Vägservice

Vad är vägservice?

Automobilförbundet upprätthåller vägservice i Finland. Förbundets föregångare, Suomen Autoklubi (AK), satte i gång Finlands vägservice under Olympiaden 1952 med hjälp av två motorcyklar.
Autoliiton tiepalvelu - hinausauto auttaa tien päällä

Vad gör vägservicen?

Vägservice kan kallas första hjälp för en bil som blivit på vägen. Hjälpen kan innehålla hittande av felet och reparation av små fel. Idén är, att man skall kunna fortsätta färden tryggt. På grund av de speciella förhållandena kan man dock inte alltid garantera, att reparationen lyckas eller är möjlig. I dessa fall hjälper vägservicen ändå till med att få resan att fortsätta.

Vägservicen idag

Idag är Automobilförbundets vägservice en omfattande helhet, som tar hand om vägservicen och alla andra servicer som behövs på väget 24 timmar om dygnet med hjälp av samarbetspartners och professionell vägservice. Frivilliga vägservicemän är en del av denna helhet och de hjälper till huvudsakligen på veckoslut och helgdagar, samt enligt möjlighet på vardagar.

Vägservicens alarmcentral hjälper 24 timmar om dygnet i hela Finland på nummern 0200-8080 (1,95 €/min + lsa). Den som ringer ges alltid personlig service. På basen av problemet, läget och annan information sökes vägservice eller annan hjälp. Centralen hjälper också till med andra problem och samtalet kan kopplas vidare t.ex. till bärgningsfirma, bilverkstad, låssmed, däckfirma, biluthyrning, övernattningsställe, taxi eller försäkringsbolag. Information om väder, vägarbeten, färjor, bensinstationer, butiker och matställen finns också tillgänglig.

Vad kostar hjälpen?

Allmän vägservice

I samband med patrullerande är given snabbhjälp och hjälp vid trafiksäkerhet och trafikolyckor oftast gratis.

Beställd vägservice kostar och det är bäst att komma överens om priset på förhand. Typiskt pris för hjälp på närområden är ungefär mellan 70-75 €. Reservdelar, material och levererad bensin kostar skilt.

Professionell vägservice

Samarbetspartners och professionell vägservice fungerar som företag, vilket betyder, att priserna skiljer sig från allmän vägservicens priser som baserar sig på ersättning av kostnaderna. Det lönar sig att komma överens om priset på förhand.

Automobilförbundets medlemmar hjälps i första hand, och för dem är hjälpen oftast billigare. På förhand skaffad Plus-medlemskap garanterar att vägen fortsätter för priset av endast 125 € om året.

Plus-medlemskap

Plus-medlemskapet är Automobilförbundets mest heltäckande medlemskap. När din bil- eller motorcykelfärd mitt i allt avbryts, ordnar Automobilförbundet hjälp, tar hand om att du kommer fram till ditt resemål och står för hjälp- och resefortsättningsservicekostnaderna som hör till medlemskapet.

Klicka här om du vill läsa mer om Plus-medlemskapet.

Viktiga telefonnumren

Allmänna nödnumret 112 (brandkår och ambulans)
Polis 112
Trafikantlinjen 0200 2100 (24 h)

Automobilförbundets allmänna vägservice
Vägservicens alarmcentral hjälper 24 timmar / dygn på numret 0200 8080 (1,95 €/min + lsa). Den ordnade servicen kostar skilt.

Medlemmarnas egna vägservicenummer
Vägservicens alarmcentral för medlemmar hjälper 24 timmar / dygn. Medlemmar får samma hjälp som övriga för lsa-pris. Numret hittar du på ditt medlemskort. Kolla färdigt ditt medlemsnummer då du ringer. Den ordnade servicen kostar skilt.