Katso uuden ajokorttilain vaikutukset opetuslupaopetukseen | Autoliitto

Olet täällä

Katso uuden ajokorttilain vaikutukset opetuslupaopetukseen

Opetuskolmio
09.05.2018

Heinäkuun alussa voimaan tuleva ajokorttilaki on askel kohti nykyaikaa kuljettajakoulutuksessa. Laki sisältää runsaasti Autoliiton ajamia uudistuksia. Uusi laki antaa aiempaa enemmän painoarvoa osaamiselle sen sijaan, että painotettaisiin miten ja missä asiat on opittu. Ajo-opetuksen voi aloittaa jo 16-vuotiaalle, mikä mahdollistaa entistä pidemmän ajoharjoittelun.

Vaadittavan opetuslupaopetuksen minimivaatimukset 1.7.2018 alkaen:

 • 10 h ajo-opetusta (sisältöjä ei ole erikseen määritelty)
 • Tarvittava määrä teoriaopetusta (vapaasti valittavissa, Autoliitto suosittelee käymään läpi Autoliiton Ajokoulun kaikki teoriaopetusmateriaalit).

 

Vaadittavat autokouluosuudet opetuslupaopetuksen lisäksi 1.7.2018 alkaen

 • Ennen opetuslupaopetuksen aloittamista on suoritettava ”Ensimmäisen ajokortin koulutus” 4 h, mikäli oppilaalla ei ole aiempaa ajokorttia. Todistus koulutuksesta ja E100-lomake esitetään teoriakokeeseen tultaessa, jolloin niissä olevia päivämääriä voidaan vertailla ja samalla varmistaa, että ”Ensimmäisen ajokortin koulutus” on suoritettu autokoulussa ennen opetuslupaopetuksen aloittamista. Jos opetuslupaopetus on aloitettu ennen 1.7.2018, ei ”Ensimmäisen ajokortin koulutusta” tarvitse suorittaa.
 • Ennen kuljettajantutkinnon ajokoetta oppilaan on suoritettava ”Riskientunnistamiskoulutus” 8 h. Riskientunnistamiskoulutukseen osallistumisen edellytyksenä on, että opetuslupaopetuksen minimimäärä (10 h ajo-opetusta ja tarvittava määrä teoriaopetusta) on annettu ennen koulutukseen tuloa. Riskientunnistamiskoulutus pitää sisällään erityiset liukkaalla ja pimeällä ajamisen koulutukset, joten niitä ei tarvitse sisällyttää varsinaiseen opetuslupaopetukseen.

 

Siirtymäsäännöt

 • Jos opetus on aloitettu ennen 1.7.2018 ja kuljettajantutkintoon tullaan 1.7.2018 tai sen jälkeen, on voimassa uudet opetusmäärät eli 10 h ajo-opetusta ja tarvittava määrä teoriaopetusta. Lisäksi on suoritettava ”Riskientunnistamiskoulutus” autokoulussa. Tämä pätee myös siinä tapauksessa, että kuljettajantutkinnon teoriakoe on suoritettu ennen 1.7.2018, mutta ajokoe suoritetaan vasta 1.7.2018 tai sen jälkeen.
 • 1.7.2018 alkaen kuljettajantutkinnon ajokokeessa vaadittavan ”Riskientunnistamiskoulutuksen” voi korvata elokuun 2018 loppuun saakka ”Syventävän vaiheen koulutuksella”. Käytännössä tämä tarkoittaa, että B-luokan ajokorttia suorittava voi uuden lain vahvistamisesta alkaen osallistua ”Syventävän vaiheen koulutukseen” ilman voimassa olevaa B-luokan ajo-oikeutta ja harjoitteluvaiheen palautejaksoa suorittamatta. Näitä ”Syventävän vaiheen koulutuksia” järjestettäneen kesäkuun 2018 loppuun saakka ja 1.7.2018 alkaen uskomme autokoulujen tarjoavan tuota ”Riskientunnistamiskoulutusta”. Näin ollen ”Syventävän vaiheen koulutuksen” suorittaminen ennen ajokokeeseen tuloa on tässä tapauksessa tarpeen lähinnä niiden kohdalla, jotka täyttävät 18 vuotta heinäkuun alussa ja haluavat kuljettajantutkinnon ajokokeeseen mahdollisimman pian syntymäpäivän jälkeen. ”Syventävän vaiheen koulutukseen” osallistuminen ennen heinäkuun alkua edellyttää, että oppilas on saanut opetuslupaopetusta vähintään vanhan lain mukaisten minimiopetusmäärien verran eli 18 tuntia ajo-opetusta ja 19 tuntia teoriaopetusta. Huomaa, että mikäli siirtymäaikana ”Riskientunnistamiskoulutus” halutaan korvata ”Syventävän vaiheen koulutuksella”, myös pimeällä ajon opetus pitää olla suoritettuna ennen ”Syventävän vaiheen koulutukseen tuloa”.

 

Mitä pitää tehdä B-luokan ajokortin saamisen jälkeen?

 • Jos oppilas ehtii saada ajo-oikeuden kesäkuun 2018 loppuun mennessä, hänen on suoritettava joko ”Syventävän vaiheen koulutus” tai ”Riskientunnistamiskoulutus” kortin saamisen jälkeen ja toimitettava todistus koulutuksen suorittamisesta Ajovarman toimipisteeseen viimeistään kahden vuoden sisällä ajo-oikeuden saamisesta. Mikäli todistus jätetään toimittamatta, määrätään henkilö toistaiseksi ajokieltoon.
  • Jos yllä mainituista vaihtoehdoista valitsee”Syventävän vaiheen koulutuksen”, pitää myös harjoitteluvaiheen palautejakson opetus olla suoritettuna.
 • Mikäli oppilas saa B-luokan ajo-oikeuden 1.7.2018 tai sen jälkeen, ei häneltä edellytetä enää muuta koulutusta, ellei häntä määrätä ajokieltoon toistuvien liikennerikkomusten vuoksi.

 

Opetusluvan hakeminen

 • B-luokan opetuslupaa voi hakea oppilaan täytettyä 16 vuotta.
 • Uuden lain mukaista opetuslupaa, johon ei enää edellytetä opettajan teoriakoetta, voi hakea aikaisintaan ma 2.7.2018. Mikäli opettajalla on jo voimassa oleva opetuslupa kyseisen oppilaan opettamiseksi, ei lain muuttuminen edellytä luvan uusimista.

 

Opetusajoneuvon varustelu

 • B-luokan ajo-opetusta annettaessa on käytettävä opetusajoneuvona B-luokan autoa.
 • Opetusautoon on asennettava lisäjarrupoljin, erillinen ulkopuolinen taustapeili ja opetusajoneuvon tunnus (valkoinen tasasivuinen kolmio, jonka sivun pituus on 16 – 25 cm). Opetusajoneuvon tunnus on kiinnitettävä auton taakse, ulkopuolelle, paikkaan, jossa se on hyvin näkyvissä.
 • 1.7.2018 alkaen opetusautoa ei tarvitse muutoskatsastaa vaan polkimen toimivuus testataan poliisin tienvarsitarkastuksissa sekä kuljettajantutkinnon ajokokeeseen lähdettäessä.

Jaa muillekin