MP24 -messujen arvonta ( Yamaha MT-07 PURE ) säännöt 1.1.-11.2.2024

 1. Arvonnan järjestäjänä toimii Autoliitto ry, Hämeentie 105 A, 00550 Helsinki, y-tunnus 0201009-3 (myöhemmin tässä tekstissä “arvonnan järjestäjä”).
 2. Arvontaan voi osallistua MP24-messuilla jäseniksi liittyneet, sekä messuosastolla käyneet (ja esittelijöille ilmoittautuneet) Autoliiton nykyiset jäsenet. Arvontaan voi osallistua myös verkossa, joko autoliitto.fi tai moottori.fi -sivustoilla täyttämällä arvontalomakkeen. Arvontaan osallistuvan tulee olla arvontahetkellä Autoliiton jäsen. Jäsenyyden arvon vähintään 38 €. Arvontaan voi osallistua 11.2.2024 saakka.
 3. Arvontaan osallistuvan tulee olla täysi-ikäinen Suomessa asuva luonnollinen henkilö, yksi osallistumiskerta per henkilö.
 4. Osallistumisoikeutta ei ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa. Arvonnan järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä, jotka estävät arvontaan osallistumisen.
 5. Arvonta suoritetaan uusien liittyneiden jäsenten osalta niillä yhteystiedoilla, jotka osallistujat ovat antaneet liittyessään ja nykyisten jäsenten osalta arvonta suoritetaan arvonnan järjestäjän jäsenrekisterissä olevien tietojen perusteella. Katso lisää täältä.
 6. Arvonta suoritetaan arvonnan järjestäjän tiloissa arvonnan järjestäjän toimesta 1.3.2024. Arvonnan voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
 7. Pyörä luovutetaan voittajalle pääkaupunkiseudulla (Espoo, Vantaa tai Helsinki) JA luovutustilaisuudesta tehdään juttu kuvineen Moottorin kanaviin.
 8. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kolmen viikon kuluessa arvonnasta, arvonnan järjestäjällä on oikeus suorittaa uusi arvonta ja valita uusi voittaja.
 9. Osallistuneiden kesken arvontaan 1 kpl (yksi) 9935 €:n arvoinen Yamaha Mt-07 PURE uusi moottoripyörä. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi.
 10. Arvonnan järjestäjä maksaa palkinnosta arpajaisveron.
 11. Arvonnan järjestäjä ei ota vastuuta osallistumisista, jotka keskeytyvät tai katoavat teknisten ongelmien vuoksi tai viivästyvät arvonnan järjestäjästä riippumattomista syistä, kuten maksunvälittäjistä aiheutuneista viiveistä.
 12. Palkinnon voittaja vapauttaa arvonnan järjestäjän kaikesta vastuusta liittyen palkinnon vastaanottamiseen tai käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin. Arvonnan järjestäjän kokonaisvastuu kutakin osanottajaa kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen kokonaisarvoa. Mainitut vastuunrajoitukset eivät kuitenkaan rajoita kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.
 13. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnansääntöjä ja arvonnan järjestäjän päätöksiä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä omilla internet-sivuillaan.