Internationellt körkort | Autoliitto

You are here

Internationellt körkort

Vad är ett internationellt körkort?

Internationellt körkort (på engelska IDP = International Driving Permit) är en översättning av det nationella körkortet till olika världsspråk.

Det internationella körkortets innehåll och utseende av bestäms av internationella vägtrafikskonventioner. I Finland har statsrådet gett rättigheten att utställa internationella körkort till Automobilförbundet. Från början av året 2016 polisen stämplar inte längre internationella körkort. Nuförtiden Trafiksäkerhetsverket (TraFi) är ansvarig för att kontrollera persons rättighet att köra.

Det finns två olika varianter av det internationella körkortet i Finland. Båda precisieras i FNs internationella vägtrafikskonventioner, den enda enligt 1949 års FN-konvention (kallas Geneve-konventionen) och den andra enligt 1968 års konvention (kallas Wien-konventionen).

1949 års modell gäller i ett år från och med utfärdandedatum. 1968 års modell gäller i upp till 3 år från utfärdandedatum. Varje stat har preciserat i sin lagstiftning, vilket körkort som accepteras i landet. Det är möjligt, att det finns begränsningar gällande  giltigheten av internationellt körkort - särskilt i sådana situationer, när man reser utomlands med ett annat ändamål än en vanlig turistresa. Om avsikten är att flytta till ett annat land, måste man ta kontakt med lokala myndigheter och kontrollera hos dem, vilket körkort som duger för att köra bil i det framtida hemlandet.

Det nationella körkortet måste alltid också finnas med och visas upp tillsammans med det internationella körkortet.

Var behövs det internationella körkortet?

Automobilförbundet har indelat länder i en tabell alfabetiskt. Tabellen informerar, om det internationella körkortet är obligatoriskt, eller om det finns en rekommendation att ta internationellt körkort utöver det finska körkortet.

Det är sökandes ansvar att kolla vilket modell som accepteras framme.

Länderinformationer finns i tabellen här.

Hur skaffar man internationellt körkort?

När du beställer internationellt körkort hos Automobilförbundet/Autoliitto, måste du ta med ett passfoto, visa ditt gällande finska körkort och fylla i ansökningsblanketten som du kan ladda ner här.

Om du ansöker internationellt körkort per postbeställning, måste du bifoga en fotokopia av ditt finska körkort, både fram- och baksida. Därtill måste du skicka ett passfoto och ansökningsblanketten, som du kan ladda ner här.

Internationellt körkort kan betalas över internet, eller det kan skickas mot postförskott till en önskad adress i Finland. Gå över till e-handel här.

Ytterligare informationer per telefon:
Tel. (09) 7258 4400 eller (09) 7258 4458

Leveranstid

Automobilförbundets huvudkontor har 10 vardagar leverenstid för internationellt körkort, eftersom TraFi måste besegla att körtillstånd är giltig innan kortet utlämnas till kunden. Postbeställningar tar normalt en vecka att expediera.

Det internationellt körkortets giltighet börjar inom 10 vardagar efter ansökningen har kommit fram till Automobilförbundet. Under helgdagarna kan leveranstiden vara också längre.

Priset

  • 1949 års modell internationellt körkort kostar 32€. Priset inkluderar Trafis beläggsavgift 3€
  • 1968 års modell internationellt körkort kostar 42€. Priset inkluderar Trafis beläggsavgift 3€
  • Expressavgift, tre vardagarna: 23€
  • Porto eller leveranskostnader, när körkortet skickas med post eller med en annan leverantör

Avgifterna ska betalas när ansökan lämnas in.

Var kan man ansöka om internationellt körkort?

I Helsingfors:
Automobilförbundet
Tavastvägen 105 A
00550 Helsingfors

Tel. (09) 7258 4400 eller (09) 7258 4458

Undantagsvis personer med åländska körkort skickar ansökan och betalar korten direkt till Mariehamn:

Axtours.ax Ab
Storagatan 14
AX-22100 Mariehamn Åland

Telefon: +358 18 51213
E-post: info@axtours.ax  

Om du bor utomlands, kan du skicka ansökan till Automobilförbundets byrå i Helsingfors.

Automobilförbundet har närservice på olika håll i Finland. Titta via den här länken, var närmaste servicepunkt ligger (kolumn "KV-ajokortti"). Annars kan du också skicka ansökan till Automobilförbundet i Helsingfors.

Beställer du internationellt körkort per post eller per någon annan leverantör, måste du betala samtliga leveranskostnader. Automobilförbundet eller den finska Posten tar inte ansvar för brev, som har blivit skickade som vanliga brev. Brevtransporten följs inte upp och därför kan den vanligen inte verifieras i efterhand. Kunden får inget kvitto eller en försändelsekod. För att erhålla ett bättre skydd rekommenderar vi att man använder försändelser med uppföljning, t.ex. rekommenderat brev, assurerad försändelse eller ge uppdrag till privata kurirfirmor som DHL. Kunden ska betala kostnader för leverans, t.ex. priset för rekommenderat brev eller assurerad försändelse.

PDF icon Ansökan om internationellt körkort