Vad är ett internationellt körkort?

Internationellt körkort (på engelska IDP = International Driving Permit) är en officiell översättning av det nationella körkortet till olika världsspråk. Ett internationellt körkort ersätter inte ett nationellt körkort, utan ett nationellt körkort måste också medföras i destinationslandet.

I Finland har statsrådet gett rättigheten att utställa internationella körkort till Automobilförbundet.

Innan ett internationellt körkort utfärdas kontrollerar Autoliitto giltigheten av det finska körkortet från det centrala registret över körkort på Transport- och kommunikationsverket Traficom. När det gäller nationella licenser som utfärdats i EU / EES-länder ska lämplig registermyndighet kontaktas.

Det finns två olika varianter av det internationella körkortet i Finland. Båda preciseras i FNs internationella vägtrafikskonventioner, den enda enligt 1949 års FN-konvention (kallas Geneve-konventionen) och den andra enligt 1968 års konvention (kallas Wien-konventionen). 1949 års modell gäller i ett år från och med utfärdandedatum. 1968 års modell gäller i upp till 3 år från utfärdandedatum.

Det nationella körkortet måste alltid också finnas med och visas upp tillsammans med det internationella körkortet.

Bestämmelserna i Wien-konventionen och EU:s körkortdirektiv samt finska körkortlagen innebär att bostadsorten är av avgörande betydelse vid utfärdande av körkort. Principen är att körkort, även internationella körkort, ska sökas i det land där personen har sin permanenta vistelseort. I Finland kan du därför få ett internationellt körkort om

• du ​​är 18 år eller äldre

• du ​​har ett giltigt körkort utfärdat i Finland eller i ett annat EU- eller EES-land

• du ​​är permanent bosatt i Finland eller

• du ​​har ett finskt körkort och är permanent bosatt i ett land utanför EU eller EES.

Huruvida alla EU-länder har ändrat sin körkortlagstiftning i enlighet med detta krav är inte känt av Autoliitto, men finländska körkortinnehavare som bor permanent i Sverige har problem, eftersom det i Sverige bara är möjligt att få ett internationellt körkort mot ett svenskt körkort.

 

Var behövs det internationella körkortet?

Automobilförbundet har indelat länder i en tabell alfabetiskt. Tabellen informerar, om det internationella körkortet är obligatoriskt, eller om det finns en rekommendation att ta internationellt körkort utöver det finska körkortet.

Det är sökandes ansvar att kolla, vilken modell som accepteras framme.

Länderinformationer finns i tabellen här.

Det är möjligt, att det finns begränsningar gällande  giltigheten av internationellt körkort – särskilt i sådana situationer, när man reser utomlands med ett annat ändamål än en vanlig turistresa. Om avsikten är att flytta till ett annat land, måste man ta kontakt med lokala myndigheter och kontrollera hos dem, vilket körkort som duger för att köra bil i det framtida hemlandet.

Informationskällan är FIA. Automobilförbundet ansvarar inte för informationen och ändringar är möjliga.

 

Priset

1949 års modell internationellt körkort kostar 35€.

1968 års modell internationellt körkort kostar 45€.

Expressavgift, tre vardagarna: 28€

Porto eller leveranskostnader, när körkortet skickas med post eller med en annan leverantör.

Hur skaffar man internationellt körkort?

 • Med mobil-app

Du kan betala och beställa ett internationellt körkort, om du har ett finskt körkort och din permanenta vistelseort är Finland.
Appen kan laddas ner gratis från både App Store och Google Play Store. Applikationen fungerar på Android- och iOS-plattformar.

 

 • Checka i applikationen för att se vilket kort dina destinationsländer accepterar
 • Ta ett foto i appen enligt följande instruktioner, det internationella körkortet görs endast från ett korrekt foto

• Direkt framifrån

• Använd ett foto som tagits av en annan person, INTE selfies

• Ett färgfoto som tagits inom 6 månader

• Ta bort glasögonen för fotot

• Använd en vit bakgrund

• Jämn belysning

 • Betala i appen
 • Det internationella körkortet skickas till den adress som du meddelade i appen

 

 • Med post; ansökan och bilagorna kommer att skickas till Automobilförbundet, Hämeentie i Helsingfors.

 

1. Kolla här vilken typ av internationellt körkort dina destinationsländer accepterar.

2.  Nödvändiga dokument:

 • foto = passfoto; tryckt på fotopapper (ett stycke) upp till 12 månader gammalt. Vi accepterar inte andra bilder. Inga elektroniska bilder.
 • en kopia av båda sidorna av ett giltigt körkort
 • Ansokan om internationellt körkort

3. Betala i AL-kauppa (AL-butiken). Alternativt kan det utfärdade internationella körkortet också skickas per postförskott till en adress i Finland.

4. Skicka ett passfoto, en kopia av ditt körkort och en ifylld ansökan om internationellt körkort till Automobilförbundet.

5. IDP kommer att skickas till den adress du angav.

(Om du vill att det internationella körkortet ska skickas till en annan adress än din lokala adress, ange leveransadressen i avsnittet ”Namn och leveransadress om annorlunda” i ansökan.)

Varken Autoliitto eller Finlands post ansvarar för korrekt leverans av brev som skickas som vanliga brev.

Vi rekommenderar att du antingen väljer expressleverans eller postförskott.

Automobilförbundet

Tavastvägen 105 A

00550 Helsingfors

Tel. (09) 7258 4400 eller (09) 7258 4458

 • Genom personligt besök på Automobilförbundets kontor på Hämeentie i Helsingfors

En annan person kan leverera ansökan med bilagor och hämta IDP åt dig. En fullmakt är inte nödvändig att lämna in en ansökan och hämta den utfärdade IDP.

 

 • Genom besök av Autoliittos servicepunkt på Åland

 • Om du har ett körkort utfärdat på Åland, undantagsvis personer med åländska körkort skickar ansökan och betalar kort direkt till Mariehamn:
 • Axtours.ax AbStoragatan 14AX-22100 Mariehamn ÅlandTelefon: +358 18 51213E-post: info@axtours.ax
 • Obs. Vid köp via resebyrå tillkommer hanteringskostnader.

 

Behandlingstid

Den vanliga behandlingstiden är 10 arbetsdagar från dagen för mottagande av ansökan och nödvändiga bilagor plus eventuella portodatum.

Expressavgift 28 €. Behandlingstid upp till 3 arbetsdagar från mottagande av ansökan och nödvändiga bilagor.

NOTERA. Det kan ta upp till 1-2 veckor innan brev skickas som vanliga brev. Vi rekommenderar att du skickar ansökan och bilagorna via expressbrev.

Kortet är giltigt från utfärdandedatumet. Kortet kan inte dateras senare.