Plus-medlemskap

Plus-medlemskapet är den enda resefortsättningstjänsten, där tjänsterna riktas mot dig i stället för ditt fordon. Detta gör det lätt och bekymmerfritt att röra sig, då du vid byte från ett fordon till ett annat inte behöver fundera över vilka tjänster du har till förfogande och vem som står för kostnaderna om resan avbryts. Du kan till exempel på morgonen åka med egen bil, på dagen njuta av motorcyklingens frihet och på kvällen uträtta butiksärenden i kompisens skjuts. I alla fall är Plus-medlemskapets tjänster till förfogande för dig och dina medresenärer som åker med samma fordon. Utöver Finland, fungerar tjänsten nästan överallt i Europa.

Plus-medlemskapets tjänster är till ditt förfogande via ett telefonsamtal 24 timmar om dygnet.

Plus-medlemskapets tjänster då resan avbryts

  • telefonservice och rådgivning
  • ordnande av tjänster
  • vägservice
  • bogsering
  • leverans av bränsle
  • däckbyte
  • tillfällig bil
  • annan ersättande transport
  • logi
  • bilens avhämtning från verkstaden

Vårt främsta mål är alltid, att din resa fortsätter med eget fordon med hjälp av vägservice. På den högklassiga servicens grund ligger Automobilförbundets 50 års erfarenhet av vägservice. I alla situationer tar vi hand om att du och dina medresenärer når resemålet samt ordnar vid behov att bilen tas till en behörig reparationsverkstad.

Plus-medlemskapet är personligt

Plus-medlemskapet är personligt. Du kan till exempel på morgonen åka till jobbet med egen bil, på eftermiddagen åka på lunch med arbetskompisens skjuts med hans firmabil och på kvällen släppa loss med motorcykel. För veckoslutet kan du åka bort med bekanta i deras husbil. Plus-medlemskapets tjänster är automatiskt till ditt och dina medresenärers förfogande i varje fall. Det räcker, att du är med i fordonet som hjälps.

Du kan åka med nästan vilket fordon som helst

Fordonet du använder kan vara person-, paket-, husbil eller motorcykel. Dessutom är tjänsterna till ditt förfogande, om släpvagnen som är bunden till något av de ovan nämnda fordonen får ett fel som hindrar fortsättandet av resan. Du behöver inte vara fordonets ägare, men fordonet skall vara registrerat för privat bruk, vara högst 15 år gammalt (utomlands) samt totalvikten får vara högst 4000 kg. Fordonets ålder och vikt kan kontrolleras i hjälpsituationen. Tjänsterna är också till ditt förfogande, då du rör dig med en museiregistrerad bil eller motorcykel i Finland.

Plus-medlemskapets tjänster ordnas med ett enda telefonsamtal

Plus–medlemskortet innehåller Plus-servicecentralens telefonnummer. Numret fungerar i Finland och utomlands och det har jour 24 timmar om dygnet. Alla tjänster som behövs då resan avbryts ordnas från detta nummer.

Automobilförbundet står för hjälpkostnaderna

Automobilförbundet står för hjälpkostnaderna som ingår i Plus-medlemskapet, då tjänsterna är ordnade via Plus-servicecentralen. Automobilförbundet tar dessutom hand om resefortsättningskostnaderna som gäller personer resande med samma bil som medlemmen.

Plus-medlemskapet är i kraft i nästan hela Europa

Plus-medlemskapets resefortsättningstjänster gäller allt som allt i över 40 Europeiska länder. Medlemskapet är i kraft ett år i sänder.

Plus-medlemskapet är förmånligt

Plus-medlemskapets medlemsavgift är 125 € per år.

Plus-medlemskap för familjemedlemmar

Då du är Plus-medlem, kan familjemedlemmar som bor i samma hushåll använda sig av ditt Plus-medlemskap då du inte reser med genom att betala familjemedlemsavgiften på 39 € per år per person.

Bli Plus-medlem via vidstående länkar eller genom att ringa (09) 7258 4400.

Giltighetsområde

Finland, Andorra, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Frankrike, Gibraltar, Grekland, Irland, Island, Italien (också San Marino och Vatikanstaten), Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal (också Madeira och Azorerna), Rumänien, Ryska, Schweiz (också Liechtenstein), Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien (också Kanarieöarna), Stor-Britannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet (Europeiska och Asiatiska sidan), Tyskland, Ungern och Österrike.