Ajoneuvotietosovelluksia | Autoliitto

eCall

Reaaliaikainen liikennetieto

Taloudellisen ajamisen tuki

Polttoainetehokas reitinvalinta

Rengaspaineen seurantajärjestelmä

Ekoajovalmennus

 

eCall

eCall on hätäpuhelu, joka käynnistyy joko automaattisesti ajoneuvossa olevien anturien aktivoiduttua tai manuaalisesti autossa olevien henkilöiden käynnistämänä; aktivoiduttuaan se ilmoittaa tapahtumasta ja sijainnista sopivimpaan hätäkeskukseen langattomien matkaviestinverkkojen kautta antaen määritellyt standardoidut vähimmäistiedot (MSD), jotka kertovat, että on tapahtunut jotain, mihin pelastuspalvelujen on reagoitava, ja avaa puheyhteyden ajoneuvossa olevien henkilöiden ja hätäkeskuksen välille.

Ylös

Reaaliaikainen liikennetieto

Liikennettä (ruuhkaa) ja sääoloja koskevat tiedot, joiden avulla kuljettaja voi valita tehokkaimman reitin tai valmistautua matkan varrella olevaan tilanteeseen. Liikenteen tilannetietojen ajankohtaisuus on tärkeä edellytys toiminnon uskottavuudelle. Tiedot välitetään autoon sijoitettuihin ja mobiililaitteisiin. Lyhytaikainen ennustaminen on näiden järjestelmien kannalta olennaista. Tieto voi olla yksilöllisesti räätälöityä.

Ylös

Taloudellisen ajamisen tuki

Taloudellisen ajamisen tuki auttaa ja rohkaisee kuljettajaa ekologiseen ajoon antamalla hänelle tietoa senhetkisestä polttoaineen kulutuksesta, energiatehokkuudesta ja sopivan vaihteen valinnasta ottaen huomioon moottoritehon ja voimansiirron hyötysuhteen, ajoneuvon nopeuden, kiihtyvyyden jne. Sen lisäksi, että ajoneuvon tietokone ilmoittaa kojelaudalla polttoaineen senhetkisen ja keskimääräisen kulutuksen, käytössä voi olla ekoajoilmaisin, joka kertoo, milloin ajoneuvoa käytetään niin, että polttoaineen kulutus suhteessa voimansiirtotehoon on tehokasta. Se ilmoittaa kuljettajalle myös, milloin vaihde on sopiva.

Ylös

Polttoainetehokas reitinvalinta

Polttoainetehokas reitinvalinta on navigointijärjestelmä, jossa ihanteellinen reitinvalinta perustuu polttoaineen tai energian pienimpään kokonaiskulutukseen eikä perinteiseen lyhimpään ajoaikaan ja -matkaan. Järjestelmän odotetaan ottavan huomioon ennakoidut tiedot, esim. matkan pituuden ja nopeusrajoitukset. Myös tien kallistukset ja mutkat voidaan ottaa huomioon, jos sellaiset tiedot ovat saatavilla. Polttoainetehokkaan reitinvalinnan edistynein tyyppi ottaisi huomioon anturiajoneuvoista tai muista lähteistä saatavat reaaliaikaiset tiedot ruuhkista ja liikennehäiriöistä.

Ylös

Rengaspaineen seurantajärjestelmä

Rengaspaineen seurantajärjestelmä varoittaa kuljettajaa, kun paine ajoneuvon renkaissa on suositettua alempi. Se on yleensä elektroninen järjestelmä, joka on suunniteltu seuraamaan ajoneuvojen rengaspaineita. Nämä järjestelmät antavat ajoneuvon kuljettajalle reaaliaikaista tietoa rengaspaineesta – joko mittarilla, kuvakkein tai yksinkertaisella alhaisen paineen varoitusvalolla. Useimmissa paineanturiin perustuvissa järjestelmissä on kaksi varoitustasoa. Ensimmäisellä ilmoitetaan kuljettajalle, että renkaan paine on hiukan liian alhainen ja sitä pitäisi lisätä seuraavan tilaisuuden tullen. Toinen varoitus on tärkeämpi – se tarkoittaa, että renkaan paine on vaarallisen alhainen. Järjestelmästä käytetään nimityksiä rengaspaineen seurantajärjestelmä, rengaspaineen ilmaisin ja rengaspaineen ilmaisinjärjestelmä.

Ylös

Ekoajovalmennus

Ekoajovalmennus hyödyntää ennakkotietoja mahdollistaakseen optimaalisen ennakkosuunnittelun. Parannetuista karttatiedoista saatuihin ennakkotietoihin pitäisi sisältyä tiedot tien kallistuksista, mutkista, nopeusrajoituksista, pakollisista pysähtymisistä jne. Toisin kuin taloudellisen ajamisen tuessa, järjestelmään sisältyy yleensä ainakin joitakin seuraavista ominaisuuksista: suositus ihanteellisista nopeuksista, varsinkin koskien hidastamista ja tarpeettomien pysähdysten välttämistä jne. Kuljettajaa voidaan esim. neuvoa hidastamaan nopeuteen x km/h x metriä ennen risteystä, jota kuljettaja ei vielä näe, mutta jossa on pysähdyttävä.

Ylös