Barcelonan ja Madridin ympäristövyöhykkeet | Autoliitto

Olet täällä

Barcelonan ja Madridin ympäristövyöhykkeet

Barcelonan ympäristövyöhyke ”low-emission zone” on 95 km2 suuruinen alue ja kattaa Barcelonan keskusta-alueen sekä ympäröiviä kuntia. Myös Madridissa rajoitetaan autoilua. Kaupungissa on neljä erilaista liikennettä rajoittavaa järjestelmää.

Madridin keskusta-alue Centro on ympäristövyöhyke.

Keskustan ympäristövyöhykkeeseen kuuluvat seuraavat kaupunginosat: Palacio, Embajadores, Cortes, Justicia, Universidad ja Sol. Vyöhykkeen nimitys on Madrid Central ja se käsittää aiemmin vain kaupungin asukkaille varatut APR-alueet (Área de Prioridad Residencial). Ympäristövyöhyke on merkitty punaisilla viivoilla. Ajorajoitusten noudattamista valvotaan kameroilla.

Kartta Madridin APR-vyöhykkeistä verkossa.

Ulkomaiset ajoneuvot:

Ympäristövyöhykkeelle saavat ajaa vapaasti vain sähkö- ja hybridiajoneuvot. Todisteet ajoneuvon päästöistä pitää toimittaa sähköpostitse etukäteen Madrid Centralin toimistoon. Vaihtoehtoisesti voi toimittaa todisteet toimistoon henkilökohtaisesti sopimalla käyntiajan etukäteen (ajanvaraus verkossa). Espanjalaisia päästömerkkejä (Distintivo Ambiental DGT) ei myönnetä ulkomailla rekisteröidyille ajoneuvoille. DGT = Dirección General de Tráfico.
Euro 3–6-luokan bensiiniajoneuvolla ja Euro 4-6-luokan dieselajoneuvolla saa ajaa ympäristövyöhykkeellä vain pysäköintipaikalle tai -halliin.
Oficinia Madrid Central

E-Mail: mc@madrid.es ja www-sivut.

Tilapäinen ympäristövyöhyke

M30-kehämoottoritien sisään jäävästä kaupunkialueesta tulee väliaikainen ympäristövyöhyke, jos typenoksidien päästöt nousevat niin, että ne aiheuttavat ilmansaastehälytyksen.

Ensin alennetaan enimmäisnopeus 70 km:iin tunnissa.  Jos ilma ei puhdistu, kielletään ajaminen sekä pysäköinti tietyillä pysäköintipaikoilla ajoneuvoilta, joissa ei ole Espanjan Distintivo Ambiental -päästömerkkiä.

Jos ilman laatu ei parane 5 päivän kuluttua, ympäristövyöhyke laajennetaan koskemaan koko Madridin kaupungin aluetta.

Hälytys julkaistaan kaikissa julkisissa tiedotusvälineissä ja digitaalisilla näyttötauluilla.

Rangaistus edellä kerrottujen ajorajoitusten laiminlyönnistä: 90 euroa.

BARCELONA

Rondi de Daltin (B-20) ja Ronda Litoralin (B-10) -kehäteiden väliin jäävä kaupunkialue on ympäristövyöhyke. Zona Baixes Emissiones (ZBE) -nimiseen vyöhykkeeseen kuuluvat myös naapurikunta L'Hospitalet de Llobregat ja osat Cornellà de Llobregatista, Esplugues de Llobregatista ja Sant Adrià del Besòsista. Ympäristövyöhykkeeseen eivät kuulu Vallvidreran, Tibidabon ja Les Planesin kaupunkialueet eikä Zona Franca Industrial. Alue on viitoitettu ja sitä valvotaan kameroilla.

Ympäristövyöhykkeen kartta verkossa.

Ajorajoitukset ovat voimassa ma-pe 07.00–20.00 päästötilanteesta riippumatta.

Ajokiellot koskevat seuraavia ajoneuvoja:

Bensiinikäyttöiset ennen vuotta 2000 rekisteröidyt henkilöautot (päästöluokka Euro 0–2)
Dieselkäyttöiset ennen vuotta 2006 rekisteröidyt henkilöautot (päästöluokka Euro 0–3)
Ennen vuotta 2003 rekisteröidyt mopot ja moottoripyörät (päästöluokka Euro 0–1)

Rekisteröinti / päiväliput

Ajoneuvoista, jotka täyttävät päästönormit, pitää esittää todistus päästöistä. Lisäksi ajoneuvo on rekisteröitävä Àrea Metropolitana de Barcelona -järjestelmään. Muut kuin Espanjassa rekisteröidyt ajoneuvot pitää rekisteröidä verkossa, tai vaihtoehtoisesti paikan päällä. Rekisteröinti on voimassa kaksi vuotta ja maksaa 5 euroa. Espanjassa rekisteröidyistä ajoneuvoista todisteeksi riittävät DGT- päästömerkit.

Jos ajoneuvo ei täytä vaadittuja päästönormeja, voi ostaa ympäristövyöhykkeelle ajoa varten 10 kertaa vuodessa 2 euron hintaisen päivälipun. Päivälippu on ostettava ennen ajoa ympäristövyöhykkeelle. Päivälipun voi ostaa verkon kautta tai paikan päällä.

Rekisteröinti verkossa sekä päivälipun osto täältä.

Ympäristötarrat

Espanjassa on saatavilla neljä erilaista ympäristötarraa (Distintivo ambiental DGT). Tarrojen käyttö on vapaaehtoista, mutta tarra helpottaa valvontaa. Tarran voi toistaiseksi hankkia vain Espanjassa rekisteröidyille ajoneuvoille mm. postitoimistoista. Hinta 5 euroa.
Lisätietoa ja kuvat tarroista.

 
Lähde: ADAC