Mitä ajoneuvoja suomalaiskortilla saa ajaa USA:ssa? | Autoliitto

Olet täällä

Mitä ajoneuvoja suomalaiskortilla saa ajaa USA:ssa?

On hyvä muistaa, että ulkomailla saa ajaa suomalaisella ajokortilla vain samoja ajoneuvoluokkia kuin Suomessakin. Eli jos on suomalainen ajokortti, jossa on vain merkintä "B", sillä ei saa ajaa moottoripyörää eikä kuorma-autoa - ei Suomessa eikä ulkomailla.

Tämä perustuu Geneven ja Wienin tieliikennesopimuksiin, joiden mukaan sopimusmaita kehotetaan hyväksymään toisissa sopimusmaissa annetut ajokortit. Wienin tieliikennesopimuksen mukaan vierailijan kotimaan kansallinen lainsäädäntö määrää ajokortin saamisen edellytykset (4. luku, 41. artikla, 1. §). Edelleen sopimuksen saman artiklan 2 §:n mukaan sopimuspuolten tulee tunnustaa, että sopimuksen mukaisilla ajokorteilla on ajo-oikeus vierailumaan alueella kansalliseen ja/tai kansainväliseen ajokorttiin merkityn ajokorttiluokan rajoissa.

Tässä on Suomen ajokorttiasetuksen (7.9.1990/845) koko teksti siitä, mitä B-luokan kortilla saa ajaa:

B-luokka: ne henkilöautot, pakettiautot ja muut ajoneuvot, joiden kokonaismassa on enintään 3 500 kg ja joissa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle, ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg tai koko yhdistelmän kokonaismassa enintään 3 500 kg eikä hinattavan ajoneuvon kokonaismassa ylitä vetoauton omamassaa.

Koska USA on ratifioinut Geneven tieliikennesopimuksen, se on ikään kuin velvoitettu ymmärtämään ulkomaisten ajokorttien ajo-oikeusluokitukset, vaikka ne ovat kovin erilaiset kuin USA:n omat ajokorttiluokat. Näin siis periaatteessa - käytännössä tilanne voi olla toinen. Tästä syystä on järkevää ottaa mukaan kansainvälinen ajokortti USA:n matkaa varten, sillä siinä nuo erilaiset ajo-oikeusluokat selitetään ihan selkeäkielisessä muodossa.