittymispäivämäärä, myönnetyt ansiomerkit ja luottamustoimet
  Osaston ja jäsenen jäsensuhteeseen liittyvät tiedot mukaan lukien FK-kerho.
  Tapahtuma- ja AL kilpailuosallistumistiedot
  Ratamaksutiedot
  AL kilpailutulokset
  Rekisteröidyn antamat markkinointiin liittyvät suostumukset tai kiellot
  Rekisteröityjen antamat palautteet tapahtumista tai kilpailuista.

   

  4. Henkilötietojen kerääminen

  Jäseniä koskevat henkilötiedot kerätään seuraavilla tavoilla:

  Autoliitto ry:n jäsenrekisteristä
  Jäseneltä itseltään sähköpostitse, puhelimitse tai lomakkeella

   

  Muita rekisteröityjä koskevat henkilötiedot saadaan seuraavilla tavoilla:

  Rekisteröidyltä itseltään sähköpostitse, puhelimitse tai lomakkeella

  Henkilötietoja ei kerätä tai kerättyjä henkilötietoja ei päivitetä yleisesti saatavilla olevista lähteistä tai julkisista rekistereistä.

   

  5. Henkilötietojen säilytysaika

  Säilytämme jäsenten tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 2 määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Jäsentietojen säilytysajan lähtökohtana on jäsenyyden voimassaolo. Jäsensuhteen päättymisen jälkeen säilytämme henkilötietoja enintään kuuden (6) kuukauden ajan, jonka jälkeen tiedot tuhotaan tai muutetaan sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole enää tunnistettavissa.

   

  Järjestämiemme AL kilpailuiden osalta säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen kilpailun järjestämiseksi tai sen toteuttamiseksi. Tämän lisäksi voimme säilyttää kilpailutuloksia tilastointia ja/tai julkaisemista varten.

   

  Joitakin henkilötietoja olemme velvollisia säilyttämään pidempiaikaisesti noudattaaksemme kirjanpitolakia tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä. Tämän johdosta henkilötietoja voidaan säilyttää myös jäsensuhteen päättymisen jälkeen tai muun käyttötarkoituksen päättymisen jälkeen lainsäädännön vaatiman vähimmäisajan.

   

  6. Henkilötietojen käsittelijät

  Rekisterinpitäjän henkilöstö voi käsitellä henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, esimerkiksi tapahtumia tai kilpailuja järjestettäessä. Tällöin takaamme, että henkilötietoja käsittelevä kolmas osapuoli sitoutuu käsittelemään henkilötietoja tässä tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla.

   

  7. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

  Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

   

  8. Henkilötietojen siirrot ja luovutukset

  Emme myy tai vuokraa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

  Voimme luovuttaa henkilötietoja Autoliitto ry:lle ja tarvittaessa AKK:lle.

  Voimme luovuttaa jäsenen henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla

  Jos rekisteröity on erikseen antanut suostumuksensa yhteistyökumppaneidemme sähköiseen suoramarkkinointiin, voidaan tietoja luovuttaa tarkoin valituille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin.

   

  9. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

  Emme käytä automaattista päätöksentekoa tai profilointia henkilötietojen käsittelyssä.

   

  9. Rekisteröityjen oikeudet

   

  Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus

  Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

  Autoliiton Pohjois-Savon osasto ry / Tietosuoja
  Hallikkalantie 120

  71330 Räsälä

  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse al.pohjoissavo@gmail.com

   

  Kielto-oikeus

  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ilmoittamalla siitä postitse tai sähköpostitse yllä oleviin osoitteisiin.

   

  Oikeus poistaa tiedot

  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa rekisterinpitäjän markkinointirekisteristä ilmoittamalla siitä postitse tai sähköpostitse yllä oleviin osoitteisiin.

   

  Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään omat tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa itselleen. Oikeus pätee vain silloin, kun käsittelyn oikeusperusteena on sopimus ja se koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse toimittanut. Tietojen siirtopyynnöstä tulee ilmoittaa postitse tai sähköpostitse yllä oleviin osoitteisiin.

   

  Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

  Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla käsittelemme rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutetun toimisto.

   

  10. Muutokset tietosuojaselosteeseen

  Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen.