Autoliiton lausunto biopolttoaineiden käytön edistämisestä | Autoliitto

Olet täällä

Autoliiton lausunto biopolttoaineiden käytön edistämisestä

10.08.2018

Autoliitto on antanut työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon aiheesta hallituksen esitysluonnos laeiksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä, biopolttoaineiden käytön edistämisessä liikenteessä annetun lain muuttamisesta sekä biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta (TEM/1334/03.01.01/2018).

Autoliitto kiittää mahdollisuudesta lausua tässä asiassa.

Uusiutuvien polttoaineiden käyttöönotto niin, että niitä voidaan käyttää teknisesti ja laadullisesti nykyisessä autokannassa on nopeasti vaikuttava keino vähentää päästöjä ja se mahdollistaa nykyiseen autokantaan sitoutuneen pääoman tehokkaan loppuun käyttämisen. Tavoitteet tulee asettaa niin, että valmius tuottaa ja saattaa tuotteita markkinoille on tasapainossa niiden kysynnän kanssa, jolloin vältetään markkinahäiriöitä. Suomen tulee seurata ajoneuvokaluston ja eri käyttövoimien kehitystä muissa maissa ja välttää omaa muista eriytyvää Suomen mallia, joka johtaa pienellä markkinalla kansainvälisen kilpailun puuttuessa toimimattomaan markkinaan ja markkinahäiriöihin.

Meillä käytettävien polttoaineiden tulee olla saatavuudeltaan laajasti maailmanmarkkinoilla tarjolla ja sinne sellaisenaan myytävissä, eikä niitä pidä täällä kustannuksia korottavalla tavalla suosia esimerkiksi kansallisista elinkeinopoliittisista syistä johtuen. Uusiutuvien polttoaineiden veroton hinta on perinteisiä fossiilisia polttoaineita korkeampi. Mikäli tavoitteena on jatkossa kerätä polttoaineveroista nykyistä vastaava verotuotto, niin sen vaikutuksesta polttoainekustannukset nousevat entisestään.

Päästökaupan ulkopuolisten eli taakanjakosektorin päästöjen kansalliset vähennystavoitteet ovat todella kovat. Päästötavoitteista valtaosa kohdistuu liikenteeseen ja asuntojen lämmittämiseen, jotka kummatkin ovat Suomen kaltaisessa maassa elinehto. Ohuiden henkilö- ja tavaraliikennevirtojen takia henkilöauton käyttö on Suomessa kaikkein perustelluinta koko EU:n alueella.

Suomi on jälleen valitsemassa etupainotteisen tien, jossa teemme omia kansallisia, kustannuksia nostavia päätöksiä ennen kuin tiedämme, millaisiin ratkaisuihin Euroopan Unionissa ja sen muissa jäsenmaissa päädytään. Viisaampaa olisi katsoa, mitä muut maat tekevät ja toimia linjassa näiden päätösten kanssa. Ei ole järkevää tehdä Suomea suomalaisille entistä kalliimmaksi maaksi asua, liikkua ja harjoittaa liiketoimintaa.

 

Kunnioittavasti,

Pasi Nieminen

Autoliitto Ry

Jaa muillekin