Taimi kädessä

CO2-kompensaatio

Autoliitto maksaa 10 % jäsenten päästökompensaatiosta

Jäsenetu päästökompensaatiosta

21.3.2023

Autoliitto maksaa 10 % jäsentensä tekemästä CO2-päästökompensaatiosta.

Kaikki Autoliiton jäsenet

  • Autoliitto maksaa 10 % jäsentensä tekemästä päästökompensaatiosta

Kompensaatiokaupassamme voit valita ajomatkan, jonka aiheuttamat hiilidioksidipäästöt haluat kompensoida. Se voi olla jokin tietty lomamatka tai vaikka koko vuoden ajokilometrit. Autoliitto varmistaa päästöjen asianmukaisen kompensoinnin yhteistyökumppaninsa kanssa. Autoliitto myös maksaa 10 %:n osuuden jäsentensä tekemistä päästökompensaatioista.

Maksettuasi CO2-kompensaation kompensaatiokaupassamme, saat siitä sertifikaatin.

Valtioneuvoston määrittämän fossiilittoman liikenteen tiekartan tavoitteena on kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2005. Tavoitteen saavuttamiseksi on käytettävissä useita keinoja, kuten autokannan sähköistäminen, biopolttoaineet, vaihtoehtoiset vähäpäästöiset liikennemuodot ja autokannan uudistaminen vähäpäästöisemmillä polttomoottoriautoilla.

Autoliitto pyrkii omalta osaltaan edesauttamaan liikenteen muutosta vähäpäästöisemmäksi tukemalla keinoja, jotka ovat kaikkien suomalaisten saavutettavissa ja taloudellisesti järkeviä. Avaamalla henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen kompensaatiokaupan Autoliitto tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden kompensoida halutessaan päästöjään.

  • Päästöjen kompensoinnissa rahoitetaan ympäri maailmaa hankkeita, jotka auttavat vähentämään hiilidioksidipäästöjä mitattavalla ja todennetulla tavalla. Näihin hankkeisiin kuuluu esimerkiksi uusiutuvan energian tuotanto, energiatehokkuuden parantaminen, metsien hävittämisen vähentäminen ja puiden istuttaminen. Standardien mukaiset kompensointihankkeet tarkastetaan säännöllisesti, jotta voidaan varmistua päästövähennyksien, eli hiiliyksiköiden syntymisestä. Kun nämä hiiliyksiköt on saavutettu ja todennettu, esimerkiksi organisaatiot ja kuluttajat voivat ostaa ja käyttää niitä väistämättömien päästöjen kompensointiin.

  • Autoliitto on valinnut kompensaatiokohteeksi kotimaiset ISO-14064-2:2019 standardoidut hiilinielukohteet. Autoliiton kumppani Green Carbon Finland Oy sopii kompensaatiokohteet ja suorittaa itse kompensoinnin.

  • Periaatteessa voit kompensoida mitä ajomatkoja vaan. Esimerkiksi hiihtolomamatkan Lappiin ja takaisin, kesäloman ajomatkat tai vaikka koko vuoden ajomatkat.

    Kompensaatio suoritetaan 1000 kilometrin erissä.

  • Autoliitto sitoutuu kompensoimaan 10 % Autoliiton jäsenen suorittamasta kompensaatiosta eli jäsenen omaksi kompensaatio-osuudeksi jää 90 %.