Matkailuvinkkejä Viroon, Latviaan ja Liettuaan autoileville | Autoliitto

Olet täällä

Matkailuvinkkejä Viroon, Latviaan ja Liettuaan autoileville

Kuva: Sven Zacek, Visit Estonia

(Kuva: Sven Zacek, Visit Estonia)

Suomen hallituksen ohjeiden mukaan on edelleen syytä välttää tarpeetonta matkustamista ulkomaille. Poikkeuksena Norja, Tanska, Islanti, Viro, Latvia ja Liettua, joiden osalta sisärajavalvonta ja karanteenisuositus päättyivät 15.6.2020. 

On kuitenkin huomattava, että maahanpääsy Viroon, Latviaan tai Liettuaan riippuu tautitilanteen kehittymisestä. Maihin ei ole maahantulorajoituksia eikä karanteenia, mikäli matkailijan lähtömaassa on ollut uusia tartuntatapauksia 100.000 asukasta kohti vähemmän kuin 15 kuluneiden 14 vuorokauden aikana (Suomessa tartuntoja on ollut 12.6.2020 päivätyn liettualaistilaston mukaan 5,8).

Liettua julkaisee ”koronaturvallisten” maiden luettelon viikoittain päivitettynä (liettuankielisessä versiossa tilanne on vielä ajantasaisempi). Latvian vastaava maaluettelo löytyy täältä. Myös Viron ulkoministeriö on laatinut luettelon Euroopan maiden koronatilanteesta.

Viro huomauttaa, että maahan saa tulla sellainen henkilö, jolla ei ole covid 19 -taudin oireita ja joka on ollut lähtömaassaan vähintään viimeisten 14 vuorokauden ajan. Jos lähtömaassa on ollut yli 15 tartuntaa 100.000 asukasta kohti viimeisten kahden viikon aikana, joutuu maahantulija karanteeniin Virossa.

TÄRKEÄÄ! Pandemian takia tilanne missä tahansa maassa tai alueella voi muuttua äkillisesti ja ennalta-arvaamattomasti. Siksi ajan tasalla olevat määräykset on syytä tarkastaa kunkin maan viranomaiselta juuri ennen matkaan lähtöä.

Suomen ulkoministeriö kehottaa tekemään matkustusilmoituksen, jos päätät matkustaa.

Automatkan suunnittelussa rajoitteita asettaa koronamääräysten lisäksi myös niinkin tavalliset asiat kuin lomapäivien määrä. Jo yksinään Baltian maiden läpi ajaminen vie yllättävän paljon aikaa etenkin, jos poikkeaa välillä pienemmille teille. Ohessa Autoliiton vinkit Baltian maihin matkaaville. Lue täältä lisää vinkkejä matkaan valmistautumiseen. 

Liikennemääräyksiä Virosta, Latviasta ja Liettuasta:

Hätänumerot kaikissa maissa:
Poliisi                112 
Ambulanssi      112
Palokunta         112

Viro

Ensiapulaukku 
Ei pakollinen yksityiskäyttöön rekisteröidyissä autoissa, mutta pakollinen kaupalliseen käyttöön rekisteröidyissä.

Palosammutin (tulekustuti
Pakollinen ulkomailla rekisteröidyille ajoneuvoille vain, jos sammutin on pakollinen ajoneuvon rekisteröintimaan määräysten mukaan. Virossa rekisteröidyille ajoneuvoille pakollinen.

Heijastinliivi
Pakko käyttää silloin, kun ajoneuvosta astutaan ulos konerikon vuoksi pimeän aikana taajaman ulkopuolella. Koskee sekä kuljettajaa että matkustajia. Myös pimeällä liikkuvan jalankulkijan tulee käyttää heijastinta tai lamppua.

Moottoripyöräilijän suojakypärä
Moottoripyörän kuljettajan ja matkustajan tulee käyttää suojakypärää.

Varoituskolmio ja hätävilkut
Varoituskolmio on pakollinen varuste (ei moottoripyörissä). Varoituskolmion etäisyyden autosta on oltava taajamassa vähintään 25 m ja taajaman ulkopuolella vähintään 50 m. Hätävilkkuja saa käyttää varoituskolmion lisäksi.

Lasten turvaistuimet 
Alle 3-vuotias lapsi ei saa matkustaa sellaisella auton istuimella, jolla ei ole turvavyötä. Jos lapsi ei ole tarpeeksi pitkä käyttämään auton turvavyötä, pitää hänen käyttää koolleen sopivaa turvaistuinta. Jos etuistuimella on turvatyynyjä, ne pitää kytkeä pois päältä ennen kuin istuimelle asennetaan lapsen turvaistuin selkä menosuuntaan. Poikkeus: taksin takaistuimella matkustettaessa ei turvaistuin ole pakollinen alle 3-vuotiaalle lapselle. 

Nopeusvalvontakamerat 
Tutkanpaljastimet ovat kiellettyjä, rangaistus enintään 100 sakotusyksikköä. Jos laitteet haittaavat tai estävät nopeuden valvontalaitteita, rangaistus on enintään 300 sakotusyksikköä. Kameravalvonnasta varoittavat navigaattori- tai älypuhelintoiminnot ovat ilmeisesti sallittuja, ainakaan suurimmat laitteiden valmistajat eivät kerro, että sovellukset olisivat laittomia Virossa. Maassa on 68 kameravalvontapistettä. Lue täältä englanniksi lisätietoa valvontakameroista.

Kojelautakamerat 
Kameraa (pardakaamera viroksi) saa käyttää ja videoita voi käyttää todisteaineistona esimerkiksi liikenneonnettomuuksien selvittelyssä. Jos videoita julkaistaan sosiaalisessa mediassa, pitää muistaa, että yksityisyyden suojan nojalla toisen henkilön häpeään saattaminen ja nöyryyttäminen ei ole sallittua. Videoissa esiintyvillä henkilöillä on oikeus pyytää kuviensa poistamista. Jos pyyntö ei auta, asian voi viedä oikeuteen. 

Rajanylityspaikat
Viro ja Latvia ovat mukana Schengenin sopimuksessa, jonka perusteella maiden rajoilla ei ole rajatarkastuksia. Matkustajan on Schengenin sopimuksesta huolimatta pidettävä mukanaan voimassa olevaa matkustusasiakirjaa (passia tai henkilökorttia). EU:n tulliliiton perusteella maiden välillä ei ole myöskään tullitarkastuksia, mutta pistokokeita voidaan tehdä. 

Maksulliset tiet
Tavarankuljetukseen rakennetuilta yli 3 500 kiloa painavilta N2- ja N3-luokan ajoneuvoilta peritään tiemaksuja 1.1.2018 lähtien. Maksuja peritään kaikilla yleisillä teillä. Maksu ei koske retkeily- eikä matkailuautoja, jotka on rekisteröity M1-luokkaan, vaikka auton kokonaismassa ylittäisi 3 500 kg. Tienkäyttömaksua ei myöskään makseta, jos matkailuvaunua vedetään enintään 3 500 kg:n painoisella ajoneuvolla (vaikka olisi N1-luokan ajoneuvo) ja auton ja perävaunun yhteenlaskettu kokonaismassa ylittää 3 500 kg. 

Liikenneonnettomuudesta ilmoittaminen 
Jos onnettomuudesta aiheutuu henkilövahinkoja, tai jos onnettomuuden kulusta tai vahinkoilmoituksen tekemisestä syntyy erimielisyyttä pitää tehdä ilmoitus poliisille. Ilmoittamatta jättämisestä voi seurata sakkoa jopa 1 200 euroa sekä ajokieltoa enintään yksi vuosi. Poliisille pitää myös ilmoittaa eläinten kanssa tapahtuneet vahingot.

Promilleraja
0,2

Pyöräilyä koskevia sääntöjä
Alle 16-vuotiaan pyöräilijän täytyy käyttää pyöräilykypärää yleisellä tiellä ajaessaan. Alle 8-vuotias lapsi saa ajaa polkupyörällä maantiellä vain laillisen huoltajansa seurassa, tai viimeksi mainitun luvalla jonkun muun aikuisen henkilön seurassa. Täältä löytyy pyöräilyreittejä Virossa karttoineen.

Liikennerangaistukset
Poliisi voi antaa liikennerikkomuksista rangaistusmääräyksen tiedoksiannon, eli antaa paikan päällä sakon, joka on maksettava pankkiin 30 vuorokauden kuluessa. Poliisin ylinopeudesta antama varoitussakko (hoiatustrahv) voi olla korkeintaan 190 euron suuruinen.

Viro lähettää ylinopeussakkoja kaikkiin EU-maihin suoraan rikkeen tehneille, ja saa ajoneuvojen omistaja- ja haltijatiedot Euroopan-laajuisen Eucaris-järjestelmän kautta.

Matkailuautot tai -vaunut / Leirintä
Yöpyminen leirintäalueiden ulkopuolella on sallittua. Kansallispuistoissa yöpymisestä voidaan periä pieni maksu. Jos aikoo yöpyä maanviljelysalueilla, esimerkiksi pellolla, pitää maanomistajalta pyytää lupa.

Latvia

Ensiapulaukku
Pakollinen

Palosammutin 
Pakollinen, myös ulkomailla rekisteröidyille henkilöautoille

Heijastinliivi
Polku- ja moottoripyöräilijöiden sekä muiden moottoriajoneuvojen kuljettajien samoin kuin matkustajien täytyy käyttää heijastinliiviä silloin, kun he liikkuvat tiellä yöllä tai huonolla näkyvyydellä. Poliisi voi antaa laiminlyönnistä varoituksen tai jopa sakon.

Varoituskolmio ja hätävilkut
Varoituskolmio on pakollinen varuste.

Lasten turvaistuimet 
Alle 150 cm:n pituisten lasten tulee matkustaa koolleen sopivassa turvaistuimessa.

Nopeusvalvontakamerat 
Tutkanpaljastimet ja poliisivalvontaa häiritsevien laitteiden käyttö on kielletty. Sakko laiminlyönnistä 55 euroa ja laitteen takavarikointi. 

Kojelautakamerat
Kojelautakameraa saa käyttää omia henkilökohtaisia tarkoituksiaan varten, mutta videoita ei saa jakaa millekään ulkopuoliselle taholle. Lähde: INPLP - International Network of Privacy Law Professionals

Rajanylityspaikat
Viron ja Liettuan rajoilla ei ole rajatarkastuksia, mutta matkustajilla pitää olla voimassa oleva matkustusasiakirja mukanaan.

Maksulliset tiet
Latviassa ei ole moottoriteitä eikä tiemaksuja henkilö- tai matkailuautoille. 

Tiemaksua peritään tavarankuljetukseen tarkoitetuilta kokonaismassaltaan yli 3,0 tonnin painoisilta ajoneuvoilta tai yli 3 500 kilon painoisilta ajoneuvoyhdistelmiltä. Merkitystä ei ole sillä, onko auto rekisteröity yksityiskäyttöön vai ammattikäyttöön. Maksuvelvollisuus koskee ajoneuvoja, jotka on suunniteltu ja rakennettu tavarankuljetusliikennettä varten.  

Maksuvelvollisuus on olemassa riippumatta siitä, kuljetetaanko autolla tosiasiassa mitään tavaroita tai kuljetetaanko tavaroita ammattitarkoituksessa tai omaa tarkoitusta varten yksityisesti. Maksua peritään A1 – A15 –teillä sekä teillä P5 ja P80. 
 
Jurmalan pääsymaksu
Kaikilta Jurmalan hallinnollisen rajan ylittäviltä ajoneuvoilta peritään kahden euron maksu per päivä (voi ostaa myös viikon, kuukauden tai koko kauden pääsylipun) 1.4.–30.9. välisenä aikana. Sähköautoilta maksua ei peritä. 1.10.–31.3. Jurmalaan pääsee maksutta myös muilla kuin sähköautoilla. Maksu maksetaan automaattiin.

Promilleraja
0,5 (alle 2 vuotta vanhan ajokortin haltijoille promilleraja on 0,2).

Polkupyöriä koskevia määräyksiä 
Latvian matkailutoimiston verkkosivuilla on hyödyllistä tietoa englanniksi.

Sakkojen maksaminen
Poliisilla ei ole oikeutta maksattaa sakkoja paikan päällä. Sakko on maksettava 30 vuorokauden kuluessa. 

Latvia lähettää nopeusvalvontakameroiden perusteella määrätyt hallinnolliset rangaistusmaksut suoraan ajoneuvon omistajalle/haltijalle kahdeksaan ETA-maahan, myös Suomeen. 

Ohjeita sakon maksamisesta löytyy internetistä englanniksi poliisin verkkosivuilta.

Matkailuauto tai -vaunut / Leirintä
Yöpyminen leirintäalueiden ulkopuolella on sallittua maaseudulla, mutta ei suositeltavaa. Kansallispuistoissa yöpymisestä voidaan periä maksua. Yksityisen omistamalla maalla saa leiriytyä ainoastaan maanomistajan luvalla.

Liettua

Ensiapulaukku 
Pakollinen muissa moottoriajoneuvoissa paitsi mopedeissa ja sivuvaunuttomissa moottoripyörissä.

Palosammutin 
Pakollinen muissa moottoriajoneuvoissa paitsi mopedeissa ja sivuvaunuttomissa moottoripyörissä (ajoneuvoissa, joissa on kuljettajan lisäksi enintään 8 istumapaikkaa, 1 kg sammutin riittää, mutta suositus on 2 kg sammutin)

Heijastinliivi
Pakollinen varuste ajoneuvossa

Moottoripyöräilijän suojakypärä
Moottoripyörän kuljettajan ja matkustajan tulee käyttää suojakypärää.

Turvavyöt
Käyttöpakko edessä ja takana. 

Varoituskolmio ja hätävilkut
Varoituskolmio on pakollinen varuste. Jos ajoneuvo seisahtuu tielle, pitää hätävilkut kytkeä päälle ja laittaa varoituskolmio varoittamaan muita liikkujia (taajamassa noin 25 metrin ja taajaman ulkopuolella noin 50 metrin etäisyydelle ajoneuvosta).

Lasten turvaistuimet 
Alle 135 cm:n pituisen ja alle 12-vuotiaan lapsen pitää matkustaa koolleen sopivassa lastenistuimessa. Alle 3-vuotias saa matkustaa etuistuimella vain tarkoituksenmukaisessa turvaistuimessa ja etuistuimen turvatyynyn pitää olla kytkettynä pois päältä. 

Nopeusvalvontakamerat 
Ajoneuvoissa ei saa olla mitään sellaisia laitteita, jotka haittaavat nopeusvalvontalaitteiden toimintaa eikä sellaisia ajoneuvoja saa ajaa, joissa on tutkanpaljastin tai muu nopeusvalvontaa häiritsevä laite. 

Kojelautakamerat
Brittiläisen myös kojelautakameroita myyvän yrityksen, Nextbasen, mukaan käyttö on sallittu, mutta ei saa häiritä kuljettajaa. Videoista pitää tehdä ihmisten kasvot ja ajoneuvojen rekisteröintitunnukset tunnistamattomiksi. Lähde: Nextbase 

Rajanylityspaikat
Schengenin sopimukseen kuuluvien naapurimaiden (Latvia ja Puola) rajoilla ei ole rajatarkastuksia. Matkustajalla on silti oltava voimassa oleva matkustusasiakirja mukanaan.  Puolaan matkustaville tiedoksi: koronapandemiaan liittyvät maahantulotarkastukset EU-maista Puolaan tuleville samoin kuin karanteenimääräykset ovat poistuneet 13.6.2020.

Maksulliset tiet
Henkilö- ja matkailuautoille tai moottoripyörille ei ole tiemaksuja.

Tiemaksua peritään A1-A18-teillä paketti-, kuorma- ja linja-autoilta (ajoneuvoluokilta M2, M3, N1, N2 ja N3). Merkitystä ei ole sillä, onko auto rekisteröity yksityiskäyttöön vai ammattikäyttöön. Maksuvelvollisuus koskee ajoneuvoja, jotka on suunniteltu ja rakennettu tavarankuljetusliikennettä varten. Maksuvelvollisuus on olemassa riippumatta siitä, kuljetetaanko autolla tosiasiassa mitään tavaroita tai kuljetetaanko tavaroita ammattitarkoituksessa tai omaa tarkoitusta varten yksityisesti.

Maksullisen tieosuuden alkamiskohta on mustavalkoinen liikennemerkki, jossa on numerot 10, 20 ja 50. Rangaistus tarran puuttumisesta on 120–750 euroa. Lisätietoa täältä

Englanniksi lisätietoa verkossa myös täällä.

Kuurinkynnään lautta ja vierailumaksu
Klaipedasta on autolautta Kuurinkynnäälle, Smiltyneen. Laivamatkan kesto on 20 minuuttia. Hinnat vaihtelevat sesongin mukaan. Tämän lisäksi Kuurinkynnäällä peritään vierailijoilta paikallista turistimaksua. Katso lisätietoa ja hinnat.

Promilleraja
0,4 (alle 2 vuotta vanhan ajokortin haltijoille, yli 3,5 tonnia painavien ajoneuvojen kuljettajille ja yli 9-paikkaisen ajoneuvon kuljettajille raja on 0,0).

Polkupyöriä koskevia määräyksiä
Vilnassa on muutamia pyöräkaistoja. Vilnan kartta pyöräilijöille löytyy täältä. 

Pimeällä ja muutoin huonolla näkyvyydellä pitää polkupyörässä olla valkoinen valo edessä, punainen valo takana ja pyöräilijällä on oltava heijastinliivi tai vastaava vaate. Alle 18-vuotiaan pyöräilijän ja pyörän kyydissä istuvan pitää käyttää pyöräilykypärää. Yli 18-vuotiaille käyttö on suositeltavaa.

Tärkeä liikennemerkki 


Tämän merkin kohdalta alkaa erittäin onnettomuusaltis tieosuus

Sakkojen maksaminen
Poliisilla on oikeus määrätä sakko, joka tulee maksaa paikan päällä.

Matkailuautot tai -vaunut/ Leirintä
Yöpyminen leirintäalueiden ulkopuolella on maaseudulla sallittua, mutta ei suositeltavaa. Liettuassa saa leiriytyä viljellyillä alueilla vain maanomistajan luvalla. Kansallispuistoissa leiriytyminen on maksullista. Kansallispuistoissa ei juuri ole palveluita eikä mukavuuksia.
Maassa on leirintäalueita. Verkossa on luettelo Liettuan leirintäalueista yhteystietoineen. 

Matkaparkkeja voi hakea Campercontact-sivustolta. Jos haluaa etsiä paikat, joissa voi tyhjentää kemiallisen WC:n, voi rastittaa valintavaihtoehdosta ”Ausstattungen” kohdan ”Kassettenentsorgung”.

Kuva: Aron Urb, Visit Estonia
(Kuva: Aron Urb, Visit Estonia)