• Miten Tiepalvelu eroaa vakuutuksesta?

  Tiepalvelu on henkilöön sidottu ja voimassa aina, kun jäsen on mukana kuljettajana tai matkustajana Tiepalvelun ehdoissa määritellyssä ajoneuvossa. Autovakuutus ei sen sijaan ole henkilöön sidottu, vaan se koskee aina vain yhtä tarkoin yksilöityä ajoneuvoa.

  Matkan keskeytyessä Autoliitto järjestää matkan jatkamiseksi tarvittavat palvelut ja huolehtii jäsenen puolesta järjestämiensä palveluiden kustannuksista, kuten jäsenyyden sisällössä on määritelty. Erillistä vahinkoilmoitusta ei tarvita enää jälkikäteen. Plus-, ePlus-, Premium- ja ePremium-jäsenyyksiin kuuluu monia palveluita, joita vakuutukset eivät yleensä kata. Tällaisia ovat esimerkiksi sijaisauto, polttoaineen tuonti/auton hinaus lataukseen ja renkaan vaihto.

  Mitä eroja Plus-, ePlus-, Premium- ja ePremium-jäsenyyksien Tiepalvelussa on?

  Plus- ja ePlus-jäsenyydet kattavat 4 avustuskertaa jäsenkauden aikana. Jäsen saa sijaisauton, jos matkaa kotiin on vähintään 40 kilometriä. Premium- ja ePremium-jäsenyydet kattavat 5 avustuskertaa jäsenkaudessa, ja lisäksi jäsen saa sijaisauton, vaikka ongelma ajoneuvon kanssa tulisi kotipihassa.

 • Saako jäsenyyden voimaan heti?

  Ei, voimassaolo alkaa jäsenmaksun maksupäivää seuraavan vuorokauden alusta.

  Liikun heikkokuntoisilla väylillä. Saanko avun Tiepalvelusta?

  Ajoväylien tulee olla yleisesti käytettävissä olevia. Ellei käytettävä väylä ole normaalilla avustuskalustolla liikennöitävissä, palvelut eivät ole voimassa.

 • Kuka on oikeutettu käyttämään Tiepalvelua?

  Tiepalvelua on oikeutettu käyttämään Plus-, ePlus-, Premium- tai ePremium-jäsen tai hänen jäsenyyteensä liitetty perhejäsen, joka on mukana kuljettajana tai matkustajana Tiepalvelun ehdot täyttävässä ajoneuvossa. Jäsenyyden tulee olla voimassa tapahtumahetkellä.

  Miksi jäsenillä pitää olla rekisterissä katuosoite?

  Osa Tiepalvelumme avustuksista on sidottu kodin ja tapahtumapaikan väliseen kilometrimäärään, ja tästä syystä tarvitsemme katuosoitteen. Katuosoitetieto on tarpeellinen myös siitä syystä, että Perhe Plus-, Perhe ePlus-, Perhe Premium- ja Perhe ePremium-jäsenten tulee olla kirjoilla samassa osoitteessa pääjäsenen kanssa.

  Olenko oikeutettu palveluun, jos saan sairaskohtauksen ja auto jää tien päälle?

  Tiepalvelu avustaa ajoneuvoon kohdistuvan teknisen vian tai liikennevahingon sattuessa. Sairaskohtauksen aiheuttamasta matkan keskeytymisestä koituvia kustannuksia ei korvata.

 • Minkälaiset ajoneuvot täyttävät Tiepalvelun kriteerit?

  Ajoneuvon tulee olla Suomeen yksityiskäyttöön rekisteröity (traficom.fi) henkilö-, paketti- tai kevytkuorma-auto, mopoauto, moottoripyörä (myös kevytmoottoripyörä ja kolmipyöräinen yli 50 cm3 ajoneuvo) tai matkailuauto. Ajoneuvon kokonaismassan tulee olla alle 4000 kiloa. Suomessa ajoneuvoilla ei ole ikärajoitusta. Voimassaoloalueella ulkomailla Tiepalvelu koskee Suomessa yksityiskäyttöön rekisteröityjä ajoneuvoja, joiden käyttöönottopäivä on alle 15 vuotta sitten.

   Ajan SuomessaAjan Euroopassa
  Ajoneuvon ikäAjoneuvolla ei ole ikärajoitustaAjoneuvon käyttöönottopäivä alle 15 vuotta sitten
  Ajoneuvon kokonaismassaEnintään 4000 kgEnintään 4000 kg

  Mitä eroa on omamassalla ja kokonaismassalla?

  Omamassa tarkoittaa ajokunnossa olevan ajoneuvon massaa kuormaamattomana. Kokonaismassa tarkoittaa omamassan ja kantavuuden summaa eli tieliikenteessä hyväksyttyä suurinta sallittua kuormatun auton painoa.

  Yrityksen omistama auto

  Minulla on yrityksen auto käytössäni, saanko avun Tiepalvelusta?

  Kyllä. Vaikka auton omistaisi yritys, se voi silti olla yksityiskäytössä. Palvelun kannalta omistussuhteella ei ole merkitystä. Kunhan auto ei ole luvanvaraisessa käytössä, Tiepalvelua voidaan hyödyntää.​

  Tarkoittaako ”yksityiskäyttöön rekisteröity auto” myös kommandiittiyhtiöni pakettiautoa?

  Ajoneuvon rekisteröintitodistuksesta kohdasta ”Ajoneuvon käyttö” selviää, mihin käyttöön ajoneuvo on rekisteröity. Ajoneuvon tulee olla yksityiskäyttöön rekisteröity, että palvelut ovat voimassa. Ajoneuvon omistussuhteilla ei ole Tiepalvelun osalta merkitystä.

  Rekisteröintitodistukseen kohtaan ”Ajoneuvon käyttö” merkityt ajoneuvon käyttöluokat:

  YksityinenAjoneuvon normaali käyttötapa, Autoliiton Plus-, ePlus-, Premium- ja ePremium-jäsenyyden Tiepalvelu koskee tätä käyttöluokkaa.Palvelut ovat voimassa Plus-, ePlus-, Premium- ja ePremium-jäsenyydessä
  LuvanvarainenKäyttötapana luvanvarainen/ ammattimainen toiminta (esim. taksit, ambulanssit ja vuokra-autot kuuluvat tähän luokkaan)Palvelut eivät ole voimassa
  Vuokraus ilman kuljettajaaAjoneuvot, joita vuokrataanPalvelut eivät ole voimassa
  KouluajoneuvoAutokoulujen ajoneuvotPalvelut eivät ole voimassa
  Myyntivarasto(Varastovakuutus)Palvelut eivät ole voimassa

  Sähköauto

  Onko palvelu voimassa sähköautojen kohdalla?

  Kyllä, mikäli auto vastaa palvelun ehtoja. Jos virta loppuu, ajoneuvo hinataan lähimmälle latausasemalle.

  Matkailuvaunu

  Kattaako Tiepalvelu myös matkailuvaunut?

  Kyllä, mikäli vetoauto vastaa palvelun ehtoja. Hinaamme vikaantuneen matkailuvaunun lähimpään korjaamoon.​

  Jos vetoauto hajoaa, mitä tapahtuu vaunulle?

  Vaunu hinataan samaan paikkaan (korjaamoon) kuin vetoauto. Sijaisautoksi emme takaa vetokoukullista autoa: vetokoukku kuuluu erikoisvarusteisiin, joita palvelu ei kata. Pyrimme etsimään koukullisen auton, mutta emme voi taata, että se löytyy B-kokoluokan autoihin. ​

  Palvelu koskee myös perävaunuja, jotka on laillisesti kytketty jäsenyyteen kuuluviin, Tiepalvelun ehdoissa määriteltyihin ajoneuvoihin. Perävaunu siirretään lähimpään ammattitasoiseen korjaamoon. Jos vika on autossa, perävaunu hinataan samaan paikkaan kuin auto.

  Jos matkailuautoni tai -vaununi hajoaa, saanko sijaisajoneuvoksi vastaavan matkailuauton tai -vaunun?

  Sijaisajoneuvoksi voi saada ainoastaan henkilöauton.

  Ovatko palvelut voimassa, jos yhdistelmän kokonaismassa ylittää palvelurajat?

  Palvelemme aina vetoauton mukaan: Jos vetoauton kokonaismassa on alle 4000 kg, palvelut ovat voimassa.

  Matkailuvaununi lämmitysjärjestelmä hajoaa kesken lomamatkan. Kuuluuko järjestelmän korjaus palveluun?

  Matkailuvaunun asumistekniikasta huolehtiminen ei kuulu palveluun. Tiepalvelu kattaa vain sellaiset ongelmat ja viat, jotka estävät vaunun turvallisen vetämisen.

  Moottoripyörä

  Pitääkö minun ottaa moottoripyörälleni oma jäsenyys?

  Ei tarvitse. Jäsenyys ei koske tiettyä yksilöityä ajoneuvoa.

  Minne hinataan, jos kyseessä on moottoripyörä?

  Lähimpään ammattitasoiseen korjaamoon, jossa on mahdollista korjata moottoripyöriä.

  Moottoripyörä on museorekisterissä, ovatko palvelut voimassa Suomessa?

  Kyllä, palvelut ovat voimassa.

  Koskeeko palvelu kevytmoottoripyöriä?

  Kevytmoottoripyörä kuuluu korvattaviin ajoneuvoihin, eli apua saa paikalle.

  Koskeeko palvelu kolmipyöräisiä moottoripyöriä?

  Kolmipyöräiset yli 50 cm3 ajoneuvot kuuluvat palvelumme piiriin.

  Ahvenanmaalle rekisteröity ajoneuvo

  Ajoneuvo on Ahvenanmaan rekisterissä, ovatko palvelut voimassa?

  Kyllä, palvelut ovat voimassa.

 • Ajoneuvon lainaaminen

  Onko palvelu voimassa, jos lainaan kaverin autoa, pakettiautoa, matkailuautoa, mopoautoa tai moottoripyörää?

  Kyllä on, mikäli ajoneuvo täyttää jäsenyyden ehdoissa määritellyt kriteerit.

  Ajoneuvon vuokraus

  Onko palvelu voimassa, jos vuokraamani auto hajoaa tai taksimatka katkeaa teknisiin ongelmiin?

  Palvelu ei ole tällöin voimassa. Vuokra-autot ja taksit on rekisteröity ammattikäyttöön. Ajoneuvon käyttötarkoituksen voi tarkistaa rekisteröintitodistuksesta.

  Ajoneuvon koeajo

  Onko palvelu voimassa, jos minulle tulee ongelmia koeajoauton kanssa?

  Autoliikkeen autot on usein rekisteröity myyntivarastoon eivätkä yksityiskäyttöön, jolloin ne eivät kuulu palvelumme piiriin. Jos auto on koeajossa yksityishenkilöltä, se kuuluu palvelun piiriin.

  Katsastamattomalla autolla ajaminen

  Olin lähdössä katsastukseen, mutta autoni ei käynnistynytkään. Katsastus on nyt myöhässä, ja olisi tarve saada auto korjaamolle vianselvitykseen. Saanko apua auton hinaukseen korjaamolle?

  Katsastamaton auto, joka on liikennekäytössä, ei estä palvelun käyttöä. Apua saa paikalle, ajoneuvo hinataan lähimmälle korjaamolle.

  Siirtokilvissä olevalla autolla ajaminen

  Auton katsastus on mennyt umpeen, ja ajan autoa siirtokilvillä korjaamolle. Onko Tiepalvelu voimassa?

  Jos autossa on siirtokilvet/koeajokilvet, se ei kuulu Tiepalvelun piiriin. Auton tulee olla tieliikennekäytössä.

 • Voiko auton hinauttaa kotipihalle korjaamon sijaan?

  Auton voi tarvittaessa hinauttaa myös kotiin. Tällöin Autoliitto kattaa hinauskustannuksista osuuden, jonka se olisi korvannut kuljetuksesta Autoliiton palvelukeskuksen määrittelemälle lähimmälle ammattitasoiselle korjaamolle. Ylimenevät kustannukset laskutetaan jäseneltä ja/tai ajoneuvon haltijalta.

  Palvelu ei kata toista hinausta kotoa korjaamolle saman vian takia.

  Voiko hinauspalvelun tilata Autoliiton eduilla ihan vain auton siirtoa varten?

  Autoliiton Plus-, ePlus-, Premium- ja ePremium-jäsenyys kattaa hinauksen tai auton siirron auton ollessa vikaantunut tai ajokelvoton.

  Mihin auto viedään, jos korjaamo on kiinni?

  Korjaamoilla on lukitut postilaatikot tai ovessa laatikko, johon hinaushenkilökunta jättää avaimet ja asiakkaan yhteystiedot.

 • Mitä jos auton avaimet jäävät ajoneuvon sisälle, enkä saa ovia auki?

  Soita Autoliiton jäsenten palvelunumeroon, josta järjestetään apu paikalle.

  Miten toimitaan, jos autossa ei ole vararengasta vaan pieni kompressori ja paikkausaine?

  Rengas yritetään aina ensin paikata tubeless-paikalla. Sillä voidaan kuitenkin paikata vain pieniä reikiä (esim. naulan tai ruuvin aiheuttamia). Paikka-aineella ei pystytä paikkaamaan suurempaa reikää, eli jos vararengasta ei ole, ajoneuvo viedään aina rengasliikkeeseen. Mikäli apu on tilattu jäsenten palvelukeskuksesta, kuljetus on tällöin jäsenelle ilmainen.

 • Minulla on 6-henkinen perhe ja lisäksi koira usein mukana matkassa. Jäsenyys takaa matkan jatkumisen kaikille, mutta sijaisautopalvelun ehdoissa mainitaan vain A- tai B-luokan auto. Jos autoni hajoaa reissussa, saanko 6-paikkaisen sijaisauton teidän kauttanne? Tuleeko isommasta autosta maksaa jokin lisämaksu? Vai joutuuko esim. 1 henkilö menemään bussilla tms.?

  Palvelu kattaa kaikille kyydissä oleville henkilöille matkan jatkumisen, eläinten matkan jatkumista palvelu ei kata. Jos 6 henkilön matka katkeaa, sijaisauto katsotaan siten, että kaikki henkilöt mahtuvat kyytiin. Vaihtoehtoisesti voimme järjestää myös kaksi henkilöautoa, jos seurueesta löytyy kaksi ajokortillista henkilöä. Kaikille henkilöille voidaan myös korvata kuitteja vastaan matkan jatkaminen muulla tavoin, esimerkiksi julkisella liikenteellä (juna, linja-auto tms.).

  Olen 17-vuotias ja saanut ajokortin poikkeusluvalla, saanko ongelmatilanteessa sijaisauton?

  Sijaisauton saa käyttöönsä vain yli 18-vuotias ajokortin haltija.

 • Minulla on hevoset mukana: mitä tapahtuu, jos matka katkeaa?

  Takaamme matkan jatkamisen ihmisille. Eläimet ovat asiakkaan omalla vastuulla, eikä eläinten matkan jatkaminen kuulu Tiepalveluun. ​Hevostrailerin tulee olla tyhjä, jotta sen voi hinata lähimpään asianmukaiseen korjaamoon.​ Vetoauton hajotessa auto hinataan lähimpään korjaamoon ja tyhjä traileri tarvittaessa samaan paikkaan. Jäsenen pitää itse huolehtia eläinten siirrosta.

  Minulla on mukanani koiria, mitä silloin tapahtuu?

  Koirat voivat matkustaa hinausauton lavalla olevassa rikkoutuneessa ajoneuvossa. Eläimistä koituvat lisäkustannukset esimerkiksi sijaisautoa otettaessa eivät kuulu palvelun piiriin​.

  Minulla on mukanani matkatavaroita, kun autoni hajoaa. Saanko apua niiden kuljetukseen tai lähettämiseen?

  Matkatavarat ovat jäsenen omalla vastuulla, palvelu ei kata niistä huolehtimista tai lähetystä​.

 • Kattaako jäsenyys korjaamokustannukset?

  Ei kata. Jäsenyys kattaa ainoastaan tiellä tehdyn korjauksen ja korjaajan matkakulujen osuuden. Jäsen maksaa varaosat ja tarvikkeet.

  Mitä tapahtuu, jos autoni jää korjaamolle jossain päin Eurooppaa ja minun pitäisi jo palata Suomeen?

  Mikäli ajoneuvoa ei saada kuntoon samana päivänä, jona se on viety korjaamolle, voidaan korvata palvelun ehtojen mukaan esimerkiksi lentoliput kotiin.

  Miten saan ajoneuvoni takaisin Suomeen, kun se on korjattu? Mitä kustannuksia korvataan?

  Ajoneuvon noutamisesta aiheutuvien kustannusten korvaaminen kuuluu palveluun. Edellä mainitussa tapauksessa korvataan yhdelle henkilölle auton noutokustannukset korjaamolta.

  Tarvitseeko palvelutilanteessa käyttää rahaa?

  Normaalitilanteessa ei. Julkisia kulkuvälineitä tai taksia käytettäessä laskutus ei yleensä ole mahdollista, ja Autoliitto maksaa tiepalvelukeskuksensa luvalla syntyneet kustannukset jälkikäteen takaisin jäsenelle. Useimmiten myös ulkomailla syntyneet avustuskustannukset laskutetaan suoraan Autoliitosta. Ulkomailla saattaa paikallisista käytännöistä johtuen syntyä tilanteita, joissa laskutus ei ole mahdollista.

  Mitä korvataan, jos tilaan avun muualta kuin Autoliiton tiepalvelukeskuksesta?

  Autoliitto ei vastaa omatoimisesti tilatuista palveluista syntyvistä avustuskustannuksista.

 • Miten saan korvauksen aiheutuneista kuluista, jotka minulle ehtojen mukaan maksetaan?

  Hae korvausta, jos olet tapahtumahetkellä maksanut osan kustannuksista itse ja olet sopinut kanssamme palautuksesta.

  Täytä kulukorvaushakemus sähköisesti tai toimita kulukorvauslomake meille paperisena postitse. Liitä mukaan kuitit maksetuista tapahtuman aiheuttamista kuluista.

  Kulukorvaushakemus tulee palauttaa 4 viikon kuluessa tapahtumasta. Hakemuksen käsittelyaika on 2 viikkoa.

 • Miten toimin, kun tarvitsen apua tien päällä?

  Palvelut tilataan aina Autoliiton palvelukeskuksesta. Voit tilata apua helposti Autoliitto-sovelluksella tai soittaa palvelukeskukseen.

  Tallenna jäsenen 24 h vuorokaudessa toimiva palvelunumero matkapuhelimeesi. Numero löytyy jäsenkortin kääntöpuolelta.

  Selvitä ennen soittamista

  • tarkka sijaintisi,
  • ajoneuvon rekisteritunnus,
  • Autoliiton jäsennumero (löytyy jäsenkortista ja Autoliitto-sovelluksesta),
  • puhelinnumero, josta Sinut tavoittaa,
  • syy matkan keskeytymiseen tai ajoneuvon oireet.

   

  Miten toimin, kun lähden ulkomaille?

  Ota mukaan jäsenkorttisi. Varmista vielä sen voimassaolo ja tallenna kortin takaa löytyvä jäsenten palvelukeskuksen numero vaikka puhelimeen. Huom.! Ulkomailta soitettaessa korvaa puhelinnumeron ensimmäinen 0 (nolla) yhdistelmällä: +358.