Suomalaisilta tyrmäys tieverosuunnitelmille | Autoliitto

Olet täällä

Suomalaisilta tyrmäys tieverosuunnitelmille

28.12.2016

Suomalaiset vastustavat jyrkästi liikenne- ja viestintäministeriön Suomeen kaavailemaa tieveroa. Hanketta ajetaan silti voimakkaasti eteenpäin ilman, että julkisuuteen annetaan asiasta tarkempia tietoja.

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee ministeri Anne Bernerin johdolla valtion liikenneinfrastruktuurin siirtämistä uudelle yhtiölle. Yhtiö alkaisi suunnitelmien mukaan kerätä tienkäytöstä maksua. Suunnitelmasta ei ole vieläkään annettu mitään konkreettista tietoa, vaikka tavoitteena on uuden yhtiön ja maksujärjestelmän käyttöönottaminen jo vuoden päästä eli vuoden 2018 alusta. Näin suuren hankkeen salamyhkäinen valmistelu on kaukana hyvän hallinnon periaatteista eikä se ole omiaan herättämään luottamusta kansalaisissa.

Asia nousi jälleen esiin, kun Berner kertoi Helsingin Sanomien haastattelussa, että uudistuksen myötä kaikkiin Suomen teillä ajaviin autoihin asennettaisiin sim-kortti tai jokin järjestelmä, joka kertoisi paljonko autolla ajetaan.

Autoliitto teetti Taloustutkimuksella tutkimuksen, jossa selvitettiin suomalaisten mielipidettä moottoritiemaksuihin sekä paikannukseen perustuviin maksuihin tieliikenteessä. Tutkimus tehtiin 10.11.-2.12. välisenä aikana eli ennen tuoreinta uutisointia aiheesta. Tutkimukseen haastateltiin 1028 iältään 15-79-vuotiasta henkilöä eri puolilta Suomea.

Tutkimuksen mukaan 65 % suomalaisista pitää melko (28 %) tai erittäin huonona (38 %) ehdotuksena sitä, että moottoriteillä otettaisiin käyttöön tietullit.

”Tiemaksujen vastustus moottoriteille oli yksiselitteisen selvä. Kun huomioidaan, että vain osa suomalaisista käyttää säännöllisesti moottoriteitä, oletettavasti koko tieverkkoa koskevaa maksu- tai verojärjestelmää vastustaisi vielä suurempi joukko”, Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen toteaa.

Kysyttäessä kantaa satelliittipaikannukseen perustuviin lisämaksuihin, jotka riippuvat mihin aikaan vuorokaudesta ja missä ajetaan, oli vastustus vielä jyrkempi. Peräti 69 % vastusti tällaisia suunnitelmia ja 45 % piti niitä erittäin huonona.

”Satelliittiperusteisen maksun vastustuksesta voi päätellä, etteivät suomalaiset halua millään tekniikalla toteutettavaan seurantaan perustuvien tieverojen käyttöönottoa. Into tieverojen keräämiseen näyttäisi olevan poliittinen hanke, jota liikenne- ja viestintäministeriö ajaa kansalaisten mielipiteistä välittämättä. Se on suorastaan käsittämätöntä”, Nieminen sanoo.

Erikoisen tästä asiasta tekee se, että vasta kolme vuotta sitten Jorma Ollilan työryhmän esittämä satelliittipaikannukseen perustuva tieverosuunnitelma haudattiin sen saaman täystyrmäyksen jälkeen. Nyt samankaltaista suunnitelmaa ollaan ajamassa väkisin läpi. LVM tuntuu oppineen edellisestä yrityksestä sen, että nyt asiasta lobataan etukäteen julkisuuteen vain positiivisia asioita, mutta koko suunnitelma jää kertomatta.

”Liikenneverkkoyhtiötä perustellaan muun muassa sillä, että se mahdollistaa erilaisten palveluiden syntymisen sekä tiestön paremman kunnossapidon. Ihan niin kuin liikenteen palveluita ei syntyisi ilman väylien yhtiöittämistä. Tiestön rahoitus on puolestaan poliittisista päättäjistä kiinni. Vaikuttaa siltä, että LVM haluaa käyttöönsä maksun, joka toisi poliittista ohjausvaltaa ilman poliittista vastuuta. Sellaista ei perustuslaki tunne. Keskeistä on varmistaa parlamentarismin toteutuminen jatkossakin”, Nieminen painottaa.

PDF icon Tieverotutkimus
Autoliiton tiedote 23.11.2016: Väyläverkoston yhtiöittämissuunnitelmat pitää julkistaa

Jaa muillekin