Selvityksessä eri liikennemuotojen suhteelliset päästöt: Käyttöaste ratkaisee | Autoliitto

Olet täällä

Selvityksessä eri liikennemuotojen suhteelliset päästöt: Käyttöaste ratkaisee

21.11.2012

Reko Möttösen Aalto-yliopistolle tekemä diplomityö paljastaa, että henkilöauto on erityisesti maaseudulla usein vähäpäästöisin liikennemuoto. Metron päästöt henkilöä kohden jäävät pääkaupunkiseudulla alhaisimmiksi. Uudet teknologiat ja kimppakyydit alentavat henkilöauton matkustajakohtaisia päästöjä myös kaupunkialueilla.

Reko Möttösen tekemän diplomityön tarkoituksena oli vertailla henkilöauton päästöjä ja energiankulutusta muihin kulkumuotoihin Suomessa. Työssä tarkastellaan erikseen muun muassa kaupunki- ja maaseutuliikennettä sekä Suomen sisäistä ja ulkomaille suuntautuvaa pitkän matkan liikennettä. Työssä on keskitytty vain henkilöliikenteeseen ja päästöt on suhteutettu matkustajamääriin. Keskimääräiset matkustajamäärätiedot on hankittu liikennöitsijöiltä sekä henkilöliikennetutkimuksista.

Suomi on pitkien etäisyyksien harvaan asuttu maa, minkä takia henkilöauton käyttö on monissa tapauksissa välttämätöntä. Diplomityöstä käy ilmi, että maaseudulla henkilöauton käytöstä aiheutuvat päästöt ovat matkustajamääriin suhteutettunakin linja-autoliikennettä pienempiä johtuen joukkoliikenteen alhaisesta käyttöasteesta. Linja-autojen keskimääräinen matkustajamäärä maaseudulla on vain yhdeksän henkilöä. Henkilöauton päästöt jäävät tällä matkustajamäärällä linja-autoa pienemmiksi, vaikka henkilöautossa olisi pelkkä kuljettaja.

Pitkillä kotimaan matkoilla vertailuun on otettu myös muita liikennemuotoja, kuten lentokone ja juna. Tässä vertailussa lentokoneiden päästöt ja energiankulutus ylittivät muiden kulkumuotojen vastaavat huomattavasti. Rautatieliikenteen päästöt olivat puolestaan muihin kulkumuotoihin nähden pienimpiä.

Pääkaupunkiseudun eli suuren kaupunkialueen liikenteessä henkilöautoa verrattiin bussien lisäksi lähijunaan ja metroon. Tässä vertailussa henkilöauton päästöt ovat joukkoliikennettä suurempia johtuen joukkoliikenteen suuremmista matkustajamääristä maaseutuun verrattuna. Henkilöautojen matkustajamäärä työmatkaliikenteessä on keskimäärin vain 1,1 henkilöä.

”Uudellamaalla on pitkät työssäkäyntimatkat eikä joukkoliikenne ole aina realistinen vaihtoehto. Seudulla on myös paljon harvaan asuttuja alueita. Kimppakyytien lisääminen henkilöautoliikenteessä olisi suositeltavaa niin päästöjen kuin liikenteen sujuvuudenkin kannalta”, Autoliiton puheenjohtaja Martti Merilinna toteaa diplomityön tuloksista.

Jo nykyisillä matkustajamäärillä pistokehybriditeknologiaa hyödyntävän henkilöauton päästöt jäävät sekä diesel- että kaasubussien alapuolelle. Jos henkilöautossa matkustaa neljä henkilöä, ovat päästöt muillakin teknologioilla kilpailukykyiset linja-autojen kanssa.

Diplomityö on tehty ajoneuvojen ja liikennemäärien nykytilan perusteella. Hybridi-, sähkö- ja muiden teknologioiden kehittyessä henkilöautojen päästöt pienenevät edelleen ja tekevät autosta vähäpäästöisemmän suhteessa muihin kulkumuotoihin.

Autoliitto on rahoittanut Reko Möttösen tekemän diplomityön. Työn on tarkastanut ja hyväksynyt professori Eric Bruun. ”Relative Energy Consumption of Transport Modes” -niminen diplomityö löytyy kokonaisuudessaan klikkaamalla tästä.

 

Jaa muillekin