Medlemskap

Vad erbjuder Automobilförbundet sina medlemmar?

Automobilförbundet erbjuder sina medlemmar många förmåner för medlemsavgiften, 73 €. Nedan är en kort beskrivning av medlemsförmånerna. För mera information, tag kontakt med Automobilförbundet.

Jäsenkortit kädessä

Bättre konsumentskydd

Automobilförbundet är med i den officiella konsumentklagonämndens reparationsavdelning och i Trafikförsäkringsföreningens ersättningsnämnd för trafikskadeärenden (LIIKO), för att övervaka privatbilisters intressen. Förbundet är också med i Bilbranschens Konsumentdelegation (AUNE), konsumenternas och den kommersiella bilbranschens samorgan, som under sin verksamhetsperiod har åstadkommit märkbara resultat.

Bilisternas fortutbildning

Förbundet anser att det är viktigt att fortutbilda bilister, för att göra trafiken säkrare och mera ekonomisk. Förbundet ordnar olika kurser där bilisterna har möjlighet att bekanta sig med ekonomisk körning, mörkerkörning samt körnig på hala vägar. I förbundets kursverksamhet ingår även kurser i första hjälp samt kurser menade speciellt för kvinnor.

Juridisk service

Automobilförbundet har 40 juridiska rådgivare som ger medlemmar gratis trafikjuridisk rådgivning och representerar dem för ett sänkt pris.

Teknisk service

Förbundet har tekniska ombudsmän. De står lokalt till tjänst då en medlem behöver teknisk experthjälp vid bilinköp, -försäljning och -service samt vid tvister om reparations- serviceräkningar etc.

Vägservice

Alla bilister som råkar i svårigheter på landsvägen får hjälp av de cirka 200 enheterna i Automobilförbundets vägservice. Vägservicemännen patrullerar under veckoslut och helgdagar.

Plus-medlemskap

Mot en avgift på 125 €, är det möjligt att ansluta sig till Plus-medlem, som garanterar hjälp 24 timmar om dygnet. Räddningsskydd gäller i Finland och i många andra europeiska länder. Plus-medlemskapets giltihetsområde kan du se här.

Tidningen Moottori

Automobilförbundets medlemstidning MOOTTORI kommer ut 9 gånger om året. Den mångsidiga tidningen behandlar bilar, trafik, trafikpolitik, turism, motorsport, AF-förmåner etc.

Svensk resumé

Andra publikationer

Medlemmarna får AF-publikationer (bl.a. körjournaler, kilometerkostnadskalkyler, Autoillen Euroopassa) till förmånligt medlemspris.

Kartor och guideböcker

Automobilförbundet har ett stort urval kartor, atlas och olika guideböcker. Medlemmar får 15-40 % rabatt.

AF-Shop

Förutom olika publikationer och kartor säljer AL-Palvelut andra saker som bilister kan tänkas behöva. Medlemmarna handlar för reducerade priser. Man kan även handla via internet (webbutik är på finska).

Rabatt på bensin

Med medlemskortet får man rabatt på bensin Neste-stationer.

Båtresor

Medlemmarna får rabatt på båtresor, om reservationen och betalningen sker via Automobilförbundet.

  • Tallink-Silja ger 5 % rabatt på det slutliga biljettpriset
  • Finnlines ger 5 % rabatt på biljettpriset (innehåller inte måltidspriser)
  • Viking Line har olika specialerbjudanden, bl.a. bil- och kryssningspaket
  • Eckerö Line ger 10–20 % rabatt på passagerare-, bil- och kabin priser

Utvecklande fritidsverksamhet

Automobilförbundets medlemmar håller på med bilsport i olika delar av landet antingen som tävlingsdeltagare eller funktionärer i rally, bilorientering, ban- och isbanelopp, karting- och mikrobiltävlingar etc. Inom avdelningarna kan medlemmarna delta i olika utfärder, klubbverksamhet eller trafiklopp som utvecklar körskicklighet. Tävlingar i körskicklighet arrangeras t.o.m. på FM-nivå.

Ett kontaktnät av internationella förbund

Automobilförbundet är medlem i det internationella förbundet för privatbilism FIA (Fédération Internationale de l’Automobile). Medlemskapet medför nyttig information om förhållanden i andra länder.

Automobilförbundets reseavdelning är landets enda byrå som ägnar sig enbart åt bilturism. Reseavdelningen ger Automobilförbundets medlemmar information gällande internationella bestämmelser och nödvändiga dokument samt kartor, broschyrer etc.

Företagsmedlemmar

Automobilförbundet har ca 2000 företagsmedlemmar, vilka har möjlighet att erbjuda AF:s medlemmar olika förmåner. Företagets vd är personmedlem i AF och de anställda i företaget kan använda många av förbundets förmåner.