Ihan ensimmäiseksi olennaista on pitää mielessä, että tulosuunnasta katsottuna vasempaan reunaan ei saa pysäköidä taajaman ulkopuolella. Sen lisäksi ajoneuvoa ei edelleenkään saa pysäköidä viittä metriä ennen suojatietä, risteävää pyörätietä tai pyörätien jatketta. Tuo viisi metriä mitataan liikenteen pääasiallisesta lähestymissuunnasta.

”Valitettavan usein näkee, että vasempaan reunaan pysäköinyt autoilija on pysäköinyt tulosuunnastaan katsottuna heti suojatien jälkeen. Tällöin liikenteen pääasiallisesta lähestymissuunnasta katsottuna auto on pysäköity virheellisesti suojatien eteen ja vaarantaa näin liikenneturvallisuutta”, Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen harmittelee.

Näkyvyys suojatielle säilyttävä

Vesalaisen mukaan kyseinen sääntö on olemassa siksi, että suojatielle säilyisi hyvä näkyvyys.

”Liikenteen varsinaisesta lähestymissuunnasta katsottuna suojatien eteen pysäköity auto peittää näkyvyyttä yhtä paljon riippumatta siitä, miten päin se on.”

Kuvan auto on väärin pysäköity, koska se peittää näkyvyyden suojatielle liikenteen pääasiallisesta lähestymissuunnasta katsottuna.
Vasempaan reunaan pysäköivän on huolehdittava, että auton perän ja suojatien väliin jää vähintään viisi metriä tyhjää tilaa. Kuvan auto on oikein pysäköity.

Suojatien läheisyydestä johtuvien pysäyttämis- ja pysäköintikieltojen lisäksi autoilijoiden pitää muistaa, että pysäyttäminen ja pysäköinti ovat aina kielletty risteyksessä ja viittä metriä lähempänä risteävän ajoradan lähintä reunaa tai sen ajateltua jatkoa ajoradalla.

”Siinä, missä suojatien, pyörätienjatkeen tai risteävän pyörätien kohdalla viiden metrin sääntö on voimassa liikenteen pääasiallisesta lähestymissuunnasta katsottuna, on tämä sääntö voimassa sekä ennen että jälkeen risteyksen ja risteyksessä”, Vesalainen muistuttaa.

Pysäyttäminen on kuitenkin sallittua pakollisen liikenne-esteen, väistämisvelvollisuuden noudattamisen tai hätätilanteen vuoksi.

Kyseinen auto on pysäköity liian lähelle risteystä.

Tarkkana liikennemerkkien kanssa

Toinen tyypillinen virhe kaksisuuntaisella tiellä vasempaan reunaan pysäköitäessä on se, että autoilija noudattaa väärää pysäköintiin vaikuttavaa liikennemerkkiä.

”Virhe voi sattua, jos eri puolilla katua on eri pysäköintisäännöt.  Oikea pysäköintimerkki lisäkilpineen pitää käydä tarkistamassa liikenteen pääasiallisesta tulosuunnasta”, Vesalainen ohjeistaa.

Vastaantulijat huomioitava tarkoin

Pysäköitäessä kaksisuuntaisella tiellä vasempaan reunaan joudutaan ylittämään vastaantulevan liikenteen kaista. Tällöin autoilijan on luonnollisesti väistettävä edestä lähestyvää liikennettä.

Kun auto on saatu vasempaan reunaan parkkiin, joutuvat oikealla puolella olevat matkustajat poistumaan ajoradan puolelle. Laissa on maininta, ettei ajoneuvon ovea saa avata eikä ajoneuvoon nousta, siitä poistua taikka sitä kuormata tai sen kuormaa purkaa siten, että siitä aiheutuu vaaraa tai haittaa muulle liikenteelle tai ympäristölle. Ennen oven avaamista onkin muistettava huolellisesti varmistaa, ettei edestä lähesty autoa tai muuta liikennettä.

Vasempaan reunaan pysäköitäessä matkustajat joutuvat poistumaan ajoradan puolelle, mihin liittyvät omat riskinsä.

”Kuljettajan on syytä varoittaa matkustajia ajoissa sillä heiltä tilanteeseen liittyvät riskit saattavat helposti unohtua”, Vesalainen toteaa.

Vasemmasta reunasta takaisin liikenteeseen

Vasemmasta reunasta liikkeelle lähteminen edellyttää kuljettajalta erityistä varovaisuutta. Tuolloin on väistettävä kaikkea muuta liikennettä – siis myös vastaantulijoita. Kun kuljettaja istuu pysäköidyssä autossa aivan vasemmassa reunassa, on havainnointi eteenpäin vaikeaa mahdollisesti eteen pysäköidyn auton peittäessä näkyvyyttä.

Mitä isompi auto eteen on pysäköity, sitä vaikeampaa havainnointi on. Jo pelkkä henkilöauto peittää näkyvyyttä todella paljon.

Liikenteeseen liittyminen vasemmasta reunasta on kaksisuuntaisella tiellä varsin haasteellista.

”Samaan aikaan pitää havainnoida myös taaksepäin kaistalle, jolle aiotaan liittyä. Koska oikean sivupeilin näkymä rajoittuu lähinnä lähimmälle eli vastakkaiseen suuntaan ajavien kaistalle, olan yli vilkaisu ja auton rinnalle jäävän kuolleen kulman varmistaminen on entistäkin tärkeämpää”, Vesalainen muistuttaa.

Auton rinnalle jäävä kuollut kulma on aina syytä tarkastaa päätä kääntämällä.

Erityisen haastava tilanne on paketti-, kuorma- tai linja-auton kuljettajalle. Näissä ajoneuvoissa ei useinkaan pysty väliseinän tai muiden rakenteiden takia varmistamaan kuollutta kulmaa samalla tavalla kuin henkilöautosta. Tällaisella ajoneuvolla olisikin syytä välttää kyseistä pysäköintitapaa.

Pakettiauton kuljettaja näkee olan yli vilkaistessaan vain ohjaamon ja tavaratilan väliseinän.

Tilannetta takaapäin lähestyvän pitää myös olla tarkkana. Hänen kannattaa tarvittaessa joustaa ja päästää vasemmasta reunasta liittyvä ajoneuvo turvallisesti liikenteeseen, vaikka väistämisvelvollisuus onkin liittyvän ajoneuvon kuljettajalla.

Pysäyttäminen ja pysäköinti vasemmalle

skip_embed

Videon näyttämiseen vaaditaan, että hyväksyt sivuston evästeet.

Taskupysäköinti vasempaan reunaan

skip_embed

Videon näyttämiseen vaaditaan, että hyväksyt sivuston evästeet.