Työryhmä pohtii hiiletöntä liikennettä - osallistu kyselyyn | Autoliitto

Olet täällä

Työryhmä pohtii hiiletöntä liikennettä - osallistu kyselyyn

Tie
27.09.2018

LVM:n asettama liikenteen ilmastopolitiikan työryhmä julkaisi väliraporttinsa syyskuun puolivälissä. Väliraporttia koskeva kysely on avoinna 8.10. saakka. Käy vastaamassa.

LVM:n työryhmän tavoitteena on keksiä keinoja, joilla Suomessa liikenne olisi hiiletöntä vuonna 2045. Työryhmä kokosi väliraporttiin kolme vaihtoehtoista skenaariota liikenteen päästöjen poistamiseksi. Ilmastopolitiikan työryhmän palvelu-, bio- ja teknoskenaarioiden tarkoituksena on tuoda esille eri tekijöiden vaikutuksia liikenteen päästöjen määrään sekä eri polkuihin liittyviä toimenpidekokonaisuuksia. Työryhmä ei ehdota niiden toteuttamista sellaisenaan.

Biopolussa luovutaan fossiilisista polttoaineista ja otetaan käyttöön uusiutuvia tai vähäpäästöisempiä polttoaineita, teknopolussa päästöjä vähennetään liikennevälineiden teknologisen kehityksen avulla ja palvelupolussa vähentämällä päästöjä tuottavan liikenteen suoritetta ja parantamalla liikennejärjestelmän energiatehokkuutta. Työryhmänkin mukaan kaikissa poluissa on omat ongelmansa.

Nyt työryhmä kartoittaa sidosryhmien ja kansalaisten näkemyksiä muun muassa avoimella kyselyllä. Kysely on avoinna 8.10. saakka. Tämän jälkeen työryhmä tekee omasta mielestään toteuttamiskelpoisen ehdotuksen toimenpideohjelmasta, joka esitellään vaikutusarviointeineen loppuraportissa tämän vuoden joulukuussa.

Lisätietoa:

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM028:00/2018

https://www.lvm.fi/-/liikenteesta-hiiletonta-vuoteen-2045-polkuja-paasto...

Jaa muillekin