Autoliiton lausunto kevytautoista | Autoliitto

Olet täällä

Autoliiton lausunto kevytautoista

05.07.2018

Autoliitto on antanut liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ajoneuvolain ja ajokorttilain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta kevytautojen sallimiseksi (LVM/135/03/2018).

Hallituksen esityksen luonnos on hyvä ja kannatettava. Kevytautojen tuominen yhdeksi uudeksi vaihtoehdoksi olemassa olevien vaihtoehtojen rinnalle lisää kilpailua ja mahdollistaa monipuolisemmin perheiden ja nuorten erilaiset valinnat.

Kevytautojen käyttöönotto lisäisi turvallisuutta paremman koriturvallisuuden ja paremman aktiivisen turvatekniikan johdosta. Tämän lisäksi talvirenkaiden käyttöpakko lisäisi turvallisuutta nykytilanteeseen.

Markkinoille kevytauto tulisi kilpailemaan mopoautojen, mopojen ja traktoriluokan mönkijöiden kanssa. Traktoriluokan mönkijöissä suurimmat sallitut nopeudet ovat osassa ajoneuvoja nykyään 80 km/h:ssa. Näin ollen olisi perusteltua liikenteen sujuvuuden näkökulmasta säätää kevytautojen ajoneuvojen maksiminopeudeksi 60 km/h:ssa esitetyn 45 km/h:ssa sijaan.

Liikenteessä kevytautot tulisi merkitä nykyisin käytössä olevalla hitaan ajoneuvon merkillä, kuten mopoautotkin merkitään.

Muilta osin Autoliitto pitää perusteltuna asiasta säätämistä hallituksen esityksen luonnoksen mukaisesti.

 

Kunnioittavasti,

Pasi Nieminen

Autoliitto Ry

Jaa muillekin