Autoliiton lausunto direktiivin 2009/33/EY muuttamisesta | Autoliitto

Olet täällä

Autoliiton lausunto direktiivin 2009/33/EY muuttamisesta

16.02.2018

Autoliitto on antanut eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle lausunnon valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä annetun direktiivin 2009/33/EY muuttamisesta (U 70/2017 vp).

Päästökaupan ulkopuolisten eli taakanjakosektorin päästöjen kansalliset vähennystavoitteet vuosien 2021-2030 välillä vaihtelevat 0-40 prosenttiin. Suomelle esitetty 39 prosentin päästövähennystavoite on poikkeuksellisen kova kun huomioidaan, että ohuiden henkilö- ja tavaraliikennevirtojen takia henkilöauton käyttö on Suomessa kaikkein perustelluinta koko EU:n alueella. Vaihtoehtoisten liikennemuotojen järjestäminen on käytännössä tehotonta ja liian kallista harvaan asutussa pitkien etäisyyksien maassa. Näistä lähtökohdista katsottuna kansallista edunvalvontaa ei voi pitää onnistuneena tässä aisassa.

Julkisissa hankinnoissa voidaan näyttää esimerkkiä, mutta niissäkin tärkeintä on hankkia kalustoa, joka sopii meidän olosuhteisiin ja ovat teknistaloudellisesti järkeviä ja kustannustehokkaita tuotteita. Suomen julkisten hankintojen osuus on koko markkinoilla niin pieni, että niiden merkitys on kokonaisuudessaan erittäin vähäinen. Veronmaksajien varojen järkevä käyttö tulee arvioida kokonaisvaltaisesti. Tiukkojen hankintakriteerien asettaminen tulevaisuuteen, vaikka tiedossa ei ole mitä tarkoituksenmukaista kalustoa tuolloin on saatavilla, on enemmän toiveajattelua kuin realismia.

Valtioneuvoston kanta biokaasun ja korkeaseosetanolilla käytettävien autojen laskemisesta mukaan "puhtaiden" ajoneuvojen piiriin on tärkeä näkökulma henkilö- ja pakettiautojen sekä raskaan kaluston määritelmissä. Direktiivin soveltamisalan laajentaminen valtioneuvoston esittämällä tavalla on kannatettava esitys.

 

Kunnioittavasti,

Pasi Nieminen

Autoliitto Ry

 

Jaa muillekin