Yksityinen pysäköinninvalvonta aiheuttaa epäselvyyttä | Autoliitto

Olet täällä

Yksityinen pysäköinninvalvonta aiheuttaa epäselvyyttä

15.06.2011

Virallisten tahojen ristiriitaiset lausunnot sekä yksityisten yritysten monenkirjavat tavat valvoa pysäköintialueita ja reagoida asiakaskyselyihin hämmentää kuluttajia.

Eduskunnalle esitettiin viime syksynä uudistuksia pysäköinninvalvontaa koskevaan lainsäädäntöön. Lakimuutoksiin sisältyivät säännökset yksityisestä pysäköinninvalvonnasta. Eduskunnan perustuslakivaliokunnan esityksestä lakiesitys hylättiin perustuslain vastaisena. Perustuslaissa kielletään merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältävien tehtävien antaminen muulle kuin viranomaiselle.

Korkein oikeus oli kuitenkin aiemmin katsonut ratkaisussaan 2010:23, että yksityinen yritys voi määrätä valvontamaksun, jos pysäköintialue on kattavasti merkitty opastetauluilla, joista selviää alueella noudatettavat pysäköinnin ehdot, niiden rikkomisen seuraamus ja sitoutuminen ehtoihin pysäköimällä. Nyt tähän ratkaisuun on haettu tuomion purkua perustuslakivaliokunnan esityksen ja perustelujen jälkeen. Asian käsittely on vielä kesken.

Epäselvä tilanne yksityisen pysäköinninvalvonnan oikeutuksesta on kuluttajien kannalta kestämätön. Jos edes korkeimmat oikeusoppineet eivät ole samaa mieltä asiasta eikä asiasta ole määrätty laissa, ei kuluttajakaan voi tietää kuinka toimia.

Oman ongelmansa asiaan tuovat kirjavat tavat merkitä maksulliset alueet. Kuluttajariitalautakunta antoi talvella päätöksensä asiasta, jossa kuluttaja oli maksanut huonosti merkityllä alueella pysäköintimaksun väärään, kaupungin lippuautomaattiin, mistä seurauksena oli yksityisen yrityksen määräämä valvontamaksu. Kuluttajariitalautakunta suositteli päätöksessään, että elinkeinoharjoittaja luopuu perimästä maksua.

Autoliittoon on kantautunut tietoja myös ongelmista tavoittaa valvontayritysten henkilökuntaa epäselvissä tapauksissa.

”Suosittelemme, että pysäköintivirhemaksun saanut valittaa maksusta valvontayritykseen, maksoi tai ei. Pätevää ohjetta maksamisesta on mahdotonta antaa. Tilanne on kaiken kaikkiaan epäselvä ja juridisesti monimutkainen”, Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen toteaa.

Autoliitto kehottaa kuitenkin kaikkia autoilijoita pysäköimään aina oikein.

”Kukaan ei halua, että omassa parkkiruudussa on luvatta jonkun toisen auto, tai että pelastustie on tukittu väärin pysäköidyllä autolla”, Nieminen sanoo.

Jaa muillekin