Autoillen Euroopassa: Saksa | Autoliitto

Olet täällä

Autoillen Euroopassa: Saksa

Autoillen Euroopassa 2019 -kirjan Saksaan liittyvien määräyksien muuttuessa, pyrimme mahdollisuuksien mukaan päivittämään näille sivuille uusia tai muuttuneita tietoja.

Laajemmat maakohtaiset matkailutiedot löytyvät Autoliiton verkkosivujen Matkakohteet-osiosta, jonne on kirjauduttava Autoliiton jäsennumerolla.

Apua ongelmatilanteissa

Tiepalvelu

ADAC:n omat tiepalvelupartiot (ADAC-Strassenwacht) voivat auttaa satunnaisesti ja vallitsevan työtilanteensa mukaan ketä tahansa pulaan joutunutta autoilijaa. ADAC-Strassenwachtilla on noin 1 760 partiota ympäri Saksaa. Jos Strassenwacht on ylityöllistetty, apua antavat ADAC:n yhteistyökumppanit (Strassendienst im Auftrag des ADAC). Strassendienstin apu on aina maksullista. Strassendienst-verkostoon kuuluu lähes 800 avustusyritystä.

 

Moottoriteiden hätäpuhelimet:

Jos tiepalveluapua hälytetään moottoriteiden varsille noin kahden kilometrin välein asennetuista hätäpuhelimista, soitto yhdistyy paikannustiedoin viranomaisten hälytyskeskuksiin. Puhelimissa on painikkeet ”Panne” tai ”Notruf”, eli soittajan pitää valita, onko kyseessä konerikko vai onnettomuus. Vaikka matkapuhelimet ovat yleistyneet, käytetään hätäpuhelimia edelleen paljon Saksassa.
Jos on Autoliiton jäsen, mutta ei plusjäsen ja haluaa nimenomaisesti ADAC:n palvelua, sitä on erikseen pyydettävä soitettaessa, koska maassa on muitakin palveluntarjoajia. Tällöin Strassendienstille on maksettava itse kustannukset. Soittaessaan ei voi valita eikä vaatia, tuleeko paikalle Strassenwacht vai Strassendienst.

 

Liikenneonnettomuudesta ilmoittaminen

Jos on kyse henkilövahingoista tai suurista aineellisista vahingoista, poliisi pitää kutsua paikalle.

Riistaeläinvahingoista pitää myös aina ilmoittaa välittömästi poliisille. Samoin, jos epäillään alkoholilla tai huumeilla olevan osuutta onnettomuuteen tai jos syyllisyyskysymyksestä syntyy kiistaa.

 

Maksulliset tiet

Henkilö- tai matkailuautot

Teiden käytöstä ei peritä maksua henkilö- tai matkailuautoilta. Saksassa laadittiin vuonna 2015 laki infrastruktuurimaksusta (Infrastrukturabgabe), joka olisi kohdistunut ulkomaisiin autoihin Saksan moottoriteillä. Saksalaisautoilijoille maksun osuus oli tarkoitus korvata vuotuisesta tieverosta. Itävalta haastoi Alankomaiden tukemana Saksan EU:n tuomioistuimeen loppuvuodesta 2017, ja tuomioistuin antoi päätöksensä 18.6.2019. Tuomion mukaan Saksan infrastruktuurimaksu on ulkomaiden kansalaisia syrjivä ja unionin oikeuden vastainen. Infrastruktuurimaksun periminen on täten pantu jäihin.

Ohessa linkki EU:n tuomioistuimen Saksan tiemaksujen tyrmäystä koskevaan suomenkieliseen lehdistötiedotteeseen:

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-06/cp19007...

Tuomioistuimen käsittely kesti noin 1,5 vuotta.

Kuorma-autot

Tiemaksu vaihtelee ajoneuvon päästöjen, painon, akselien lukumäärän ja maksullisen reitin pituuden mukaan. Ajoneuvon päästöarvot pitää pystyä todistamaan kirjallisesti, esim. rekisteröintitodistuksen merkinnällä, paino pitää itse tallentaa OBU-lähettimeen. Vakituisesti Saksassa liikennöivät voivat rekisteröityä Toll Collect-yritykseen, www.toll-collect.de ja tilata siltä ilmaisen OBU (On-Board Unit) -laitteen. OBU-laitteen asentaminen maksaa ajoneuvon iän mukaan vaihdellen 250–450 €. Edellä mainituilla verkkosivuilla on suomenkieliset ohjeet. Internetin kautta maksaminen edellyttää ensin rekisteröitymistä tiemaksurekisteriin.

Vain kerran tai satunnaisesti Saksassa ajavat voivat hoitaa maksun maksupäätteillä. Tällöin ei rekisteröidytä asiakkaaksi. Toll Collect -tunnuksella merkittyjä maksuautomaatteja on liikenneasemien (Raststätten tai Autohöfe) yhteydessä. Maksun voi suorittaa joidenkin öljy-yhtiöiden korteilla, luottokorteilla ja käteisellä.

Tiemaksun voi hoitaa myös internetin kautta, tällöin pitää rekisteröityä.

Tietullin maksamista kontrolloidaan moottoriteillä 300 valvontasillalla ja 300 valvonta-autolla. Bundesstrasseille on valvontaa varten pystytetty noin 600 tummansinistä kamerapylvästä. Jos kieltäytyy maksamasta, matkanteko voidaan keskeyttää. Jos maksu on laiminlyöty, maksu peritään ajetun matkan mukaan ja lisäksi voi saada hallinnollisen rangaistusmaksun. Rangaistus voi olla jopa 20 000 euroa.

 

Kissan tai koiran maahantuontimääräykset

On syytä ottaa huomioon seuraavat seikat:

- Irrallaan oleva eläin saattaa häiritä kuljettajaa tai tulla vaaralliseksi kuljettajalle (jolloin onnettomuusriski kasvaa).

- Onnettomuustapauksessa voi tulla ongelmia vakuutuksen kanssa, jos eläin on ollut irrallaan.

- Autossa olevat henkilöt voivat loukkaantua, jos irrallaan oleva eläin törmää heihin (50 km/t –törmäysnopeudella eläimen paino moninkertaistuu hetkellisesti, mikä tarkoittaa, että eläintä on suojeltava eteenpäin sinkoamiselta).

- Saksassa voi turvalaitteita hankkiessaan tiedustella myyjältä, onko tuote läpäissyt törmäystestin tai DIN-normin mukaisen tarkastuksen (DIN75410-2).

Uusimmissa autoissa voidaan eläin kiinnittää käyttäen isofix-kiinnityspisteitä. ADAC:n mukaan turvallisin koiran kuljetustapa on kuljetuslaatikko, joka on sijoitettu oikein ajoneuvoon. Jos käytetään valjaita ja vöitä, on tärkeää, että ne kiinnitetään tiukasti auton turvavyölukkoon tai isofix-kiinnikkeisiin, mikäli autossa on sellaiset.

 

Raskaan liikenteen rajoitukset

Ajokiellosta on vapautettu maito- ja meijeritarvikkeita sekä tuoreita vihanneksia, kalaa tai lihaa kuljettavat autot sekä TV-, näyttely- ja elokuvauskaluston ajoneuvot. Saksan osavaltioiden liikenneministereiden konferenssi (VMK) tehnyt päätöksen, jonka mukaan sunnuntai- ja juhlapyhäajokieltoa ei tule soveltaa seuraaviin ajoneuvoihin tai ajoneuvoyhdistelmiin:

- Näyttelyajoneuvot, myös sellaiset, joihin on kiinnitetty perävaunu, mikäli rahtina kuljetetut esineet kuuluvat ajoneuvojen varastoluetteloihin

- Omalla moottorilla varustetut työkoneet

- Pelastus-, hinaus- ja tiepalveluajoneuvojen hälytysajot

- Matkailuvaunut tai muut perävaunut, joita vedetään urheilu- tai vapaa-ajan tarkoituksia varten kuorma-autolla (tai tavaran kuljetukseen tarkoitetulla autolla), jonka suurin sallittu kokonaismassa on alle 3,5 tonnia.

Rangaistus sunnuntaiajokiellon noudattamatta jättämisestä on 120 euroa. Jos kieltoa rikkoo esim. työnantajan määräyksestä, sakko on 570 euroa.

Jos ulkomaalainen tarvitsee poikkeuslupaa (Ausnahmegenehmigung), sitä on anottava kyseisen osavaltion tieliikenneviranomaiselta (Strassenverkehrsbehörde). Poikkeuslupaa varten pitää täyttää kirjallinen hakemus, joka pitää perustella hyvin. Hakijan pitää osoittaa ajon välttämättömyys juuri ajokiellon aikana. Poikkeusluvan hinnat ovat 10,20–767 euron välillä sen mukaan vaihdellen, millaisesta ajoneuvosta ja miten pitkästä ajomatkasta on kyse.

Poikkeuslupahakemuksen käsittelyaika on vähintään yksi viikko.

Kaikkien yli 3,5 tonnia painavien tavarankuljetusajoneuvojen sekä kuljettaja mukaan lukien yli 9:ä henkilöä kuljettavien ajoneuvojen tulee noudattaa EU:n lepoaikamääräyksiä. Tällaisten ajoneuvojen kuljettajilla tulee olla rekisteröidyt tiedot ajo- sekä lepoajoista. Sääntö koskee myös ulkomaisia ajoneuvoja.

 

Ruuhkautuvat ajankohdat ja tiet

Ruuhkautuvat tiet

Tietyökohteista ja töiden kestosta löytää tietoa Saksan tieliikenneviraston alaisuudessa toimivan MDM-mobiliteettiportaalin (= liikennetietojen markkinapaikka) verkkosivuilta osoitteesta http://service.mdm-portal.de/mdm-portal-application/_recherche.do;jsessi....
Filter-kohdasta pitää valita Datenart-otsikon liukuvalikosta ”Verkehrsinformationen”

Kartalla olevia sinisiä linkkisymboleita klikkaamalla saa esiin lyhyen tekstin, esimerkiksi Hampurin kohdalla tulee teksti. ”Arbeitsstellen längerer Dauer auf BAB in Hamburg”, mikä tarkoittaa suomeksi: ”Hampurin kohdalla olevien autobaanojen pitempikestoiset tietyöt”. Tämä teksti on samalla linkki eteenpäin. Tämän linkin valittuaan käyttäjä saa esiin uuden sivun, jolla on taas eteenpäin johtava linkki: Baustelleninformationssystem des Bundes und der Länder (https://www.bast.de/BASt_2017/DE/Fahrzeugtechnik/Fachthemen/Baustellenin... ) Tällä sivulla esillä olevalta Saksan kartalta voi suurentaa haluamansa alueen ja poimia sieltä halutun tietyökohteen. Selityksenä saa kartan oikealle puolelle tiedon, minkä liittymien välillä töitä tehdään sekä kuinka kauan kyseisen kohteen tietyöt kestävät. Sana ”Vollsperrung” tarkoittaa, että tie on täysin suljettu liikenteeltä.

 

Ympäristövyöhykkeet

 

1. Ajorajoitukset pienhiukkaspäästöjen vähentämiseksi

Saksassa on voimassa pienhiukkaspäästöjä koskeva asetus. EU-määräysten mukaan pienhiukkaspäästöt (PM2,5) saavat ylittää 25 mikrogrammaa ilmakuutiota kohti, ja PM10-hiukkaset 50 µg/m³ korkeintaan 35 päivän aikana vuodessa. Saksan päästömerkintäasetuksen mukaan autoihin on hankittava tarra (Umweltplakette tai Feinstaubplakette), josta näkyy ajoneuvon päästöluokka. Tarran virallinen hinta on viisi euroa, mutta monet myyntiluvan saaneet tarrakauppiaat käyttävät omaa hinnoitteluaan.

Lyhyt yhteenveto tarrojen saantiehdoista:

Vuonna 1993 tai sen jälkeen ensirekisteröidyt bensiinikäyttöiset autot saavat vihreän tarran.
Vuosina 1997 – 2000 ensirekisteröidyt dieselkäyttöiset autot saavat punaisen tarran.
Vuosina 2001 – 2005 ensirekisteröidyt dieselkäyttöiset autot saavat keltaisen tarran.
Vuonna 2006 tai sen jälkeen ensirekisteröidyt dieselkäyttöiset autot saavat vihreän tarran.
Vanhemmatkin dieselautot voivat saada ”paremman” tarran, mikäli autoon on asennettu hiukkassuodatin.

 

Ympäristövyöhykkeen alkaminen viitoitetaan ajokiellon liikennemerkillä. Jos auto on niin vanha, ettei se saa lainkaan tarraa, sillä on ajokielto tietyille kaduille, jotka ovat kaupunkien itsensä määrittelemiä ympäristönsuojeluvyöhykkeitä (Umwelt Zone). Kaupungit merkitsevät liikennemerkin lisäkilvellä, minkä päästöluokan autot saavat ajaa ympäristövyöhykkeille. Määräykset ovat tiukentuneet vuosi vuodelta. Ympäristövyöhykkeille saa nykyään ajaa vain autolla, jossa on vihreä tarra. Ainoastaan Neu-Ulmissa kelpaa vielä keltainen tarra. Punainen tarra ei kelpaa enää missään. Verkossa on kaupungeittain laadittu taulukko, josta tarravaatimukset käyvät ilmi: http://gis.uba.de/website/umweltzonen/umweltzonen.php    

 

Ajokielto ei koske moottoripyöriä, yli 30-vuotiaita museorekisterissä olevia autoja eikä ajoneuvoja, joita ajaa vaikeasti vammainen tai joissa kuljetetaan vaikeasti vammaista.

 

Saksassa on vuonna 2018 yhteensä 58 ympäristövyöhykettä. Lisätietoa siitä, mitkä kaupungit noudattavat asetusta sekä karttoja kaupunkien ympäristövyöhykkeistä verkossa: https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftschadstoffe/feinstaub/umw...  (myös englanniksi).

Saksan ympäristöministeriön verkkosivuilla on aiheesta yleistietoa myös suomeksi: https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Luft/Umweltplakette/...

Kun ajoneuvo on rekisteröity Suomessa, ei EU:n päästödirektiivin mukainen päästöluokka välttämättä ilmene rekisteröintitodistuksesta, koska päästöluokka näkyy vain, jos se on Euro 5 tai uudempi. Siksi monien Suomessa rekisteröityjen ajoneuvojen päästöluokka määräytyy auton ensirekisteröintiajankohdan mukaan.

Jos aikoo ajaa ympäristövyöhykkeille Saksassa, pitää suomalaisenkin autoilijan ostaa autonsa päästöluokan mukainen tarra.

 

Tarran osto Saksassa:

Tarran voi ostaa jostain Saksan rekisteröintitoimistosta tai katsastustoimipaikoilta (esim. TÜV, Dekra). Saksan rekisteröintitoimistoja voi hakea internetissä esimerkiksi osoitteesta:  http://www.strassenverkehrsamt.de/kfz-zulassungsstelle . Sivun puolivälissä on kohta, johon voi syöttää haluamansa kaupungin nimen.

Kölnissa tarran voi ostaa kahdelta huoltoasemilta myös viikonloppuisin.  Kölnin kaupungin internetsivuilla on yhteystiedot ja aukioloajat: (http://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/umwelt-tiere/luft-umweltzone/wo... ) / Feinstaubplakette auch am Wochenende.
 

Tarran osto etukäteen Suomessa:

Jos haluaa hankkia tarran etukäteen ennen matkaa, päästömerkin voi tilata Autoliitolta, hinta on jäsenelle 17,30 euroa ja ei-jäsenelle 22,70. Tarralla on vähintään kolmen viikon toimitusaika plus postipäivät. Verkossa on lisätietoa ja hakuohjeet: https://www.autoliitto.fi/matkailu/matkailun-asiapaperit/saksan-ymparist...

 

Päästömerkkitarralla ei ole aikaa koskevaa voimassaolorajoitusta. Mutta tarraa ei voi siirtää toiseen autoon, sillä siihen on merkitty auton rekisteritunnus.

Rangaistus ilman päästötarraa kielletyille vyöhykkeille ajamisesta tai alueilla pysäköimisestä on 80 euroa.

 

Siniset päästömerkit myös suunnitteilla

Saksan ympäristöministeriö on laatinut ympäristövyöhykesuunnitelman, joka koskee typen oksidien vähentämistä. Koska yli 80 saksalaiskaupungissa typen oksidien päästörajat ylittyvät, on ehdotettu, että tietyille kaupunkialueille saisi ajaa vain Euro6-päästönormin mukaisilla autoilla. Esitys on joutunut kovaan vastatuuleen ja on siksi pöydällä toistaiseksi.

Lisätietoa: https://www.umweltplakette.org/die-blaue-plakette/

 

2. Ajorajoitukset typen oksidien vähentämiseksi

 

Saksan korkein hallinto-oikeus teki helmikuussa 2018 ratkaisun, jonka mukaan saksalaiset kaupungit saavat kukin itsenäisesti päättää, kieltävätkö ne paljon päästöjä aiheuttavilta dieselautoilta ajamisen alueellaan. Typen oksidien päästöt eivät saa ylittää 40 mikrogrammaa ilmakuutiota kohti. Tosin EU:n komissio on ilmoittanut hyväksyvänsä Saksassa suunnitteilla olevan uuden lain*, jonka mukaan vähäinen raja-arvot ylittävä typen oksidien määrä (eli korkeintaan 50 µg/m³) sallittaisiin poikkeamana raja-arvoista.

Dieselajokiellot eivät toistaiseksi koske vielä missään Euro 6 -päästönormin mukaisia autoja. Kiellot eivät myöskään koske jälkiasennuksella korjattuja autoja (vaikka ne olisivat Euro 4 tai 5 -normien mukaisia), kunhan niiden typen oksidien päästöt ovat < 270 mg/km.

Hampuri otti ensimmäisenä kaupunkina ajokiellot käyttöön muutamalla kadulla 1.6.2018. Ajokiellot koskevat noin 600 metrin osuutta Max-Brauer-Alleella sekä noin 1,7 km:n osuutta Stresemannstraßella. Max-Brauer-Alleella kielto koskee sekä kuorma-autoja että dieselhenkilöautoja, jotka eivät täytä normin Euro 6 vaatimuksia. Stresemannstraßella kielto koskee vain kuorma-autoja. Ajorajoitukset eivät koske katujen varsilla asuvia, eikä asukkaiden vierailijoita, ambulansseja, jätehuollon autoja tai muita näille kaduille tavaraa toimittavia autoja. Valvontaa tehdään pistokokein. Rangaistusmaksu 25 – 75 €.

Tärkeimmä (suunnitellut) dieselajokiellot:

Aachen: 1.1.2019 (Sekä alue, että mitkä ajoneuvot kiellon piirissä ovat avoinna)

Berliini: viim. 30.6.2019 (Joitakin katuja, Euro-5-Diesel ja huonommat)

Bonn: 1.4.2019 (Muutama katu:Belderberg,Reuterstraße. Kiellon piirissä Euro-4-Diesel ja huonommat, Euro-2-Bensiini ja huonommat)

Bonn: 1.9.2019 (Euro-5-Diesel)

Essen: 1.7.2019 (Pienhiukkaspäästöjen ympäristövyöhyke, Euro-4-Diesel ja huonommat, Euro-2-Bensiini ja huonommat)

Essen: 1.9.2019 (Euro-5-Diesel)

Frankfurt am Main: 1.2.2019 (Pienhiukkaspäästöjen ympäristövyöhyke, Euro-4-Diesel ja huonommat, Euro-2-Bensiini ja huonommat)

Frankfurt am Main: 1.9.2019 (Euro-5-Diesel)

Gelsenkirchen: 1.7.2019 (Tietyt kadut: Kurt-Schumacher-Straße, Euro-5-Diesel ja huonommat, Euro-2-Bensiini ja huonommat)

Köln: 1.4.2019 (Pienhiukkaspäästöjen ympäristövyöhyke, Euro-4-Diesel ja huonommat, Euro-2-Bensiini ja huonommat)

Köln: 1.9.2019 (Euro-5-Diesel)

Mainz: viim. 1.9.2019 (jos NO2-raja-arvo ylittyy edelleen). (Sekä alue, että mitkä ajoneuvot kiellon piirissä ovat avoinna)

Stuttgart:1.1.2019 (Pienhiukkaspäästöjen ympäristövyöhyke, Euro-4-Diesel ja huonommat)

Stuttgart: viim. 1.9.2019 (Euro-5-Diesel)

 

Taulukon lähde:

https://www.autozeitung.de/grossstaedte-diesel-fahrverbot-131634.html#

Nordrhein-Westfalenin osavaltio veti ajokieltopäätöksen osavaltion ylimpään hallintotuomioistuimeen, minkä vuoksi ajokiellon toimeenpano ainakin viivästyy, jos ei poistu kokonaan. Köln on ottanut käyttöön uuden toimenpideohjelman ilman puhdistumiseksi: uusia vähäpäästöisiä busseja, uusia liikennevaloja, polkupyöräilyn edistämiskampanjan sekä läpiajokiellon kuorma-autoille. Hallinto-oikeuden päätöksen odotetaan tulevan elokuussa.

Sama koskee Bonnia – siis ajokieltoja pohditaan osavaltion ylimmässä hallintotuomioistuimessa.

Myös Frankfurtin kaupunki teki protestin ajokieltopäätöksestä. Käsittely on kesken, ei toistaiseksi ajokieltoja.

Darmstadtissa ajokieltojen lisäksi ilman puhdistumista edistetään noin 200 toimenpiteen ohjelmalla (sisältäen pyöräilyn ja julkisen liikenteen edistämistä). Mikäli NO2-päästöt eivät alene vuoden toisella puoliskolla alle 40 µg/m³, kiristetään toimenpidepakettia edelleen.

 

Maksulliset tiet

Henkilö- ja matkailuautot

Teiden käytöstä ei peritä maksua henkilö- tai matkailuautoilta. Saksassa laadittiin vuonna 2015 laki infrastruktuurimaksusta (Infrastrukturabgabe), joka olisi kohdistunut ulkomaisiin autoihin Saksan moottoriteillä. Saksalaisautoilijoille maksun osuus oli tarkoitus korvata vuotuisesta tieverosta. Itävalta haastoi Alankomaiden tukemana Saksan EU:n tuomioistuimeen loppuvuodesta 2017, ja tuomioistuin antoi päätöksensä 18.6.2019. Tuomion mukaan Saksan infrastruktuurimaksu on ulkomaiden kansalaisia syrjivä ja unionin oikeuden vastainen. Infrastruktuurimaksun periminen on täten pantu jäihin.

 

Polttoaineet ja muut käyttövoimat

Sähköautojen latausasemia on yli 16 000, joista noin 12 % on pikalatausasemia.