Auto on arkeni mahdollistaja -vetoomuksen tietosuojaseloste | Autoliitto

Olet täällä

Auto on arkeni mahdollistaja -vetoomuksen tietosuojaseloste

Autoliitto ry (jäljempänä myös ”Autoliitto”, ”me” tai ”meidän”) järjestää 100-vuotisjuhlavuotenaan kampanjan, jonka yhteydessä kerätään nimiä liikenneministeriöön toimitettavaa Autoni on arkeni mahdollistaja -vetoomusta (jäljempänä myös ”vetoomus”) varten. Vetoomuksen tarkoituksena on toteuttaa Autoliiton edunvalvontatyötä autoilun puolestapuhujana, jotta autoilu Suomessa on nyt ja tulevaisuudessa mahdollista, järkevää ja kustannuksiltaan kohtuullista. Tämä tietosuojaseloste koskee sinua, jos olet osallistunut autoilun puolesta puhumiseen antamalla nimesi Autoni on arkeni mahdollistaja -vetoomukseen, osallistunut arvontaan tai tilannut samassa yhteydessä Autoliiton uutiskirjeen.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

 

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Autoliitto ry
0201009-3
Hämeentie 105 A, 00550 Helsinki

 

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Marko Haaranen
Tietosuojavastaava
tietosuojavastaava(at)autoliitto.fi

 

2. Milloin ja mitä tietoja keräämme

Vetoomusta varten tarvitsemme sinulta seuraavat henkilötiedot:

etu- ja sukunimi

Lisäksi voit halutessasi osallistua Autoliiton juhlavuoden kunniaksi järjestettävään arvontaan ja/tai tilata uutiskirjeemme. Arvontaa ja uutiskirjeen tilaamista varten tarvitsemme sinulta seuraavat henkilötiedot:

sähköpostiosoite

Edellä mainitut henkilötiedot keräämme sinulta verkkosivujemme kautta.

 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusteet  

Seuraavassa taulukossa kerromme, mikä on keräämiemme tietojen käyttötarkoitus sekä mitkä ovat henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusteet:

 

Käyttötarkoitus

Käsittelyn oikeusperuste

Lisätietoja

Autoliiton aatteellisen tarkoituksen edistäminen autoilun edunvalvontatoiminnassa – eli nimitietojen kerääminen vetoomusta varten ja vetoomuksen toimittaminen liikenneministeriölle.

Suostumus

Katsomme, että antaessasi nimitietosi annat samalla, aktiivisella tahdonilmaisullasi suostumuksen henkilötietojesi käsittelemiselle ja niiden eteenpäin luovuttamiselle vetoomuksen mukana liikenneministeriöön.

 

Autoliiton juhlavuoden kunniaksi järjestettävän arvonnan toteuttaminen.  

OIkeutettu etu

Meillä on oikeutettu etu toteuttaa Autoliiton juhlavuoden kunniaksi järjestettävä arvonta.

Uutiskirjeen lähettäminen

OIkeutettu etu ja suostumus.

Meillä on oikeutettu etu kerätä sinun sähköpostiosoitteesi, jos haluat tilata uutiskirjeemme.

Pyydämme erikseen suostumuksesi uutiskirjeiden lähettämistä varten.

 

4. Tietojen säilytysaika

 

Säilytämme henkilötietojasi vain tarvittavan ajan, jotta pystymme toteuttamaan edellä mainitut käyttötarkoitukset.

Vetoomusta varten kerättyjä nimitietoja säilytämme siihen asti, kunnes olemme toimittaneet vetoomuksen liikenneministeriölle 19.11.2019. Tuhoamme vetoomusta varten annetut henkilötiedot lopullisesti viimeistään 22.11.2019

Arvonnan toteuttamiseksi kerättyjä sähköpostiosoitteita säilytämme vain sen aikaa, kun arvonta on käynnissä. Arvonnan suoritettuamme ja palkinnon onnistuneen toimittamisen jälkeen tuhoamme tiedot lopullisesti.

Uutiskirjeen tilaamista varten kerättyjä sähköpostiosoitteita säilytämme niin kauan kuin haluat tilata uutiskirjettämme. Mikäli peruutat uutiskirjeen tilaamisen, poistamme sähköpostisi uutiskirjeen tilauslistalta.   

 
5. Kenelle jaamme tietojasi

Emme koskaan anna tietojasi kolmansille osapuolille, joilla ei ole oikeutta saada tietojasi. Tässä tietosuojaselosteessa mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi jaamme tietojasi käyttämällemme verkkopalveluntarjoajalle sekä liikenneministeriölle (vain etu- ja sukunimi) toimittaessamme adressin.

 

6. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Käsittelemme tietojasi pääasiassa EU:n sisällä. Tietojasi voi kuitenkin siirtyä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin käyttämämme verkkopalveluntarjoajan kautta. Tietojen siirrossa noudatetaan tällöin tietosuojalainsäädännön vaatimuksia. Riittävä tietosuojan taso pyritään varmistetaan muun muassa Privacy Shield-järjestelyllä ja tarvittaessa mallisopimuslausekkeilla. Lisätietoja Privacy Shieldistä saat täältä.

 

7. Oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet tietosuojalainsäädännön mukaisesti:

Suostumuksen peruuttaminen

Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus henkilötietojesi käsittelemiselle ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen: tietosuojavastaava(at)autoliitto.fi. 

Huomioithan, että voit peruuttaa uutiskirjeemme tilaamisen seuraamalla uutiskirjeen loppuosassa olevaa linkkiä.

 

Oikeus saada pääsy tietoihin (oikeus tarkistaa tiedot)

Sinulla on oikeus tarkistaa, mitä sinua koskevia tietoja on tallennettu sekä saada kopio tiedoista. Sinun tulee esittää tarkastuspyyntö erillisellä lomakkeella. Lomakkeen löydät täältä.

 

Oikeus tietojen korjaamiseen ja poistamiseen

Sinulla on oikeus lain nojalla saada tarpeettomat tiedot poistetuksi, jos tietoja ei enää tarvita tarkoituksiin, joita varten ne alun perin kerättiin. Sinulla on myös oikeus saada tiedot poistetuksi, jos tietojasi on käsitelty lainvastaisesti viranomaisen päätöksen mukaisesti.

Mikäli haluat korjata tai poistaa itseäsi koskevia tietoja, sinun tulee esittää vaatimus erillisellä lomakkeella. Lomakkeen löydät täältä.

 

Oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen

Tietojen käsittelyn rajoittaminen tarkoittaa, että tietoa tai tietoja ei pyynnöstäsi käsitellä, vaikka ne silti säilytetään (ns. passiivitilassa) Autoliitossa.

Sinulla on oikeus lain nojalla rajoittaa tietojesi käsittelyä, jos tiedot ovat mielestäsi virheellisiä. Rajoittamisen aikana selvitetään tietojen paikkansapitävyys. Sinulla on myös oikeus vaatia tietojesi säilyttämistä rajoitettuna, jos tietoja on käsitelty viranomaisen määräyksen mukaan lainvastaisesti ja et halua tietojasi poistettavan. Jos haluat rajoittaa tietojesi käsittelyä ota sähköpostitse yhteyttä osoitteeseen tietosuojavastaava(at)autoliitto.fi.  

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus vaatia Autoliittoa siirtämään omat tietosi yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa itsellesi. Autoliitolla on velvollisuus toimittaa sinulle vain tiedot, jotka olet itse toimittanut Autoliitolle. Jos haluat saada itseäsi koskevat tiedot yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa ota sähköpostitse yhteyttä osoitteeseen tietosuojavastaava(at)autoliitto.fi.    

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos katsot, että oikeuksiasi on rikottu, voit tehdä asiasta valituksen tietosuojaviranomaiselle Euroopan Unionin alueella. Suomessa valvovana viranomaisena toimii Tietosuojavaltuutetun toimisto.  Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot löydät osoitteesta www.tietosuoja.fi